Rok 2020:

 

Boże Narodzenie 2020

 

"Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna,

 któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami.” /Mt 1,23/

 

boze_narodzenie  

 

Wielce Szanowni Państwo: Pracownicy,

Studenci oraz Przyjaciele Instytutu Pedagogiki

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Uroczystości Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku stanowią miłą okazję do złożenia życzeń oraz wyrażenia wdzięczności za doświadczone dobro.

Podtrzymując praktykowaną od lat w Instytucie Pedagogiki KUL tradycję, pragnę złożyć Państwu najlepsze życzenia: błogosławionych, pełnych miłości i pokoju świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. Życzę by Święta były czasem odpoczynku, łączności z Najbliższymi, a nadchodzący 2021 rok przyniósł dobro, nadzieję, zdrowie, sukcesy osobiste i zawodowe. Narodziny Jezusa Chrystusa, niech dają radość Państwu i Państwa Bliskim, a związana z nimi Boża łaska niech Państwu towarzyszy w nadchodzącym roku.

 

Radosnych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

Dr hab. Piotr Magier

Życzenia świąteczne od studentów

W imieniu studentów pedagogiki, pedagogiki specjalnej oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, przedstawiamy Państwu Pracownikom Instytutu Pedagogiki życzenia: 

 

Na nadchodzące święta Bożego Narodzenia życzymy Państwu -   dobrego zdrowia, uśmiechu, spokoju, ciepłych, rodzinnych spotkań, Błogosławieństwa Bożego, szczęścia i wielu sukcesów w Nowym Roku 2021.

 

Pedagogika specjalna

 

 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 
 
 
 
 
Pedagogika, specjalność wczesnoszkolna i przedszkolna
 
 
bez_tytulu
 
Pedagogika 
 

Książka s. dr hab. Marii Loyoli Opieli BDNP, prof. KUL, uhonorowana nagrodą FENIKS 2020 

Dnia 3 grudnia 2020 roku, Stowarzyszenie Wydawców Katolickich przyznało nagrody FENIKS, honorujące najbardziej wartościowe osiągnięcia edytorskie z zakresu literatury religijnej. Z radością informujemy, że w tegorocznym konkursie uznanie jury, w kategorii Kościół wobec współczesności, zyskała książka
s. dr hab. Marii Loyoli Opieli BDNP, prof. KUL 

Osoba i rodzina wobec wyzwań cywilizacyjnych. Pedagogika integralnego rozwoju i edukacji w koncepcji ochrony Edmunda Bojanowskiego, Wydawnictwo KUL 2019.

 

Serdecznie gratulujemy!

Podczas rozegranych w Warszawie Akademickich Mistrzostw Polski w ergometrze wioślarskim złoty medal zdobyła nasza studentka Joanna Solak. Reprezentantka KUL okazała się najlepsza w kategorii lekkiej na dystansie 1000 metrów.

 

Serdecznie Gratulujemy!!!:) 

Wewnętrzny konkurs na realizację projektów naukowo-badawczych
(V edycja w roku 2020)

Koordynator dyscypliny pedagogika ogłasza wewnętrzny konkurs na realizację projektów naukowo-badawczych dla pracowników zgłoszonych do liczby N (pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie).

 

Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów w wyniku których powstaną publikacje naukowe w czasopismach lub wydawnictwach znajdujących się na wykazach MNiSW.

 

Rezultatami projektów mogą być:
- wydany lub przyjęty do druku artykuł naukowy w czasopiśmie z wykazu czasopism MNiSW, monografia opublikowana w wydawnictwie znajdującym się w wykazie MNiSW lub rozdział w monografii opublikowany w wydawnictwie z poziomu II wykazu wydawnictw MNiSW lub redakcja takiej monografii.

 

Minimalny próg dopuszczający wnioski do konkursu wynosi 40 pkt dla minimum 1 rezultatu liczonych do ewaluacji dla dyscypliny

 

Dodatkowymi rezultatami mogą być:
- złożony wniosek na konkurs grantowy do zewnętrznych instytucji grantodawczych,

- opracowanie założeń pod ofertę usług komercyjnych skierowaną dla odbiorców zewnętrznych.

