Platforma Czasopism KUL

 

Pora na otwartość!!!

 

Platforma Czasopism KUL - CzasKUL, to nowoczesna platforma otwartych czasopism naukowych wydawanych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Pieczę nad nią sprawuje zespół Działu Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw.

 

CzasKUL funkcjonuje w modelu Open Journal Systems (OJS), który pozwala na prowadzenie całego procesu wydawniczego - od zgłoszenia arytukułu po jego publikację w sieci.

Jest adresowany nie tylko do redaktorów, recenzentów czy naukowców, ale także do studentów oraz wszystkich zainteresowanych wynikami badań prezentowanymi w czasopismach naukowych KUL.

 

Platforma pozwala na darmowe korzystanie z opublikowanych numerów czasopism, zarówno archiwalnych, jak i bieżących. Wyniki badań udostępniane są na zasadach open access, z wykorzystaniem licencji Creative Commons (CC). Każdy artykuł opatrzono ikoną informującą czytelnika o jego prawach względem zamieszczonego tekstu.

Celem CzasKUL jest:

 

  • zwiększenie widoczności prac publikowanych w KUL i poszerzenie grona ich potencjalnych odbiorców, a przez to poprawa ich cytowalności,
  • pomoc w eksporcie danych do zewnętrzych baz i agregatorów poprzez użycie otwartego protokołu OAI-PMH,
  • usprawnienie procesu wydawniczego,
  • propagowanie idei otwartego dostępu do publikacji naukowych,
  • udostępnianie w szerokim internecie pełnych tekstów naukowych z informacją o możliwym zakresie ich wykorzystania,
  • automatyczne nadawanie i rejestrowanie numerów DOI,
  • wspieranie redakcji czasopism w spełnieniu kryteriów aplikacyjnych do międzynarodowych baz bibliograficzno-bibliometryczych.
 

CzasKUL oferuje dostęp do wtyczek: POL-indeks, Crossref, Scopus, a także powiązanie z Google Analytics. Pozwala na przekazywanie w mediach społecznościowych informacji o zamieszczonych artykułach. Przedstawia również statystyki wykorzystania poszczególnych artykułów, cytowań oraz wskaźniki altmetryczne. Daje możliwość generowania opisów w różnych stylach bibliograficznych.

 

 

 

Akty prawne związane z powołaniem Platformy Czasopism KUL - CzasKUL

 

1) Zarządzenie Rektora KUL z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania elektronicznej Platformy Czasopism KUL - CzasKUL

 

2) Regulamin Platformy Czasopism KUL - CzasKUL

   a) Załącznik nr 1 do Regulaminu (Porozumienie między wydawcą a współwydawcą czasopisma)

   b) Załącznik nr 2 do Regulaminu (Wniosek o implementację czasopisma)

   c) Załącznik nr 3 do Regulaminu (Polityka prywatności)

 

 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona