Plan studiów pierwszego stopnia
Zbo – zaliczenie bez oceny
Z – zaliczenie z oceną
E – egzamin
Jeżeli wykłady odbywają się równolegle z obowiązkowymi ćwiczeniami, to punkty ECTS umieszczone są tylko przy nazwie wykładu.
Lp.
  
Nazwa przedmiotu
  
  Semestr    Prowadzący    
  
  I   II
 Liczba godz. w sem.

Forma

zal. /Punkty ECTS 

 Liczba godz. w sem.

Forma

zal. /Punkty ECTS 

ROK I
Wykłady obowiązkowe
1. Historia filozofii starożytnej (wykład) 30 E/3 - - dr hab. Wanda Bajor
2. Historia filozofii średniowiecznej (wykład) - - 30 E/3 dr hab. Wanda Bajor
3. Metafizyka – Ontologia (wykład) 30 Z/3 - - dr Zbigniew Pańpuch
4. Antropologia filozoficzna (wykład) - - 30 Z/3 dr Arkadiusz Gudaniec
5. Kulturotwórcza rola Biblii (wykład) - - 30 E/2 dr Ewa Zając
6. Logika i semiotyka (wykład) 30 E/5 - - dr Bożena Czernecka-Rej
7. Historia sztuki (wykład) 30 E/6 30 E/6 o. dr Janusz Moryc
8. Historia kultury starożytnego Wschodu i antycznej - greckiej i rzymskiej (wykład) 30 E/2 30 E/2 ks. dr Grzegorz Baran
9. Historia Chrześcijaństwa (wykład) 30 E/3 30 E/3 ks. dr hab. Krzysztof Grzesiak
10. Historia judaizmu (wykład) - - 30 E/3 dr Ewa Zając
Konwersatoria obowiązkowe
1. Klasyczne teksty o kulturze (konwersatorium)  30  Z/2 - - ks. dr Grzegorz Baran
 2. Historia kultury (konwersatorium)   30 Z/2 30 Z/2 dr Wojciech Daszkiewicz 
 Ćwiczenia obowiązkowe      
 1.  Technologia informacyjna (ćwiczenia) - - 30 Z/2 dr hab. Piotr Kulicki
 2. Logika i semiotyka (ćwiczenia)   15 Z - - dr Bożena Czernecka-Rej
 3. Historia sztuki (ćwiczenia)  30 Z 30 Z mgr Małgorzata Żak 
Lektoraty obowiązkowe       
1. Język obcy nowożytny (lektorat)   30 Z/1 30 Z/1 SPNJO 
 2. Język łaciński (lektorat)  30 Z/2 30 Z/2 ks. dr Grzegorz Baran  (2 grupy)
 Zajęcia terenowe obowiązkowe      
 1. Instytucje kulturalne (zajęcia terenowe)   15 Z/1 - - mgr Małgorzata Żak
 Wychowanie fizyczne      
1. Wychowanie fizyczne   30 Z 30 Z/1 SWFiS 
 ROK II     
 1. Historia filozofii nowożytnej (wykład)  30 E/4 - - ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek 
 2. Historia filozofii współczesnej (wykład) - - 30 E/4 ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek 
 3.  Teoria poznania - Epistemologia (wykład) 15 Z/1 - - dr Marek Lechniak 
 4.  Teoria sztuki (wykład) 30 E/4 - - dr Anna Kawalec 
 5.  Filozofia religii (wykład) - - 30 E/4 ks. prof. dr hab. Piotr Moskal 
 6.  Sztuka nowoczesna i najnowsza (wykład)  30 E/5 - - o. dr Janusz Moryc 
 7.  Wiedza o literaturze (wykład)  -  - 30 E/4 dr hab. Ryszard Zajączkowski 
 8. Historia islamu (wykład)  30 E/2 - - o. dr Krzysztof Modras 
 9. Socjologia kultury (wykład)  - - 30 E/5 dr Małgorzata Gruchoła 
Ćwiczenia obowiązkowe       
 1.  Socjologia kultury (ćwiczenia) - - 30 Z dr Małgorzata Gruchoła (2 grupy) 
 2. Sztuka nowoczesna i najnowsza (ćwiczenia)   30 Z - - mgr Małgorzata Żak (2 grupy) 
 Konwersatoria obowiązkowe      
1. Teorie religii (konwersatorium)   30 Z/2  - - dr Marek Piwowarczyk (2 grupy) 
 Lektoraty obowiązkowe     
 1.  Język obcy nowożytny (lektorat) 30 Z/1 30 Z/1 SPNJO 
 2.  Język obcy nowożytny – egzamin - - - E/1  SPNJO
 3.  Język łaciński (lektorat) 30 Z/2 30 E/2 ks. dr Grzegorz Baran
Zajęcia terenowe obowiązkowe
 1. Wydarzenia kulturalne (zajęcia terenowe)   15 Z/1 - -  mgr Małgorzata Żak
 2. Perły kultury (zajęcia terenowe)  - - 30 Z/1  mgr Małgorzata Żak
Należy wybrać jeden język, albo 60 godzin zajęć ćwiczeniowych spośród następujących:       
