Dział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw

REPOZYTORIUM_i_wydawnictwa

Siedziba:
Dział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
e-mail: repozytorium@kul.pl
tel. (81) 445 43 94
tel. (81) 454 53 36
tel. (81) 445 33 71
 

Kierownik Działu:
Konwikt, pok. 113, tel. (81) 445 43 94

Repozytorium Instytucjonalne KUL - ReKUL:
pok. CP-21 CJPII, tel. (81) 454 53 36
Konwikt, p. 112

Tłumaczenia/korekty tekstów obcojęzycznych:
Konwikt, p. 114, tel. (81) 445 33 72

Publikacja monografii w wydawnictwach zewnętrznych:
Konwikt, p. 115, tel. (81) 445 43 94

Platforma Czasopism KUL - CzasKUL:
Konwikt, p. 116, tel. (81) 445 33 71

Obsługa finansowa czasopism:
Konwikt, p. 115, tel. (81) 445 43 94
Konwikt, p. 116, tel. (81) 445 33 71

Sekretariat Czasopism KUL
Zeszyty Naukowe KUL, The Exile History Review:
Konwikt, p. 111, tel. (81) 445 33 74

Studia i Analizy Nauk o Polityce, Przegląd Prawno-Ekonomiczny,
Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne:
Konwikt, p. 112

Verbum Vitae, The Biblical Annals, Studia Prawnicze KUL:
Konwikt, p. 111, tel. (81) 445 37 12

 

Wszelkie sprawy można zgłaszać poprzez system zgłoszeń na platformie e-kul: e.kul.pl / Zgłoszenia / Nowe zgłoszenie

Adresat: Oddział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw
Kategoria: Czasopisma KUL - Pozycjonowanie, Czasopisma KUL - Platforma, Repozytorium KUL - Rejestracja i deponowanie, Repozytorium KUL - Doktoraty itp.
 

 

Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel - 81 445 41 01). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel - 81 445 32 30, adres e-mail - iod@kul.pl
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona