KOŚCIÓŁ  W POLSCE.
DZIEJE I KULTURA
8 (2009)


SPIS TREŚCI

 

 • Ks. Jan Walkusz,  Święci, błogosławieni oraz świątobliwi w topografii i dziejach Śląska

 

I. ARTYKUŁY  I  ROZPRAWY

 • Antoni Kiełbasa SDS,  Rola św. Jadwigi w kształtowaniu postaw Henryka Pobożnego i jego synów
 • Ks. Władysław Bochnak, Życie i działalność księżnej Anny Śląskiej (1204-1265)
 • Ks. Józef Mandziuk, Elżbieta z Turyngii na tle kultu świętych na Śląsku w średniowieczu
 • Ks. Franciszek Wolnik, Kult świętych u śląskich cystersów 
 • Bp Jan Kopiec, Wkład Kościoła na Śląsku w kanonizację (1594) i rozwój kultu św. Jacka 
 • Ks. Tadeusz Fitych, Ślązacy wyniesieni do chwały ołtarza przez Jana Pawła II 
 • Ks. Piotr Górecki, Bł. Maria Luiza Merkert–śląska patronka miłosierdzia chrześcijańskiego
 • Ks. Józef Swastek, Życie i działalność organizacyjna Adeli Stefanowicz (1887-1961) jako współzałożycielki Instytutu Katolickiego oraz Instytutu Służebnic Ołtarza

 

II. RECENZJE  I  OMÓWIENIA

 • Waldemar Graczyk, Stanisław Łubieński, pasterz, polityk i pisarz (1574-1640), Wydawnictwo Benedyktynów, Tyniec 2005, ss. 487 (Karolina Agata Podleśna)  
 • Ks. Józef Mandziuk, Historia Kościoła katolickiego na Śląsku, t. 3, cz. 1: Czasy nowożytne (1742-1845), Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2007, ss. 499, 3 mapy (ks. Władysław Kret)
 • McKay Jenkins, Bloody Falls of the Coppermine. Madness, Murder, and the Collision of Cultures in the Arctis, Random Mouse, New York 2005, ss. 278 (Paweł Zając OMI)
 • Ks. Andrzej Rusinowski, Działalność społeczna duchowieństwa katolickiego w archidiecezji warszawskiej 1914-1930, Ząbki 2006, ss. 464, il. 30 (Justyna Kusek)
 • Nauki historycznoprawne w polskich uniwersytetach w II Rzeczypospolitej, red. M. Pyter, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Lublin 2008, ss. 423 (Jerzy Flaga)
 • Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946, zebr. G. Mazur, J. Skwara, J. Węgierski, Wydawnictwo Unia, Katowice 2007, ss. 647 (ks. Józef Krętosz)
 • Z.A.J. Peszkowski , S.Z.M. Zdrojewski, Katoliccy duchowni Golgocie Wschodu. Od księdza Pomirskiego do ks. Niedzielaka,  Bernardinum, Pelplin-Warszawa-Łódź-Orchard Lake 2002, ss. 1176 + 77 ss. aneksów (ks. Józef Krętosz)
 • Artur Mezglewski, Szkolnictwo wyznaniowe w Polsce w latach 1944-1980. Studium historyczno-prawne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, ss. 432 + 9 aneksów (ks. Józef Krętosz)
 • Jan Walkusz, Polonia i parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w London, Ontario, Lublin 2007, ss. 641 (ks. Robert Masalski)
 • „Biblioteka Historii Kościoła” Wydawnictwa WAM (Stanisław Cieślak SJ)
 • Nad książkami dotyczącymi historii i duchowości zmartwychwstańców (Bolesław Micewski CR)
 • Ks. Paweł Tarasiewicz, Spór o naród, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2003, ss. 266 (ks. Wojciech Guzewicz)
 • Janusz Mariański, Udział katolików świeckich w życiu parafii. Założenia i rzeczywistość, Płock 2008, ss. 120 (ks. Ondrej Štefaňak)

 

III. BIBLIOGRAFIA

 • Ks. Jan Walkusz, Grzegorz Teneta, Bibliografia podmiotowa polskich historyków Kościoła za rok 2007 z uzupełnieniami za lata 2000-2006

 

IV. NEKROLOGI  I  WSPOMNIENIA

 • Zdzisław Gogola, O. Symeon Barcik OFMConv 1937-2006
 • Bolesław Micewski CR, Ksiądz doktor Jerzy Mrówczyński CR (1927-2008)

 

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2016, godz. 08:25 - Ewa Zięba