       Lektoraty do wyboru
 1.  Język grecki I (lektorat) 30 Z/2 30 Z/2 zawieszony 
 2.  Język hebrajski współczesny (lektorat) 30 Z/2 30 Z/2 dr Ewa Zając (wspólnie z mediteranistyką) 
 3.  Język arabski I (lektorat) 30 Z/2 30 Z/2   o. dr Krzysztof Modras
 4.  Język chiński I (lektorat) 30 Z/2  30 Z/2   SPNJO
 5. Sanskryt I (lektorat) 30 Z/2  30 Z/2  dr Paweł Sajdek (wspólnie z filozofią)
  Ćwiczenia do wyboru   
 1. Alternatywne ruchy religijne (ćwiczenia)  30 Z/2 - -  mgr Magdalena Zawisza
 2. Alternatywne ruchy religijne w kulturze (ćwiczenia)   - - 30 Z/2  mgr Diana Sobieraj
 Należy wybrać 180 godzin spośród następujących wykładów i konwersatoriów do wyboru, w tym co najmniej 90 godzin wykładów:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta liczba punktów ECTS przewidziana programem studiów dla semestru powinna wynosić nie mniej niż 30 punktów ECTS.      
 1.  Judaizm (wykład) 30 Z/2 - - dr Ewa Zając 
 2. Chrześcijaństwo (wykład)   - - 30 Z/2 ks. dr hab. Krzysztof Grzesiak 
 3. Islam (wykład)  - - 30 Z/2 o. dr Krzysztof Modras 
 4.  Alternatywne ruchy religijne (wykład) 30 Z/2 - - dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUL 
 5.  Wstęp do badań kultur orientalnych (wykład) - - 30 Z/2 zawieszony
 6.  Historia muzyki (wykład) 30 Z/2 30 Z/2 dr hab. Antoni Zoła, prof. KUL 
 7. Kultura regionu pogranicza (wykład)  - - 30 Z/2 ks. dr hab. Krzysztof Grzesiak 
 8.  Historia kultury intelektualnej (konwersatorium)  30 Z/2 - - dr hab. Wanda Bajor 
 9.  Historia Polski (konwersatorium) - - 30 Z/2 dr Piotr Plisiecki 
 10. Interpretacja literatury (konwersatorium)   30 Z/2 - - zawieszone
 11.  Sztuka w kulturze (konwersatorium) 30 Z/2 30 Z/2 mgr Małgorzata Żak 
PONADTO:
Praktyki zawodowe zgodnie z REGULAMINEM PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW KULTUROZNAWSTWA KUL: 21 dni roboczych. Obowiązek zaliczenia do końca VI semestru studiów (przed egzaminem dyplomowym).       
 ROK III     
 Wykłady obowiązkowe      
1. Wstęp do antropologii kultury (wykład) 30 E/2 - - ks. dr Piotr Pasterczyk
2. Komunikacja społeczna (wykład) 30 E/5 - - dr Agnieszka Żuk
 3. Etyka (wykład) 30 E/2 - - dr Marek Czachorowski
 4. Wiedza o teatrze i widowisku kulturowym (wykład) 30 E/5 - - dr Anna Kawalec
 5. Teoria kultury (wykład) 30 E/5 - - dr hab. Ryszard Zajączkowski
 6. Kultura audiowizualna (wykład) - - 30 E/4 dr Agnieszka Żuk
 7. Organizacja kultury (wykład) - - 30 E/5 dr Małgorzata Gruchoła
Ćwiczenia obowiązkowe
 1. Komunikacja społeczna (ćwiczenia)  30 Z - - dr Agnieszka Żuk (2 grupy) 
2. Wiedza o teatrze i widowisku kulturowym (ćwiczenia)  30 Z - - dr Anna Kawalec (2 grupy) 
 3. Teoria kultury (ćwiczenia)  30 Z - - dr Wojciech Daszkiewicz (2 grupy) 
 4. Kultura audiowizualna (ćwiczenia)  - - 30 Z dr Agnieszka Żuk (2 grupy) 
 5. Organizacja kultury (ćwiczenia)  - - 30 Z dr Małgorzata Gruchoła (2 grupy) 
Należy wybrać 120 godzin spośród następujących lektoratów, translatorium lub ćwiczeń do wyboru:
       Lektoraty do wyboru
 1.  Język grecki II (lektorat) 30 Z/2 30 Z/2 SPNJO 
 2.  Język hebrajski współczesny (lektorat) 30 Z/2 30 Z/2 dr Ewa Zając (wspólnie z mediteranistyką) 
 3.  Język arabski II (lektorat) 30 Z/2 30 Z/2  o. dr Krzysztof Modras
 4.  Język chiński II (lektorat) 30 Z/2 30 Z/2  SPNJO
 5. Sanskryt II (lektorat) 30 Z/2 30 Z/2  dr Paweł Sajdek (wspólnie z filozofią)
  Translatoria do wyboru  