 

Okres realizacji grantów zgodnie z Regulaminem wynosi nie więcej niż 18 miesięcy. W trakcie realizacji grantu, kierownik może złożyć maksymalnie jeden kolejny projekt na ogłaszany konkurs grantowy. Przy czym rozpoczęcie realizacji nowego grantu może nastąpić nie wcześniej niż na 3 miesiące od planowanej daty zakończenia realizowanego grantu.

 

Wnioski w wersji elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać na Formularzu wniosku grantowego (Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursów grantowych) na adres katarzyna.kujawska@kul.pl

 

Przesłana dokumentacja powinna zawierać skany/zdjęcia odręcznie podpisanych wymaganych dokumentów oraz edytowalną wersję samego formularza wniosku grantowego


Termin składania wniosków na formularzach określonych w Regulaminie upływa 23 listopada 2020r.


Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.

 

formularz wniosku raport końcowy raport roczny wniosek o korektę budżetu regulamin konkursu

Wewnętrzny konkurs na realizację projektów naukowo-badawczych
(IV edycja w roku 2020)

Koordynator dyscypliny pedagogika ogłasza wewnętrzny konkurs na realizację projektów naukowo-badawczych dla pracowników zgłoszonych do liczby N (pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie).

 

Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów w wyniku których powstaną publikacje naukowe w czasopismach lub wydawnictwach znajdujących się na wykazach MNiSW.

 

Rezultatami projektów mogą być:
- wydany lub przyjęty do druku artykuł naukowy w czasopiśmie z wykazu czasopism MNiSW, monografia opublikowana w wydawnictwie znajdującym się w wykazie MNiSW lub rozdział w monografii opublikowany w wydawnictwie z poziomu II wykazu wydawnictw MNiSW lub redakcja takiej monografii.

 

Minimalny próg dopuszczający wnioski do konkursu wynosi 40 pkt dla minimum 1 rezultatu liczonych do ewaluacji dla dyscypliny

 

Dodatkowymi rezultatami mogą być:
- złożony wniosek na konkurs grantowy do zewnętrznych instytucji grantodawczych,

- opracowanie założeń pod ofertę usług komercyjnych skierowaną dla odbiorców zewnętrznych.

 

Okres realizacji grantów zgodnie z Regulaminem wynosi nie więcej niż 18 miesięcy. W trakcie realizacji grantu, kierownik może złożyć maksymalnie jeden kolejny projekt na ogłaszany konkurs grantowy. Przy czym rozpoczęcie realizacji nowego grantu może nastąpić nie wcześniej niż na 3 miesiące od planowanej daty zakończenia realizowanego grantu.

 

Wnioski w wersji elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać na Formularzu wniosku grantowego (Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursów grantowych) na adres katarzyna.kujawska@kul.pl

 

Przesłana dokumentacja powinna zawierać skany/zdjęcia odręcznie podpisanych wymaganych dokumentów oraz edytowalną wersję samego formularza wniosku grantowego

 

Termin składania wniosków na formularzach określonych w Regulaminie upływa 15 listopada 2020r.


Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.

 

formularz wniosku raport końcowy raport roczny wniosek o korektę budżetu regulamin konkursu

Z wielkim bólem zawiadamiamy, że 27.10. 2020 zmarł

śp. Józef Zyśk

Teść Pani dr hab. Ewy Domagały-Zyśk, prof. KUL

 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci na wieki!

Z wielkim bólem zawiadamiamy, że 26.10.2020 zmarła

śp. Wacława

Mama Pani prof. dr hab. Krystyny Chałas

 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Jej świeci na wieki!

Podziękowania dla Pani dr hab. Danuty Opozdy, prof. KUL

W ramach pierwszej w nowym roku akademickim Rady Instytutu Pedagogiki KUL dyrektor wraz z przedstawicielami pracowników złożyli


Pani Profesor Danucie Opozdzie


najserdeczniejsze podziękowania za pełną poświęcenia i zaangażowania pracę na stanowisku Dyrektora Instytutu Pedagogiki w ciągu ostatniego roku akademickiego. 

