Szanowni Studenci,
w związku z wizytą Pana Prof. Emerica Solymossy'ego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w ramach programu Fulbright Specialist zapraszamy na cykl wykładów pt.
"Wybrane zagadnienia z międzynarodowego obrotu prawnego i biznesowego". Zajęcia będą odbywały się w następujących terminach:
Wtorek: 10, 17, 24 października 2017 r., godz. 14.10 - 18.20, sala CTW 102,
Piątek: 13, 20, 27 października 2017 r., godz. 14.10 - 18.20, sala CTW 104. 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z możliwości uzyskania dodatkowej wiedzy przekazywanej przez doświadczonego amerykańskiego wykładowcę.

 

Dear Students,
in connection with the visit of Prof. Emeric Solymossy at the Faculty of Law, Canon Law and Administration in realizing the Fulbright Specialist Program is eligible to select the subject
"Selected Issues in International Business and Law". Classes will be held on the following dates:
Tuesday: 10th, 17th, 24th October 2017, 14.10 - 18.20, CTW 102,
Friday: 13th, 20th, 27th October 2017, 14.10 - 18.20, CTW 104.
 
We would like to invite you to take advantage of the additional knowledge provided by an experienced American lecturer.

 

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi informacjami na temat wykladów:

Please find the informations about the classess attached:

 

ob_-_leadership_syllabus1

research_methods_syllabus_1

samt_syllabus1

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2018, godz. 08:33 - Adam Jankowski