KOŚCIÓŁ  W POLSCE.
DZIEJE I KULTURA
10 (2011)


SPIS TREŚCI

 

 • Ks. Jan Walkusz, Martyria w dziejach Kościoła jako wyraz jego tożsamości i wiarygodności 

 

I. ARTYKUŁY  I  ROZPRAWY

 • Ks. Piotr Szczur, U źródeł wczesnochrześcijańskiego tytułu „męczennik” (μάρτυς – martyr) 
 • Ks. Andrzej Bruździński, Średniowieczny męczennik – miles et athleta Christi. Męczeństwo w Polsce w okresie średniowiecza jako wyraz tożsamości i wiarygodności Kościoła 
 • Stanisław Cieślak SJ, Martyrologium Kościoła katolickiego w czasach nowożytnych
 • Paweł Zając OMI,  Misjonarze – męczennicy w hagiografii i historii. Ideał i jego dekonstrukcja od średniowiecza do czasów najnowszych
 • Ks. Stanisław Nabywaniec, Kościół skazany na niebyt. Z dziejów Kościoła greckokatolickiego w Polsce 1944 – 1989 
 • Ks. Sławomir Zych, Kapłańskie świadectwo męczeństwa. Polscy duchowni podczas II wojny światowej
 • Ks. Jerzy Myszor, Represje wobec duchowieństwa diecezjalnego w Polsce Ludowej (problemy metodologiczne, chronologia i statystyka
 • Ks. Dominik Zamiatała,  Działania represyjne władz komunistycznych wobec zakonów męskich w PRL

 

II. RECENZJE  I  OMÓWIENIA

 • Kościół św. Jana Chrzciciela w Radomiu. Architektura – ludzie – wydarzenia, red. Dariusz Kupisz przy współpracy Małgorzaty Cieślak-Kopyt i ks. Arkadiusza Bieńka, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB [Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu], Radom [2010], ss. 169 + 7 nlb (Jarzy Flaga)
 •  Ks. Józef Mandziuk, Historia Kościoła katolickiego na Śląsku, t. 3, cz. 2: Czasy nowożytne (1845-1887), Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008, ss. 619 (ks. Władysław Kret)
 • Wołyński Kościół czasu wojny. Maria Dębowska, Kościół katolicki na Wołyniu w warunkach okupacji 1939-1945, Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu Oddział  w Rzeszowie, Rzeszowie 2008, ss. 480 (Roland Prejs OFMCap)
 • O Kościele na ziemi lubuskiej i Pomorzu Zachodnim w czasach powojennych. Grzegorz Wejman, Organizacja Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 1945-1972, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, ss. 666 (Roland Prejs OFMCap)
 • Ks. Dominik Zamiatała, Zakony męskie w polityce władz komunistycznych w Polsce w latach 1945-1989. Problematyka organizacyjno-personalna, t. 1, Kielce 2009, ss. 720 (Jan Pietrzykowski SDB)
 • Jan Walkusz, Minister Ecclesiae et hominum, czyli ks. Wawrzyniec Wnuk, jego życie i dzieło, Pelplin 2010, ss. 300 (Marek Grygiel SChr)
 • Siostry zakonne w obozach pracy w Polsce w latach 1954-1956, red. A. Mirek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, ss. 734 (Janusz Zbudniewek ZP)
 • Rola i miejsce Instytutu Historii Kościoła KUL w historiografii, red. Jan Walkusz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 212 (Jerzy Flaga)
 • Janusz Mariański, Religia w społeczeństwie ponowoczesnym. Studium socjologiczne, Warszawa 2010, ss. 295 (Marek Marczewski)

 

III.  BIBLIOGRAFIA

 • Ks. Jan Walkusz, Grzegorz Teneta, Bibliografia podmiotowa polskich historyków Kościoła za rok 2009 z uzupełnieniami za lata 2000-2008
 • Wykaz autorów 
 • Wykaz skrótów
 • [Bibliografia podmiotowa] 

 

IV. NEKROLOGI  I  WSPOMNIENIA

 • Anzelm Janusz Szteinke OFM, Ojciec Grzegorz Antoni Wiśniewski (1934-2010) – historyk franciszkański)
 • Ks. Leszek Wilczyński, Ks. dr Marian Aleksandrowicz (1935-2010)
Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2016, godz. 08:24 - Ewa Zięba