 

IMGP5404

 

Pani Profesor składamy najserdeczniejsze podziękowania

Gratulacje dla Pani dr hab. Danuty Opozdy, prof. KUL

Pani dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL została członkiem Sekcji Teorii Wychowania funkcjonującej w ramach struktury Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w wyniku wyborów w tajnym. 

Składamy najserdeczniejsze gratulacje!

Konferencja naukowa:

Opieka i wychowanie.

Dziedzictwo idei teoretycznych i ich praktyczne implikacje

 

 • Termin:16.10.2020 (piątek), godz.10.00
 • Forma: on-line, kod dostępu w aplikacji Teams: hfnwgqj

 

ORGANIZATORZY KONFERENCJI:

Sekcja Historii Pedagogiki KNP PAN

Katedra Historii Nauk Pedagogicznych UMK

Katedra Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej KUL

 

KOMITET ORGANIZACYJNY I NAUKOWY KONFERENCJI:

O.dr hab. Andrzej Bieś

Dr hab. Joanna Falkowska, prof.UMK

Dr hab. Wiesław Partyka

Prof. dr hab. Marian Surdacki

Prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz                Program

Gratulacje dla Pan dr hab. Wiesława Partyki

Pan dr hab. Wiesław Partyka został członkiem Sekcji Historii Pedagogiki funkcjonującej w ramach struktury Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w wyniku wyborów w tajnym. 

Składamy najserdeczniejsze gratulacje!

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 Informacje dla studentów I roku

Proszę o zapoznanie się za następującymi informacjami:

 1. Harmonogram spotkań z Władzami WNS
 2. Ważne informacje - inauguracja
 3. Harmonogram odbioru legitymacji
 4. Podział na grupy

Program rozwoju kompetencji

 

 

 

Serdecznie zapraszamy studentów/tki KUL 4 ostatnich semestrów studiów do udziału w bezpłatnych szkoleniach i płatnych stażach

 

informacja_o_projektach

Pan Profesor Piotr Magier Dyrektorem Instytutu Pedagogiki

 

 

Rektor KUL, ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski powołał na stanowisko Dyrektora Instytutu Pedagogiki KUL Pana dr. hab. Piotra Magiera na okres od 1.10.2020 do 30.09.2024.

 

Panu Profesorowi gratulujemy i składamy najserdeczniejsze życzenia

Gratulacje dla Pani dr hab. Elżbiety Stoch

 

W dniu 17 września 2020 r. Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Pani dr Elżbiecie Stoch w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie literaturoznawstwo.

 

 

 

Rozprawa habilitacyjna pt.

Teatr im. J. Osterwy w Lublinie (1949–1956)
Źródła – nieznane fakty – repertuar – recepcja krytyczna

(seria:  Życie Teatralne w Lublinie w XIX i XX wieku,  t. III)

została wydana w 2019 r. w Wydawnictwie KUL

 

 

 

 

linki:

Uchwała

https://www.kul.pl/files/1404/elzbieta_stoch/skan__uchwala_rady_instytutu.pdf

 

Wydawnictwo_ książka

http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?cPath=22_167&products_id=3879

 

Z wielką radością składamy najserdeczniejsze życzenia i gratulacje

III edycja wewnętrznego konkursu na realizację projektów naukowo-badawczych

Koordynator dyscypliny pedagogika ogłasza wewnętrzny konkurs na realizację projektów naukowo-badawczych dla pracowników zgłoszonych do liczby N (pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie).

 

Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów, w wyniku których powstaną publikacje naukowe w czasopismach lub wydawnictwach znajdujących się na wykazach MNiSW.

 

Rezultatami projektów mogą być:

- wydany lub przyjęty do druku artykuł naukowy w czasopiśmie z wykazu czasopism MNiSW,

- monografia opublikowana w wydawnictwie znajdującym się w wykazie MNiSW lub rozdział w monografii opublikowany w wydawnictwie z poziomu II wykazu wydawnictw MNiSW lub redakcja takiej monografii.

