Analiza języka komunikacji internetowej na wybranych przykładach

Źródła tradycyjne:

 • Dąbrowska M., Język e-maila jako hybryda mowy i pisma, 2000, [w:] Język Trzeciego Tysiąclecia. Zbiór materiałów z konferencji Język Trzeciego Tysiąclecia, pod red. G. Szpili, Kraków 2000, s. 95-111.
 • Godzic W., Język w Internecie: Czy piszemy to, co myślimy?, [w:] Język w mediach masowych, pod red. J. Bralczyka, K. Mosiołek-Kłosińskiej, Warszawa 2000.
 • Grzenia J., Komunikacja językowa w internecie, Warszawa 2006.
 • Jagodzińska J., Uśmiech i śmiech w dyskusjach internetowych – o sposobach zapisu uczuć towarzyszących wypowiedzi, „Poradnik Językowy” 2000, nr 3, s. 38-49.
 • Maliszewska M., Wirtualna buźka. Modyfikująca rola znaków graficznych w komunikacji internetowej, [w:] Tekst w mediach, red. K. Michalewski, Łódź 2002.
 • Pytlakowska K., Gomuła J., Zaczatowani, Warszawa 2005.
 • Sitarski P., Czas rzeczywisty, nierzeczywista rozmowa. Komunikacja językowa w Internecie a nowa tożsamość użytkowników i „nowe” wspólnoty, [w:] J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, Warszawa 2001, s. 177-182.
 • Wrycza J., Emotikony wyzwaniem dla interpunkcji, [w tejże:] Galaktyka języka Internetu, Gdynia 2008.
 • Wrycza J., Nowe piktogramy we współczesnym języku, [w tejże:] Galaktyka języka Internetu, Gdynia 2008.
 • Zdunkiewicz-Jedynak D., Spolszczony angielski czy zangielszczony polski? : wpływ języka angielskiego na język generacji gadu-gadu, „Poradnik Językowy” 2008, z. 3, s. 50-61.

Źródła online:


Nick – wirtualny identyfikator

Źródła tradycyjne:

 • Podgórski M., Wirtualne społeczności i ich mieszkańcy. Próba e-tnografii. [w:] Wielka sieć. Eseje z socjologii Internetu, pod red.J. Kurczewskiego,Warszawa 2006.

Źródła online:


Netykieta – czyli zasady porozumiewania się w internecie

Źródła tradycyjne:

 • Adamski A., Prawo karne komputerowe, Warszawa 2000.
 • Barta J., R. Markiewicz, Internet a prawo, Kraków 1998.
 • Gruszczyński W., Czy normy językowe obowiązują w Internecie?, [w:] J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, Warszawa 2001, s. 183-190.
 • Hartman J., Sieć to ostra jazda! : co zrobić z chamstwem w internecie?, „Gazeta Wyborcza” 2009, nr 192, s. 16.
 • Sadurski W., Wolność (brzydkiego) słowa : ostra jazda w internecie, „Gazeta Wyborcza” 2009, nr 217, s. 25.
 • Smoleń-Wawrzusiszyn M., Ironia i kpina w komentarzach internetowych, „Roczniki Humanistyczne” 2008, T. 56, z. 6 , s. 117-128.
 • Van der Leun G., Mandel Thomas, Netykieta, czyli przykazania dla internautów, Warszawa 1998.
 • Wrycza J., Kultura prowadzenia sporów na forum internetowym, [w tejże:] Galaktyka języka Internetu, Gdynia 2008.

Źródła online:

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2012, godz. 15:41 - Aleksandra Dziak