Laboratorium Mikroskopii Konfkalnej i Elektronowej

Mikroskopy:

 • Skaningowy mikroskop elektronowy z emisją polową (SEM) ZEISS Ultra Plus to zaawansowany mikroskop skaningowy do badan biologicznych, biomedycznych, chemicznych i materiałowych. Mikroskop wyposażony jest w 4 detektory obrazujące (w tym dwa umożliwiające obserwacje zmian strukturalnych), detektor chemiczny EDS (analiza RTG), detektor strukturalny EBSD (dyfrakcja RTG) oraz system kriotransferu pozwalający na obserwacje powierzchni i przełomów preparatów biologicznych, a także substancji ciekłych bez wcześniejszego przygotowania. Ponadto mikroskop wyposażony jest w system kompensacji ładunków, dzięki czemu możliwa jest obserwacja próbek nienapylonych. Zakres uzyskiwanych powiększeń wynosi od 10x do 1 000 000x, rozdzielczość 0.8 nm.
 • Transmisyjny mikroskop elektronowy średnich energii ZEISS Libra 120 to zaawansowany mikroskop do badan biologicznych, biomedycznych, chemicznych i materiałowych. Wyposażony jest w filtr energii i system EELS (spektroskopia utraty energii elektronów) służący do analizy chemicznej i wykonywania map rozkładu pierwiastków w preparacie. Energia pracy mikroskopu to 80 keV i 120 keV, a powiększenie maksymalne wynosi 1 000 000x, rozdzielczość 0,34 nm.
 • Mikroskop konfokalny ZEISS Axio Observer Z1, LSM 700, odwrócony, wykorzystywany do badań w świetle przechodzącym i epifluorescencji oraz kontraście Nomarsky’ego (DIC). Mikroskop jest w pełni zautomatyzowany. Jest stosowany do badań tkanek, obserwacji procesów wewnątrzkomórkowych w żywych kulturach komórkowych, interakcji międzykomórkowych, mikroiniekcji itp.

 

Aparatura do przygotowywania preparatów:

 • zautomatyzowany system do przeprowadzania preparatów (Thermo Scientific, STP 120 Spin Tissue Processor),
 • systemy do suszenia preparatów (Polaron, Critical Point Drier 7501),
 • system do zatapiania preparatów (Thermo Scientific, EC 350),
 • systemy do barwienia preparatów (Thermo Scientific, HMS 740),
 • systemy skrawania materiału: kriostat (ZEISS, HYRAX C25), mikrotom (HM 355S, Thermo Scientific) i ultramikrotom (Power Tome XL, RMC),
 • systemy do napylania węglem, złotem z palladem i chromem (aparatura klasyczna i wysokorozdzielcza) (Emitech, Sputter Coater SC7620, Carbon Accessory CA7025; Emitech, K575X),
 • system cryo do mikroskopu skaningowego (Polaron)

 

Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN

Mikroskopy:

 • mikroskopy optyczne badawcze: LEICA 5500B z kontrastem DIC oraz z kamerą cyfrową o wysokiej rozdzielczości DF500 i DFC 290 HD i oprogramowaniem do analizy obrazu, OLYMPUS IX70, BH2, BX50, z kamerą cyfrową Olympus i kontrastem interferencyjno-różnicowym;
 • mikroskopy steroskopowe: LEICA 205C, LEICA 125A, OLYMPUS SZX-10, ZEISS Stemi 11 i inne.

 

Aparatura do badań molekularnych:

 • aparat do pomiaru Real-Time PCR CFX96,
 • termocykler C 1000 Thermal Cycler With 48/48 Dual Fast Reaction Module-Gradient,
 • system do dokumentacji żeli GelDocXR PLUS system, PC 220 V,
 • aparat do elektroforezy Wide Mini-Sub Cell GT,
 • wirówki Eppendorff: MiniSpin Plus, Centrifuge 5804 R, Centrifuge 54 17 R,
 • Thermomixer 5355-Comfort,
 • komory laminarne ESCO PCR Vertical, Misonix VLF i POLON,
 • spektrofotometr Pico Drop,
 • homogenizator TissueLyser II.

 

Aparatura do izolacji, hodowli oraz badań biologii i ekologii EPN:

 • bioreaktory NewBrunswick 415 i prototypowy do testów,
 • inkubatory o różnej pojemności roboczej, programowane i sterowane cyfrowo, marki Memmert,
 • komora inkubacyjna Memmert,
 • kriozamrażarki (New Brunswick Scientific),
 • zamrażarki TYP ZLN 180,
 • chłodnia do przechowywania szczepów patogenów,
 • pokój termostatowany,
 • pomieszczenie do hodowli owadów testowych.

 

Pracownia Stresu Oksydacyjnego

Aparatura do mineralizacji materiału biologicznego i analizy ilościowej wybranych pierwiastków:

 • ciśnieniowy mineralizator mikrofalowy z 12-stanowiskowym rotorem i monitoringiem temperatury oraz ciśnienia czujnikiem bezkontaktowym w każdym naczyniu z możliwością obserwacji przebiegu i odczytu (Berghof), model: Speedwave Four
 • spektrometr absorpcji atomowej z dwoma atomizerami (atomizacja płomieniowa / atomizacja elektrotermiczna w kuwecie) (Hitachi), model: Z-2000 w wersji TANDEM

 

Aparatura do badań z zakresu chemii klinicznej / do badania ogólnego moczu:

 • automatyczny analizator jonoselektywny (Medica), model: EasyLyte Na/K/Cl
 • automatyczny analizator biochemiczny (Mindray), model: BS-120
 • automatyczny analizator biochemiczny z wyposażeniem (ERBA Diagnostics Mannheim GmbH), model: XL640
 • czytnik pasków do analizy moczu (ERBA Lachema), model: Laura Smart

 

Aparatura do badań hematologicznych / zliczania komórek szpiku kostnego:

 • analizator hematologiczny z oprogramowaniem weterynaryjnym (Siemens), model: ADVIA 2120i
 • sumator do szpiku z wyposażeniem, model: SH 12/24

 

Aparatura do oznaczeń z zastosowaniem testów immunoenzymatycznych (ELISA):

 • wielodetekcyjny czytnik mikropłytek (BioTek) umożliwiający pomiar absorbancji, fluorescencji, luminescencji i fluorescencji polaryzacyjnej, model: Synergy 2
 • płuczka mikropłytkowa (BioTek), model: Elx50
 • wytrząsarka mikropłytkowa z termostatem (Elmi Laboratory Equipment), model: DTS-4

 

Aparatura do badań metodą cytometrii przepływowej:

 • cytometr przepływowy (Miltenyi Biotec), model: MACSQuant Analyzer 10

 

Aparatura do badań in vitro:

 • inkubator CO2 z komorą z litej miedzi (Thermo Fisher Scientific), model: HERAcell 150i Cu
 • komora laminarna (Thermo Electron LED GmbH), model: HERAsafe KS 12
 • badawczy mikroskop odwrócony (Olympus), model: Olympus IX73 z oprogramowaniem do analizy obrazu - CellSens Dimension

 

Inne:

 • dwuwiązkowy spektrofotometr UV-VIS (Hitachi), model: U-2900, z przystawką termostatującą (Hitachi), model: 2J1-0104 i termostatem cyrkulacyjnym (Julabo), model: ED-5
Autor: Rafał Łopucki
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2022, godz. 18:59 - Rafał Łopucki