Minimalny próg dopuszczający wnioski do konkursu wynosi 40 pkt dla minimum 1 rezultatu liczonych do ewaluacji dla dyscypliny

Dodatkowymi rezultatami mogą być:

- złożony wniosek na konkurs grantowy do zewnętrznych instytucji grantodawczych,

- opracowanie założeń pod ofertę usług komercyjnych skierowaną dla odbiorców zewnętrznych.

 

Okres realizacji grantów zgodnie z Regulaminem wynosi nie więcej niż 18 miesięcy. W trakcie realizacji grantu, kierownik może złożyć maksymalnie jeden kolejny projekt na ogłaszany konkurs grantowy. Przy czym rozpoczęcie realizacji nowego grantu może nastąpić nie wcześniej niż na 3 miesiące od planowanej daty zakończenia realizowanego grantu.

 

Wnioski w wersji elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać na Formularzu wniosku grantowego (Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursów grantowych) na adres katarzyna.kujawska@kul.pl

Przesłana dokumentacja powinna zawierać skany/zdjęcia odręcznie podpisanych wymaganych dokumentów oraz edytowalną wersję samego formularza wniosku grantowego

 

Termin składania wniosków na formularzach określonych w Regulaminie upływa 10 października 2020r.

 

Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.

 

formularz wniosku raport końcowy raport roczny wniosek o korektę budżetu regulamin konkursu

Msza św. za śp. Panią Profesor dr hab. Teresę Kukołowicz

W dniu 30 września (środa) 2020 r.o godz. 19.00 w Kościele Akademickim KUL zostanie odprawiona Msza św. za śp. Panią Profesor dr hab. Teresę Kukołowicz (1925-2014) długoletnią Profesor, Prodziekan i Dyrektor Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych KUL, promotora i Mistrza wielu pedagogów, człowieka niezwykłej dobroci, skromności i życzliwości wobec bliźnich

 

Pracownicy Instytutu Pedagogiki i Uczniowie Pani Profesor

Wykaz zajęć w formie stacjonarnej w Instytucie Pedagogiki

W nawiązaniu § 1 ust. 5 do Zarządzenia Rektora KUL ROP-0101-268/20 (w załączniku) poniżej zostaje przedstawiony wykaz zajęć (więcej), które będą prowadzone w formie stacjonarnej w semestrze zimowym roku 2020/2021. Pozostałe zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w formie zdalnej. Wykaz może ulec jeszcze zmianie.

 

Pedagogika [zobacz]

 

E-pedagogika

 

Pedagogika (studia doktoranckie) - wszystkie zajęcia w formie zdalnej.

 

Pedagogia przedszkolna i wczesnoszkolna [zobacz]

 

Pedagogika specjalna [zobacz]

Podziękowania dla Pani Profesor Ewy Domagały-Zyśk

 

 

 

Podczas ostaniej Rady Instytutu Pedagogiki Dziekan WNS dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL złożył najserdeczniejsze podziękowania Pani dr hab. Ewie Domagale-Zyśk, prof. KUL za pełną zaangażowania pracę na stanowisku Prodziekana WNS ds. Nauki a następnie Prodziekana ds. Kształcenia w ciągu ostatnich czterech lat.

 

 

 

Pani Profesor składamy najserdeczniejsze podziękowania

 

Zakończenie pracy Pani Profesor Barbary Kiereś

 

Po wielu latach pełnej zaangażowania pracy w Instytucie Pedagogiki KUL na emeryturę przechodzi Pani dr hab. Barbara Kiereś, prof. KUL. Podczas Rady Instytutu serdecznie podziekowania złożył Dziekan WNS KUL dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL oraz Dyrektor Instytutu Pedagogiki dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL

Seminarium  międzynarodowego projektu „Promentors”

 

W dniach 7 i 8 września odbyło się kolejne seminarium w ramach międzynarodowego projektu „Promentors”, w którym wzięły udział dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL i dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL. Seminarium dotyczyło zagadnienia kształcenia nauczycieli w kontekście tworzenia i działania nauczycielskich grup wsparcia rówieśniczego (Peer Group Mentoring)

