Informacja

Szanowni Państwo,

 

w związku z sytuacją epidemiczną Oddział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw KUL pracuje w trybie mieszanym, dlatego wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Natomiast w sprawach wyjątkowych, wymagających bezpośredniego kontaktu, zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu nr ROP-0101-281/2020 Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 25 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 bardzo prosimy o umawianie wizyty telefonicznie lub drogą elektroniczną na określoną godzinę.

 

Dziękujemy!

Zespół DRiPW


Informacja

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że obsługa finansowa czasopism oraz monografii wydawanych w wydawnictwach zewnętrznych obecnie mieści się w Gmachu Głównym KUL w sali GG-B (sala bankietowa). Kontakt telefoniczny będzie możliwy pod nr 81 445 31 91.

 

Zespół DRiPW


Informacja

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora KUL z dnia 27 kwietnia 2020 r. z późniejszymi zmianami Dział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw jako jednostka organizacyjna administracji został włączony w strukturę Wydawnictwa KUL.  

 

Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2020 roku. 


Tymczasowa zmiana lokalizacji Działu

Szanowni Państwo!

 

Informujemy, że tymczasowo, od dnia 13 czerwca 2019 roku,

siedzibą Działu Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw jest pokój 303A,

mieszczący się na III piętrze Biblioteki Uniwersyteckiej KUL przy ul. Chopina 27.

 

Zmiana ta będzie funkcjonować do odwołania.

 

Informujemy również, że kontakt telefoniczny z pracownikami Działu jest już możliwy.

 

Za dotychczasowe utrudnienia przepraszamy!


Program "Wsparcie czasopism naukowych" - OFICJALNE WYNIKI!!!

 

 

Z ogromną radością informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało listę czasopism, które otrzymają finansowanie w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”.

 

Na liście znalazło się 11 tytułów czasopism wydawanych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Cieszy nas docenienie projektów, tym bardziej, że współpracowaliśmy z redakcjami przy ich tworzeniu i procedowaniu.

 

Serdecznie gratulujemy redakcjom czasopism:

 

- Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne,

 

- Linguistics Beyond and Within,

 

- Quêtes littéraires,

 

- Review of European and Comparative Law,

 

- Społeczeństwo i Rodzina,

 

- Studia Nauk Teologicznych PAN,

 

- Studia Prawnicze KUL,

 

- Studia z Prawa Wyznaniowego,

 

- TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych,

 

- Vox Patrum,

 

- Zeszyty Naukowe KUL.

 

 

Wśród nagrodzonych znalazły się również 3 czasopisma wydawane przez Towarzystwo Naukowe KUL oraz 1 czasopismo Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

 

Raz jeszcze gratulujemy i zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Ministerstwa dotyczącym wyników oraz z oficjalną listą laureatów.

 

 


„Wsparcie czasopism naukowych” - wyniki oceny eksperckiej programu

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało wyniki oceny eksperckiej pierwszej edycji programu „Wsparcie czasopism naukowych”. W konkursie wzięło udział 1025 redakcji czasopism naukowych, w tym 13 z KUL.

Z radością informujemy, że pozytywnie oceniono 12 wniosków naszej uczelni! Ze względu na ograniczone możliwości finansowe resortu nauki spośród wniosków wybrano te, które uzyskały – w zależności od dyscypliny – minimum 70 lub 75 punktów na 100 możliwych. W efekcie KUL otrzymał rekomendacje do finansowania 10 projektów.

Warto zaznaczyć, że dwa spośród wniosków KUL otrzymały maksymalną liczbę punktów!

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym redakcjom!


Program "Wsparcie czasopism naukowych" - najnowszy komunikat MNiSW

 

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało komunikat

dotyczący wyników oceny przez Zespół doradczy wniosków złożonych

w konkursie w ramach programu  "Wsparcie czasopism naukowych".

 

 

 

 


Rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 22 lutego 2019 r. wydało

 

Rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem!

 

 


Aktualizacja Rozporządzenia w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

 

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 21 lutego 2019 r. wydało

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

 

Zmiana nastąpiła w § 6 ust. 2 Rozporządzenia z dnia 7 listopada 2018 roku.

 

Ww. paragraf otrzymał brzmienie:

 

„2. Wykaz czasopism może obejmować czasopisma naukowe ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+) oraz nieujęte w bazach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli jest to uzasadnione pozycją tych czasopism.”.

 

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem!