KOŚCIÓŁ  W POLSCE.
DZIEJE I KULTURA
15 (2016)

 

red. Jan Walkusz
Stron: 464
Format: A5
Rok wydania: 2016


SPIS TREŚCI

 

I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • Ks. Jan Walkusz, Dyplomacja watykańska i sobory jako spektakularne przejawy odnowy życia religijno-kościelnego inicjowane przez Stolicę Apostolską
 • Bp Jan Kopiec, Priorytety dyplomacji papieskiej w Polsce w wiekach XVI-VXIII
 • Paweł Zając OMI, Wokół planów nowego kształtu relacji Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską na progu panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, 1764-1766
 • Marek Inglot SJ, Papieskie misje dyplomatyczne w Rosji pod koniec XVIII i na początku XIX wieku
 • Ks. Tomasz Moskal, "... zastaliśmy w zakrystii Turka w zawoju, z brodą ogromną". Adam Prosper Burzyński OFM (1775-1830) jako prefekt apostolski w Egipcie
 • Ks. Wojciech Zawadzki, Dekrety soborów Laterańskiego IV (1215) i Trydenckiego (1545-1563) w perspektywie historyczno-teologicznej
 • Ks. Łukasz Krucki, Arcybiskupi gnieźnieńscy a ruch soborowy
 • Ks. Józef Mandziuk, Udział biskupów polskich w Soborze Watykańskim II
 • Ks. Albert Warso, Rola Papieskiego Kolegium Polskiego i Papieskiego Kościelnego Instytutu Polskiego w Rzymie w czasie Soboru Watykańskiego II

 

II. RECENZJE I OMÓWIENIA

 • Hieronim Eugeniusz Wyczawski OFM, Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych, wydanie drugie poprawione i uzupełnione, red. ks. Tomasz Moskal i Aleksander K. Sitnik OFM, Kalwaria Zebrzydowska 2013, ss. 590 (Kamila Pawełczyk-Dura)
 • Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, red. Zbigniew Nowak, Suplement III, pod red. Józefa Borzyszkowskiego, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2012, ss. 336 (Krzysztof R. Prokop)
 • Grzegorz Klebowicz, Organizacja parafialna diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w XIV-XVI wieku, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2013, ss. 658 (Jerzy Flaga)
 • Zygmunt Iwicki, Konwent oliwski (1186-1831). Leksykon biograficzny i nie tylko... współpraca Maria Babnis, Biblioteka Gdańska PAN, Gdańsk-Pelplin 2010, ss. 596+20 ss. ilustracji (Krzysztof R. Prokop)
 • Dzieje opactwa supraskiego, red. Radosław Dobrowolski i Mariusz Zemło, Rzym-Lublin-Mińsk 2015, ss. 425 (ks. Adam Szot)
 • Zbigniew Słomka, Marian Mulawa, Dzieje Zamojszczyzny okresu okupacji niemieckiej w latach 1939-1944, wydanie drugie, rozszerzone, Wydawnictwo Jantar Bis, Puławy 2015, ss. 364 (Czesław Mazurek)
 • Bp Mariusz Leszczyński, Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego w granicach Polski 1944-1992, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2011, ss. 441+13 nlb. (Jerzy Flaga)
 • Jan Nowak, Niezłomny pasterz. Duszpasterstwo ks. Władysława Bukowińskiego w Kazachstanie 1950-1974, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Marianów w Krakowie, Kraków 2013, ss. 311 (Eugeniusz Sakowicz)
 • Robert Romuald Kufel, Internat Biskupi i Małe Seminarium Duchowne we Wschowie (1946-1956), Agencja Wydawnicza "PDN", Zielona Góra 2012, ss. 180, fot. (Roland Prejs OFMCap)
 • Atlas Hierarchicus. Descriptio geographica et statistica insuper notae historicae Ecclesiae Catholicae (hanc novam sextam editionem eleboravit Joannes Carolus Girardi SVD), Urbaniana University Press, Civitas Vaticana 2010, ss. XII+68 (mapy) + 132 (Krzysztof R. Prokop)
 • Jan Perszon, Kaszubi, tożsamość, rodzina, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Zarząd Główny, Gdańsk 2015, ss. 187 (Eugeniusz Sakowicz)
 • Z teologii literatury, czyli krytyczne spojrzenie na twórczość ks. Stefana Radziszewskiego (ks. Jan Walkusz)
 • Janusz Mariański, Leksykon socjologii moralności. Podstawy - teorie - badania - perspektywy, red. Janusz Mariański, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2015, ss. 976
 • Józef Mandziuk, Kazania, Wydawnictwo AMELIA Aneta Sieworek, Warszawa-Boguchwała 2014, ss. 220 (Gustaw Ostasz)
 • Jan Walkusz, Przez okno czasu, Wydawnictwo "Bernardinum", Pelplin 2014, ss. 128 (Eugeniusz Sakowicz)
 • W co wierzyć, jak żyć? W 10. rocznicę śmierci ks. prałata Adama Kaźmierczyka, red. ks. Stanisław Gurba i Katarzyna Gruca, Brzeska Oficyna Wydawnicza, Grybów 2014, ss. 253 (Grzegorz Kamil Szczecina)

 

III. BIBLIOGRAFIA

 • Ks. Jan Walkusz, Marek Robert Górniak, Bibliografia podmiotowa polskich historyków Kościoła za rok 2014 z uzupełnieniami za lata 2000-2013
 • Wykaz autorów
 • Wykaz skrótów
 • [Bibliografia podmiotowa]

 

IV. NEKROLOGI I WSPOMNIENIA

 • Anna Kowalska, Ks. Kanonik Tadeusz Żebrowski (1925-2014) - historyk Mazowsza
 • Michał T. Gronowski OSB, O. Marian Kanior OSB (1929-2014)
 • Ks. Józef Mandziuk, ks. Sławomir Kowalski, Ks. infułat prof. dr hab. Władysław Bochnak (1934-2014) - historyk Kościoła legnickiego
 • Ks. Andrzej Kwaśniewski, Ks. prof. Daniel Olszewski (1934-2015) - biogram oraz bibliografia podmiotowa i przedmiotwa
 • Włodzimierz Bielak, Ks. prof. dr hab. Marek Tomasz Zahajkiewicz (1934-2015) - w służbie nauki i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 

V. KRONIKA NAUKOWA

 • Ks. Adam Szot, Sprawozdanie z konferencji naukowej i wystawy muzealnej zorganizowanych z okazji 70. rocznicy przeniesienia Wyższego Seminarium Duchownego z Wilna do Białegostoku 
Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2019, godz. 08:20 - Ewa Zięba