Wyniki wyborów w Instytucie Pedagogiki

 

Przedstawicielem dyscypliny pedagogika do Senatu KUL na kadencję 2020-2024 został dr hab. Piotr Magier

 

Przedstawicielem dyscypliny pedagogika do Szkoły Doktorskiej KUL na kadencję 2020-2024 został dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL

 

Przedstawicielem Instytutu Pedagogiki do Komisji dyscyplinarnej ds. pracowników na kadencję 2020-2024 została dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL

Składamy najserdeczniejsze gratulacje!

Gratulacje dla Pani dr hab. Beaty Jakimiuk

Dr hab. Beata Jakimiuk została członkiem Sekcji Pedagogiki Pracy funkcjonującej w ramach struktury Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w wyniku wyborów w tajnym głosowaniu na posiedzeniu KNP PAN w dniu 26.06.2020 r. 

Składamy najserdeczniejsze gratulacje!

Wybory w Instytucie Pedagogiki KUL

Zgłoszeni kandydaci w wyborach na kadencję 2020-2024:

–  na przedstawiciela dyscypliny pedagogika do Senatu KUL:
    • dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
    • dr hab. Piotr Magier


–  na członka Komisji dyscyplinarnej do spraw pracowników:
    • dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL


–  na przedstawiciela dyscypliny pedagogika do Rady Szkoły Doktorskiej KUL:
    • dr hab.  Beata Jakimiuk
    • dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL

 

Wybory odbędą się w dniu 2 lipca 2020 roku, od godz. 8.00 do godz. 22.00 w trybie zdalnym poprzez system teleinformatyczny.

Gratulacje dla Pana dr. hab. Piotra Magiera

 

W dniu 24.06.2020 r. Rada Naukowa Instytutu Pedagogiki UMCS działając w oparciu o Ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017r. poz. 1789) art. 18a ust. 11, podjęła uchwałę o nadaniu Panu dr. Piotrowi Magierowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

 

 

Rozprawa habilitacyjna została wydana w 2019 r. w wydawnictwie: Towarzystwie Naukowym KUL pt. Metateoria pedagogiki chrześcijańskiej. [link]

Z wielką radością składamy najserdeczniejsze życzenia!

 

Zaproszenie na obronę publiczną
rozprawy doktorskiej

mgr. Michała Kotali

Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia terminu wyborów

w Instytucie Pedagogiki KUL

Dyrektor Instytutu Pedagogiki zwołuje w dniu 2 lipca 2020 roku, od godz. 8.00 do godz. 22.00 nadzwyczajną, wyborczą Radę Instytutu Pedagogiki KUL w trybie zdalnym, celem wyboru:

 1. przedstawiciela dyscypliny pedagogika do Senatu KUL,
 2. członka komisji dyscyplinarnej do spraw pracowników,
 3. przedstawiciela dyscypliny pedagogika do Rady Szkoły Doktorskiej KUL.

Ogłoszenie wyborcze -- Regulamin wyborczy KUL -- Statut KUL (§31 ust. 2 i §65 ust. 2)

 

Głosowanie odbędzie się poprzez system teleinformatyczny.

Pedagogiczne przesłanie św. Jana Pawła II źródłem nadziei dla młodzych, ubogich i marginalizowanych 

Z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły / Jana Pawła II zapraszamy do zapoznania się z prezentacją Pani dr hab. Aliny Rynio. [Prezentacja - pobierz]

Tezy na egzaminy dyplomowe na rok akademicki 2019/2020

strona www

Pani dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL w gronie ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej 27 maja 2020 r. powołał

 

Panią dr hab. Ewę Domagałę-Zyśk, prof. KUL

 

do grona ekspertów PKA w I zespole nauk społecznych: pedagogika, na kadencję 2020-23.

Składamy najserdeczniejsze gratulacje!

