KOŚCIÓŁ  W POLSCE.
DZIEJE I KULTURA
13 (2014)


SPIS TREŚCI

 

I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • Ks. Jan Walkusz, Misyjne drogi Kościoła - specyfika, geografia, charakterystyka
 • Janusz Brzozowski SVD, Znaczenie trzech pierwszych synodów limskich dla ewangelizacji misyjnej Indian w ich języku i kulturze
 • Ks. Łukasz Krucki, Misje katolickie w Japonii. Historia i współczesność
 • Paweł Zając OMI, XVIII-wieczne obrazy misji katolickich w Ameryce Północnej - między tradycyjną pobożnością a oświeceniową krytyką
 • Ks. Andrzej Miotk SVD, Kontekstualny wymiar pisarstwa historycznego inspirowany misją werbistów w Chinach
 • Ks. Jan Walkusz, Od Kościoła europejskiego do Kościoła rodzimego. Misyjne nauczanie papieskie XX wieku
 • Ks. Franciszek Behrendt, Trudne punkty inkulturacji na przykładzie małżeństwa afrykańskiego
 • Zdzisław Gogola OFMConv, Misja Braci Mniejszych Konwentualnych w Paragwaju 1986-2013
 • Marek Grygiel SChr, Wpływ misji kalifornijskich na postać kultury amerykańskiej
 • Ks. Stanisław Nabywaniec, Misyjne drogi Kościołów wschodnich

 

II. RECENZJE I OMÓWIENIA

 • Stosunek do ludzi starszych w starożytności klasycznej i chrześcijańskiej. Miscellanea, "Vox Patrum" 31:2011, t. 56. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Ośrodek Badań nad Antykiem Chrześcijańskim, Lublin 2012, ss. 1014, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Marek Marczewski)
 • Marceli Kosman, Poczet arcybiskupów gnieźnieńskich i prymasów Polski, Wydawnictwo M, Kraków 2012, ss. 442 (Krzysztof R. Prokop)
 • Arkadiusz Smagacz OCD, Karmelici bosi w Lublinie w latach 1610-1864, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 478 (Jerzy Flaga)
 • Elżbieta Orzechowska, Godów. Dzieje radomskiej dzielnicy, wyd. II, Radom 2010, ss. 224 (Ks. Edward Walewander)
 • Elżbieta Orzechowska, Radomscy bernardyni w dobie Powstania Styczniowego, Radom 2008, ss. 220 (Ks. Edward Walewander)
 • Il primate di Polonia card. August Hlond di fronte ai grandi conflitti dell'epoka: la Secunda guerra mundiale e la guerra fredda / Prymas Polski August Hlond wobec wszelkich konfliktów epoki: drugiej wojny światowej i zimnej wojny, red. L. Kuk i S. Zimniak, Roma 2012, ss. 261 (Ks. Łukasz Krucki)
 • Jerzy Pietrzak, Pełnia prymasostwa. Ostatnie lata prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda 1945-1948, t. 1-2, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009, ss. 1008 (Krzysztof R. Prokop)
 • Bp Mariusz Leszczyński, Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego w granicach Polski 1944-1992, Lublin 2011 [Towarzystwo Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II], ss. 456 (Ks. Jan Walkusz)
 • Józef Pater, Ksiądz Infułat dr Karol Milik jako rządca archidiecezji wrocławskiej w latach 1945-1951, Wrocław 2012, Papieski Wydział Teologiczny, ss. 407 (Roland Prejs OFMCap)
 • Jan Walkusz, Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła w Kanadzie 1962-2012, Pelplin 2012, ss. 232 (Ks. Krzysztof Koch)
 • Ks. Janusz Mariański, Kościół katolicki w Polsce w przestrzeni życia publicznego. Studium socjologiczne, Toruń 2013, ss. 385 (Marek Marczewski)


III. BIBLIOGRAFIA

 • Ks. Jan Walkusz, Marek R. Górniak, Bibliografia podmiotowa polskich historyków Kościoła za rok 2012 z uzupełnieniami za lata 2000-2011
 • Wykaz autorów
 • Wykaz skrótów
 • [Bibliografia podmiotowa]

 

IV. KRONIKA NAUKOWA

 • Roland Prejs OFMCap, Dziesięć lat Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze
 • Magdalena Oleksiewicz, "Pasterz niezłomny" - arcybiskup Ignacy Tokarczuk
Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2016, godz. 08:23 - Ewa Zięba