1. Język angielski (translatorium)   30 Z/2 30 Z/2 dr Marek Piwowarczyk (1 grupa) 
 Ćwiczenia do wyboru      
1. Kultura słowa z elementami emisji głosu (ćwiczenia) 30 Z/2 - - dr Anna Kawalec (2 grupy) 
 2. Sztuka wystąpień publicznych (ćwiczenia)   - - 30 Z/2 dr Maria Joanna Gondek - 1 grupa, dr Artur Mamcarz-Plisiecki - 2 grupa 
 3. Religia w kulturze (ćwiczenia)  30 Z/2 - -  ks. dr hab. Krzysztof Grzesiak
 4. Religia w społeczeństwie (ćwiczenia)   - - 30 Z/2  mgr Diana Sobieraj
 Seminaria do wyboru (należy wybrać jedno seminarium)      
 1. Teoria sztuki (seminarium)  30 Zbo/3  30 Zbo/3  dr Anna Kawalec 
 2. Teoria kultury (seminarium)  30 Zbo/3 30 Zbo/3 dr hab. Ryszard Zajączkowski 
 3.  Antropologia kultury (seminarium) 30 Zbo/3 30 Zbo/3 ks. dr Piotr Pasterczyk 
 4.  Historia sztuki (seminarium) 30 Zbo/3 30 Zbo/3 o. dr Janusz Moryc 
 5.  Kultura medialna (seminarium) 30 Zbo/3 30 Zbo/3 dr Małgorzata Gruchoła 
 6.  Historia kultury intelektualnej (seminarium) 30 Zbo/3 30 Zbo/3  dr hab. Wanda Bajor
 7.  Judaizm (seminarium) 30 Zbo/3 30 Zbo/3  dr Ewa Zając
 8.  Islam (seminarium) 30 Zbo/3 30 Zbo/3  o. dr Krzysztof Modras
 9.  Dialog kultur i religii (seminarium) 30 Zbo/3 30 Zbo/3  ks. dr hab. Krzysztof Grzesiak
 10.  Alternatywne ruchy religijne (seminarium) 30 Zbo/3 30 Zbo/3  dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUL
 Należy wybrać 90 godzin spośród następujących wykładów, konwersatoriów i laboratorium do wyboru, w tym co najmniej 30 godzin wykładów:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta liczba punktów ECTS przewidziana programem studiów dla semestru powinna wynosić nie mniej niż 30 punktów ECTS.      
 Wykłady do wyboru:      
 1. Hinduizm (wykład)   30 Z/2 - -  dr Paweł Sajdek 
 2.  Buddyzm (wykład) - - 30 Z/2  dr Paweł Sajdek
 3.  Religie Chin (wykład) - - 30 Z/2   zawieszony
 Konwersatoria do wyboru:      
1. Komunikacja międzykulturowa (konwersatorium)  - - 30 Z/2 dr Agnieszka Żuk 
2. Sztuka polska (konwersatorium) 30 Z/2 - - mgr Małgorzata Żak
3. Muzealnictwo (konwersatorium) 30 Z/2 30 Z/2 o. dr Janusz Moryc
Laboratorium do wyboru:
1. Pracownia intermedialna (laboratorium) 30 Z/2 30 Z/2 o. dr Janusz Moryc (2 grupy)
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy
   Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy  - - - 10   
 Praktyka zawodowa      
  Praktyka zawodowa   - - - Zbo/2   
 Uwaga: Studenci kulturoznawstwa Wydziału Filozofii KUL powinni odbyć co najmniej 3-tygodniową „praktykę zawodową” podczas studiów licencjackich zgodnie z Regulaminem praktyk zawodowych studentów kulturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Obowiązek zaliczenia: nie później niż w VI semestrze studiów I stopnia (przed egzaminem dyplomowym). Za zaliczenie praktyki student otrzymuje 2 ECTS. Koordynatorem ds. tych praktyk na Wydziale Filozofii jest p. dr Imelda Chłodna.      
 Uwaga: studiujący Kulturoznawstwo mogą brać udział w fakultatywnym kursie pedagogicznym z zakresu „wiedzy o kulturze” (program tego kursu znajduje się w oddzielnym dokumencie). Koordynatorem ds. specjalizacji „wiedza o kulturze” na Wydziale Filozofii KUL jest p. dr Anna Kawalec. Studenci kulturoznawstwa, którzy wybiorą kurs pedagogiczny z zakresu innego przedmiotu jako specjalności dodatkowej zobowiązani są do spełnienia wszystkich wymagań przedstawionych w programie tego kierunku      
Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2013, godz. 08:53 - Anna Starościc