Wewnętrzny konkurs na realizację
projektów naukowo-badawczych

(II edycja w roku 2020)

Koordynator dyscypliny pedagogika ogłasza wewnętrzny konkurs na realizację projektów naukowo-badawczych dla pracowników zgłoszonych do liczby N (pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie).
Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów w wyniku których powstaną publikacje naukowe w czasopismach lub wydawnictwach znajdujących się na wykazach MNiSW.

 

Wnioski w wersji elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać na Formularzu wniosku grantowego (Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursów grantowych) na adres: katarzyna.kujawska@kul.pl


Przesłana dokumentacja powinna zawierać skany/zdjęcia odręcznie podpisanych wymaganych dokumentów oraz edytowalną wersję samego formularza wniosku grantowego
Termin składania wniosków upływa 29 maja 2020r.
Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.

 

Ważne dokumenty: 

2._regulamin_konkursow_grantowych_11

formularz_wniosku_grantowego

ogloszenie_ii_konkurs

raport_koncowy

raport_roczny

wniosek_o_korekte_budzetu

Akredytacja 2020 r. 

Uchwała Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny programowej na kierunku Pedagogiki I i II stopnia.
 
Ocena POZYTYWNA 
wraz z rekomendacją przyznania uczelni
Certyfikatu Doskonałości Kształcenia
na 5 lat.

III edycja konkursu im. profesor Teresy Kukołowicz

W dniu 20 lutego 2020 roku odbyło się rozstrzygnięcie III edycji Konkursu im. Profesor Teresy Kukołowicz na najlepsze prace magisterskie i licencjackie z zakresu pedagogiki.

 

Poniżej prezentujemy wyniki Konkursu

W kategorii prace licencjackie:

I miejsce - Sandra Monika Kamińska, Wspomnienia Powstańców Warszawskich jako inspiracja w procesie wychowania młodego pokolenia, Praca licencjacka pisana pod kierunkiem dr hab. Beaty Jakimiuk.

 

Ponadto przyznano podziękowania za udział w Konkursie:

 • Karolina Maria Chojnacka, Wsparcie rodziny świadczone przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Lublinie, Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Magdaleny Parzyszek;
 • Marlena Jóźwik, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w opinii studentów Instytutu Pedagogiki KUL, Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Magdaleny Parzyszek.

Szanowni Studenci

przeprowadzamy badania mające na celu uchwycenie Państwa przeżyć, odczuć, doświadczeń w związku z zaistniałą sytuacją epidemii koronawirusa/COVID-19 oraz wprowadzenie zdalnych zajęć dydaktycznych na uczelni. Ankieta jest całkowicie anonimowa. Bardzo dziękujemy za współpracę. 
 
Ankieta dostępna pod linkiem:
 
dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
dr Klaudia Martynowska

Międzynarodowy projekt PROMENTORS

Instytutu Pedagogiki KUL jest partnerem w międzynarodowym projekcie pt. „Promoting Mentors' Work in Education (PROMENTORS)" współfinansowanym w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym. Celem projektu jest wypracowanie modelu mentoringu dla nauczycieli rozpoczynających prace w szkole. Liderem projektu jest Talpiot Academic College of Education z Izraela, a partnerami - poza KUL - także University of Exeter (UK), Jyväskylä University (Finlandia), University of Bucharest (Rumunia) oraz 9 uczelni izraelskich kształcących nauczycieli.


Projekt będzie trwał w latach 2020-2023; uczestniczy w nim 12 pracowników naszego Instytutu. Koordynatorem merytorycznym projektu jest dr hab prof. KUL Ewa Domagała-Zysk, zaś koordynatorem ds. finansowo-administracyjnych - dr Urszula Czyżewska (Dział Projektów Międzynarodowych KUL). Koordynator projektu oraz dr Ewelina Świdrak i dr Agnieszka Linca- Ćwikła brały już udział w warsztatach projektowych w Talpiot College w dniach 17-21 lutego 2020.

 

Więcej o projekcie: https://www.erasmusplus.org.il/promentors

Kształcenie zdalne

W związku z postanowieniem Władz Uczelni dotyczącym kształcenia zdalnego Szanowni Państwo Wykładowcy i Studenci proszeni są o realizowanie programu nauczania przy pomocy platformy Moodle.

