KOŚCIÓŁ  W POLSCE.
DZIEJE I KULTURA
14 (2015)

 

red. Jan Walkusz
Stron: 422
Format: A5
Rok wydania: 2015


SPIS TREŚCI

 

I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • Ks. Jan Walkusz, Ośrodki kościelnych badań historycznych w Polsce. Panorama dorobku ostatniego półwiecza
 • Roland Prejs OFMCap, Dorobek historiograficzny Instytutu Historii Kościoła i Patrologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Ks. Dominik Zamiatała, Dorobek historiograficzny polskich historyków Kościoła ostatniego 50-lecia. (Ośrodek warszawski)
 • Ks. Michał Piela SDS, Dorobek historiograficzny polskich historyków Kościoła ostatniego 50-lecia. Charakterystyka ośrodka dolnośląskiego (Wrocław)
 • Ks. Piotr Górecki, Górnośląskie grono historyków Kościoła i ich dorobek historiograficzny
 • Ks. Zbigniew Gmurczyk, Historiografia kościelna ostatniego 50-lecia ośrodków kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego (Pelplin-Płock-Włocławek)
 • Ks. Marek Jodkowski, Dorobek historiograficzny polskich historyków Kościoła ostatniego pięćdziesięciolecia na Warmii, Mazurach i Powiślu
 • Ks. Łukasz Krucki, Gniezno i Poznań jako główne ośrodki wielkopolskiej myśli historyczno-kościelnej ostatniego półwiecza (1964-2014)
 • Ks. Adam Szot, Białystok - ośrodek badań naukowych z historii Kościoła po II wojnie światowej
 • Ks. Jacek Kapuściński, Ośrodek badań historycznych (archi)diecezji częstochowskiej
 • Ks. Józef Łupiński, Nauczanie historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży


II. RECENZJE I OMÓWIENIA

 • Atlas zur Kirche in Geschichte und Gegenwart. Heiliges Römisches Reich. Deutschsprachige Länder, hrsg. von Erwin Gatz in Zusammenarbeit mit Rainald Becker, Clemes Brodkorbs und Helmut Flachenecker, Regensburg 2009, ss. 376, 196 map i planów; Atlas historyczny (archi)diecezji lubelskiej 1805 - 2010. The Historical Atlas of the Lublin (Arch)Diocese 1805-2010, praca zespołowa pod redakcją Henryka Gapskiego, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2011, ss. 300 (119 map oraz 19 wykresów (Krzysztof R. Prokop)
 • Maria Dębowska, Diecezja łucka i żytomierska w pierwszych latach istnienia. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Episteme, Lublin 2014, ss. 188 (ks. Łukasz Krucki)
 • Mircea Remus Birtz, Manfred Kierein, Câteva succesiuni apostolice catolice din România, Editura "Napoca Star", Cluj-Napoca 2011, ss. 120 (Krzysztof R. Prokop)
 • Joanna Kumor-Mielnik, Sieć dekanalna i parafialna (archi)diecezji lubelskiej w latach 1805-2005, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2011, ss. 347+4 nlb (Jerzy Flaga)
 • Ks. Michał Piela SDS, Książę kardynał dr Adolf Johannes Bertram jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec (Fuldajskiej Konferencji Biskupów) w latach 1920-1945, Część 1: Do końca istnienia Republiki Weimarskiej, Wydawnictwo TUM Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 2013, ss. 320 (ks. Piotr Górecki)
 • Helena Teresa Kupiszewska, Królowa Polski o wielu obliczach. Wizerunki Matki Bożej koronowane przez Prymasa Tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego, Fundacja "Czas to Miłość", Częstochowa 2014, ss. 341 (Grzegorz Kamil Szczecina)
 • Ks. Andrzej Pieńkowski, Życie i działalność bpa Edwarda Eugeniusza Samsela (1940-2003), Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2014, ss. 728 (ks. Jan Walkusz)
 • Roland Prejs OFMCap, Pięćdziesiąt lat Instytutu Historii Kościoła i Patrologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Polihymnia, Lublin 2014, ss. 142 (Jerzy Flaga)
 • Głos z eremu. Ksiądz infułat Czesław Wala, red. Alina Rynio, Wydawnictwo Ikona, Szydłowiec 2013, ss. 2013, il. (ks. Edward Walewander)
 • Ks. Janusz Mariański, Praktyki religijne w Polsce w procesie przemian. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2014, ss. 392 (Marek Marczewski)
 • Ks. Jerzy Misiurek, "Ja was wybrałem" (J 15,16). Rozważania na rekolekcje kapłańskie, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej "Gaudium", Lublin 2010, ss. 105 (Zofia Pałubska)


III. BIBLIOGRAFIA

 • Ks. Jan Walkusz, Marek Robert Górniak, Bibliografia podmiotowa polskich historyków Kościoła za rok 2013 z uzupełnieniami za lata 2000-2012
 • Wykaz autorów
 • Wykaz skrótów
 • [Bibliografia podmiotowa]


IV. NEKROLOGI I WSPOMNIENIA

 • Ks. Bolesław Micewski CR, Ksiądz Jan Marian Traczyński CR (1922-2014)
 • Ks. Rafał Szczurowski, Jan Kracik - prezbiter, historyk (1941-2014)
 • Tomasz Błaszczyk, Ksiądz Krzysztof Bojko (1963-2013)
Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2016, godz. 08:17 - Ewa Zięba