KOŚCIÓŁ  W POLSCE.
DZIEJE I KULTURA
11 (2012)


SPIS TREŚCI

 

 • Ks. Jan Walkusz, Z dziejów przygotowania do kapłaństwa w Kościele katolickim

 

I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • Ks. Piotr Szczur, Przygotowanie do kapłaństwa w Antiochii w czasach Jana Chryzostoma
 • Bp Jan Kopiec, Znaczenie trydenckiego dekretu z 1563 r. o obowiązku tworzenia seminariów duchownych
 • Ks. Łukasz Krucki, Od „Cum adolescentium aetas” (15 VII 1563 r.) do „Pastores dabo vobis” (25 III 1992 r.) Ewolucja ustawodawstwa kościelnego o formacji seminaryjnej
 • Ks. Wacław Umiński, Wkład Zgromadzenia Księży Misjonarzy w formację duchowieństwa diecezjalnego w Polsce w latach 1675-1864
 • Ks. Stanisław L. Piech, Formacja duchowieństwa galicyjskiego
 • Ks. Tomasz Błaszczyk, Kształcenie i wychowanie duchowieństwa w Kościele śląskim w czasach pruskich
 • Ks. Waldemar Gliński, Centralne uczelnie teologiczne Królestwa Polskiego w XIX wieku
 • Ks. Krzysztof Koch, Proces unifikacji formacji seminaryjnej w II Rzeczypospolitej w świetle „Pamiętników Związku Zakładów Teologicznych w Polsce pod wezwaniem św. Jana Kantego”
 • Ks. Grzegorz Wejman, Formacja kleryków po włączeniu seminariów duchownych w struktury uniwersyteckie na przykładzie metropolii szczecińsko-kamieńskiej
 • Aleksander K. Sitnik OFM, Od Lwowa do Kalwarii Zebrzydowskiej. Dzieje bernardyńskiego studium filozoficzno-teologicznego

 

II. RECENZJE I OMÓWIENIA

 • Czterysta lat karmelitów w Lublinie. O. Arkadiusz Smagacz, Czterysta lat karmelitów bosych w Lublinie (1610-2010), Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Lublin 2010 (Jerzy Flaga)
 • Kardynał August Hlond 1881-1948. Pasterz – nauczyciel – świadek, red. M. Grygiel, Poznań 2010, ss. 220 (Ks. Łukasz Krucki)
 • Ks. Krzysztof Grzesiak, Diecezja lubelska wobec prawosławia w latach 1918-1939, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”, Lublin 2010, ss. 630 (Ks. Wojciech Guzewicz)
 • Koch Krzysztof, Biskup Konstantyn Dominik. Nadzwyczajna zwyczajność, Pelplin 2011, s. 301 (Marek Grygiel SChr)
 • Ku pożytkowi Kościoła w Polsce. Księga jubileuszowa z okazji stulecia Papieskiego Instytutu Kościelnego Polskiego w Rzymie 1910-2010, red. J. Kopiec, B. Kośmider, R. Selejdak, A Warso, Rzym 2010 (Ks. Krzysztof Cisek)
 • Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. ks. Jan Walkusz, ks. Tomasz Moskal, Lublin 2009, s. 282 (Katarzyna Dańczura)
 • Albert Warso, Opowieść o biskupie Piotrze. W 30. Rocznicę śmierci Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego, Skarżysko-Kamienna 2010, ss. 223 (Ks. Rafał Piekarski)
 • Rola i miejsce Instytutu Historii Kościoła KUL w historiografii, red. J. Walkusz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 212 (Ks. Józef Mandziuk)
 • Belgia we wspomnieniach pracowników KUL po drugiej wojnie światowej, wybór i wstęp ks. Edward Walewander, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin 2011, ss. 238, (Aleksandra Rutkowska)
 • Nauczycielowi – uczniowie. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Mandziukowi z okazji 70.rocznicy urodzin, red. W. Kret, Z. Pałka, K. Szopa. Rzeszów 2011, ss. 748 (Tomasz Błaszczyk)
 • Matka Boża w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna i uniwersalna, Praca zbiorowa pod redakcją ks. bpa Jacka Jezierskiego i Katarzyny Parzych-Blakiewicz, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 2011, ISBN 978-83-61864-80-6, s. 325 (Ks. Jacek Wojtkowski)
 • Ks. Janusz Mariański. Katolicyzm polski: ciągłość i zmiana. Studium socjologiczne, Wydawnictwo WAM Kraków 2011 ss. 442 (Marek Marczewski)


III. BIBLIOGRAFIA

 • Ks. Jan Walkusz, Marek R. Górniak, Bibliografia podmiotowa polskich historyków Kościoła za rok 2010 z uzupełnieniami za lata 2000-2009
 • Wykaz autorów
 • Wykaz skrótów
 • [Bibliografia podmiotowa]

 

IV. NEKROLOGI I WSPOMNIENIA

 • Ks. Michał Piela SDS, ks. Ireneusz Kiełbasa SDS, Ks. profesor PWT dr hab. Antoni Kiełbasa SDS (1938-2010). Historyk salwatoriański, piastun dziedzictwa św. Jadwigi Śląskiej i Ziemi Śląskiej
 • Irena Makarczyk, Ksiądz profesor Alojzy Szorc (6 X1935-27 XII 2010)
 • Roland Prejs OFMCap, Florian Jerzy Duchniewski OFMCap (1932-2011)
Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2016, godz. 08:24 - Ewa Zięba