 

Stosowne wyjaśnienia i pomoce zostały zamieszczone w 'Aktualnościach' na e-kul.

 

Informacja Dziekanów do Studentów

Wewnętrzny konkurs na realizację projektów naukowo-badawczych

 

Koordynator dyscypliny pedagogika ogłasza wewnętrzny konkurs na realizację projektów naukowo-badawczych dla pracowników zgłoszonych do liczby N (pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie).

 

Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów w wyniku których powstaną publikacje naukowe w czasopismach lub wydawnictwach znajdujących się na wykazach MNiSW.

 

Rezultatami projektów mogą być:

- wydany lub przyjęty do druku artykuł naukowy w czasopiśmie z wykazu czasopism MNiSW, monografia opublikowana w wydawnictwie znajdującym się w wykazie MNiSW lub rozdział w monografii opublikowany w wydawnictwie z poziomu II wykazu wydawnictw MNiSW lub redakcja takiej monografii.

 

Dodatkowymi rezultatami mogą być:

- złożony wniosek na konkurs grantowy do zewnętrznych instytucji grantodawczych, - opracowanie założeń pod ofertę usług komercyjnych skierowaną dla odbiorców zewnętrznych.

 

Okres realizacji grantów zgodnie z Regulaminem wynosi nie więcej niż 18 miesięcy. W trakcie realizacji grantu, kierownik może złożyć maksymalnie jeden kolejny projekt na ogłaszany konkurs grantowy. Przy czym rozpoczęcie realizacji nowego grantu może nastąpić nie wcześniej niż na 3 miesiące od planowanej daty zakończenia realizowanego grantu.

 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w wersji papierowej w Sekretariacie Wydziału Nauk Społecznych KUL, Lublin, al. Racławickie 14, Budynek Collegium Jana Pawła II, pok. C-547 na Formularzu wniosku grantowego (Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursów grantowych) i elektronicznej na adres katarzyna.kujawska@kul.pl

 

Termin składania wniosków na formularzach określonych w Regulaminie upływa 20 marca 2020r.

 

Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.

 

regulamin_konkursow_grantowych

formularz_wniosku_grantowego

raport_koncowy

raport_roczny

wniosek_o_korekte_budzetu

Z wielkim bólem zawiadamiamy,

że zmarła Mama Pani prof. Aliny Rynio

śp. Otolia Rynio

Msza Święta pogrzebowa odbędzie się w Kościele Parafialnym w Boleszynie 10.03.20 (wtorek). o godz. 13-ej. Poprzedzi ją wspólny różaniec w intencji śp. Zmarłej. Po Mszy nastąpi przewiezienie ciała na Cmentarz parafialny w Waśniowie gdzie nastąpi pochówek.

 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Jej świeci na wieki!

Dyrektor i Pracownicy Instytutu Pedagogiki KUL, Absolwenci i Przyjaciele zapraszają na:

SPOTKANIE w szóstą rocznicę śmierci Pani Profesor DR HAB. TERESY KUKOŁOWICZ (1925-2014)

 

Miejsce: Collegium Jana Pawła II, C-618, al Racławickie 14, KUL

Termin: 20.02.2020. godz. 17.30

 

Dodatkowo:

Msza św. za śp. Panią Profesor Teresę Kukołowicz w Kościele Akademickim KUL,
27 lutego 2020 r., godz. 12.30.

 

galeria        

 

Artykuł w Przeglądzie Uniwersyteckim, s. 12: Pamięci Teresy i Romualda Kukołowiczów

Otrzęsiny

 

W dniu 15.01.2020r. o godz. 18.00 odbyły się Otrzęsiny studentów  I roku Pedagogiki, Pedagogiki specjalnej oraz Pedagogiki wczesnoszkolnej. Studenci II roku przygotowlai ciekawy program obejmujący konkurs "Familiady". Świętowanie zostało dopełnione wspólnym kolędowaniem. 

 

Galeria

 

Autor: Marek Jeziorański
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2021, godz. 09:10 - Marek Jeziorański