Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 lutego 2019 r. wydało

Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołów doradczych do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

 

 

Zmiany nastąpiły w składach zespołów dyscyplin naukowych:

 

  • językoznawstwo,
  • nauki o kulturze i religii,
  • informatyka techniczna i telekomunikacja,
  • nauki o zdrowiu,
  • nauki prawne,
  • pedagogika.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem!

Autor: Agnieszka Matwis
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2019, godz. 10:40 - Agnieszka Matwis