Pozytywna ocena PKA dla kierunków: INFORMATYKA i MATEMATYKA

Miło nam poinformować, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało ocenę pozytywną dla następujących kierunków studiów realizowanych w Instytucie Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL:

  • INFORMATYKA na poziomie studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim (Uchwała Nr 146/2020 Prezydium PKA z dnia 7 maja 2020 r.)
  • MATEMATYKA na poziomie studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim (Uchwała Nr 149/2020 Prezydium PKA z dnia 7 maja 2020 r.)

Kolejna ocena programowa na powyżej wymienionych kierunkach powinna nastąpić w roku akademickim 2025/2026.


Kościół wobec wyzwań ekologicznych i klimatycznych - spotkanie z o. Stanisławem Jaromim

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z o. Stanisławem Jaromim

Kościół wobec wyzwań ekologicznych i klimatycznych

2 marca 2020 r., godz. 18.00, Klasztor oo. Dominikanów, ul. Złota 9

 

Prowadzenie: ks. prof. Andrzej Szostek MIC

 

O. Stanisław Jaromi - teolog i filozof, przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu – REFA, szef portalu www.swietostworzenia.pl, wieloletni delegat franciszkanów ds. sprawiedliwości, pokoju i ochrony stworzenia oraz inicjator kilku kampanii: Czyńcie sobie Ziemię kochaną, projektu Ogrody Brata Franciszka oraz Szkoły liderów ekologii integralnej. Autor wydanej we wrześniu 2019 r. książki „Boska ziemia”.


Wizytacja Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Matematyka

W dniu 16 grudnia 2019 r. odbędzie się wizytacja Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Matematyka.

 

Spotkanie Zespołu Oceniającego z Władzami Uczelni zostało zaplanowane o godz. 9.00 w Gmachu Głównym KUL przy Al. Racławickich 14 (pok. 117, I piętro).

Następnie w budynku Wydziału przy ul. Konstantynów 1H przeprowadzona zostanie ocena kształcenia na kierunku Matematyka.

Spotkanie końcowe z Władzami Uczelni zostało wstępnie zaplanowane o godz. 14.00 w Gmachu Głównym KUL przy Al. Racławickich 14 (pok. 117, I piętro).


Odszedł do Pana śp. prof. dr hab. Michail Sheshko

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 17 listopada 2019 r.,

przeżywszy lat 82, odszedł do Pana

 

śp. prof. dr hab. Michail Sheshko

 

wieloletni pracownik naukowy i dydaktyczny

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Był cenionym specjalistą z zakresu matematyki i informatyki.

Pełnił funkcję kierownika Katedry Równań Różniczkowych i Całkowych.

W latach 15.12.2014r.-30.06.2015r.

p.o. Dyrektor Instytutu Matematyki i Informatyki KUL.

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie


Odszedł do Pana śp. płk. prof. dr hab. inż. Andrzej Janicki

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 13 listopada 2019 r.,
przeżywszy lat
90, odszedł do Pana

 

śp. płk. prof. dr hab. inż. Andrzej Janicki

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie

Czytaj dalej...

KUL został partnerem konsorcjum organizującego misję "MARS 2023"

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II został partnerem konsorcjum organizującego misję "MARS 2023", planującego stworzenie światowej klasy satelity, zdolnego do eksploracji czerwonej planety oraz jej księżyców. Polska Misja ma wystartować za trzy lata. Składa się z trzech lotów. Pierwszy z nich odbędzie się już w grudniu 2022 roku, a lot na Marsa ma trwać przynajmniej siedem miesięcy. Umowę o zawiązaniu Konsorcjum Naukowego Mars 2023 z ramienia KUL podpisywał dr Marcin Płonkowski p.o. Dyrektora Instytutu Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu.

Czytaj dalej...

Konkurs Młoda Architektura dla Miasta

plakat_konkurs_architektoniczny_cemex__2

CEMEX Polska wspólnie z Urzędem Miasta Chełm i miesięcznikiem Builder ogłaszają konkurs pod nazwą „Młoda Architektura dla Miasta”. Celem konkursu jest zgromadzenie pomysłów i projektów na realizację elementów architektonicznych, mających uatrakcyjnić przestrzeń miejską Chełma. Nabór prac konkursowych rusza 9 września 2019 roku.

Czytaj dalej...

Wizytacja Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Architektura krajobrazu

W dniach 5-6 listopada 2019 r. odbędzie się wizytacja Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Architektura krajobrazu.

W programie wizytacji w godz. 12.00-13.00 w s. 118 przewidziane jest spotkanie ze studentami ocenianego kierunku, zaś o godz. 12.30-13.30 w s. 505 zaplanowano spotkanie z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia na kierunku Architektura krajobrazu.

Na czas spotkań Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu ogłasza godziny dziekańskie w dniu 5.11.2019 r. w godz. 12.00-13.30 dla studentów Architektury krajobrazu oraz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na tym kierunku.


Rozpoczęcie roku akademickiego 2019/2020

1 października 2019 r. o godz. 9.00 w Kościele Akademickim KUL zostanie odprawiona Msza św. na rozpoczęcie roku akademickiego 2019/2020.  

Następnie odbędą się spotkania studentów I lat studiów I stopnia z Władzami Wydziału,

według następującego harmonogramu:

 

Architektura Krajobrazu (I stopnia), godz. 11.40, ul. Konstantynów 1 H, s. 505

Informatyka (I stopnia), godz. 11.40, ul. Konstantynów 1 H, s. 21

Matematyka (I stopnia), godz. 11.40, ul. Konstantynów 1 H, s. 22

Informatyka - gr. w j. angielskim (I stopnia), godz. 11.40, ul. Konstantynów 1 H, s. 22

Matematyka - gr. w j. angielskim (I stopnia), godz. 11.40, ul. Konstantynów 1 H, s. 22

 

Od 1 do 4 października dla studentów I roku studiów I stopnia zaplanowany został Tydzień adaptacyjny. W tym czasie dla studentów I roku studiów I stopnia nie ma zajęć dydaktycznych. 1 października dla studentów I roku odbędą się spotkania informacyjne z władzami wydziałów i opiekunami lat, zostaną wręczone Regulaminy studiów. W kolejnych dniach zaplanowano zajęcia obowiązkowe z Praw i obowiązków studenta, BHP oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej. Swoją ofertę zaprezentują także organizacje studenckie i Biuro Karier.

 

 

PODZIAŁ NA GRUPY STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW

 

Informatyka I stopnia - w załączeniu

Architektura krajobrazu I stopnia - w załączeniu