2022

Ścibior A., Brzoska M.M., Roszczenko A. 2022. The influence of vanadate and/or magnesium on bone mineral density and biomechanical properties of the femur and tibia in male rats. XVI International Magnesium Symposium: “Magnesium in Health and Disease” (online virtual meeting).

 

Ścibior A2022. Wanad i choroby neurodegeneracyjne - potencjalne zastosowanie terapeutyczne: badania na zwierzętach. VII Ogólnopolska Konferencja "Zwierzęta w badaniach naukowych"

 

Łopucki R., Jach M.E., Sadok I., Michalak K., Kłos M., Kubiński K., Kitowski I., Bednarz Ł., Masłyk M. 2022. Monitoring of prevalence of antibiotic-resistant bacteria in wild bird populations. V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej „Biologia-Medycyna-Terapia”, Lublin 15-17 września 2022. Poster

 

Sadok I., Łopucki R. Ożga K. 2022. Evaluation of changes in hair cortisol level in people with mild symptoms of COVID-19. V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej „Biologia-Medycyna-Terapia”, Lublin 15-17 września 2022. Poster

 

Lenarczyk, E., Jach, M.E., Łopucki, R., Masłyk, M., Kubiński, K. Analiza potencjalnych zagrożeń wybranych bakterii patogennych izolowanych z myszy żyjących w pobliżu ludzkich siedzib. V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej „Biologia-Medycyna-Terapia”, Lublin 15-17 września 2022. Poster

 

Kiersztyn A., Kiersztyn K., Łopucki R., Jędrzejewska-Rzezak P. 2022. An Application of Information Granules to Detect Anomalies in COVID-19 Reports. 21st International Conference Artificial Intelligence and Soft Computing. Zakopane, Poland, June 19-23, 2022. Referat

 

Stachniuk A., Łopucki R., Klich D., Trzpil A., Kozub A., Fornal E. 2022. Zastosowanie wysokorozdzielczej spektrometrii mas w identyfikacji metabolitów kortyzolu w odchodach żubra europejskiego (Bison bonasus). XI Polska Konferencja Chemii Analitycznej, PoKoChA 2022, Łódź, 19-23 czerwca 2022. Poster

 

Bulik J., Gromuł K., Czubiel M., Jach M.E., Łopucki R., Kitowski I. 2022. Analiza zagrożeń występowania patogennych bakterii z rzędu Enterobacterales: Salmonella i Shigella, izolowanych z wybranych ptaków wędrownych występujących w Polsce. XIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2022 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, Lublin 24-27 marca 2022. Poster

 

Gromuł K., Bulik J., Czubiel M., Łopucki R., Jach M.E. 2022. Analiza antybiotykoodporności komensalnych Escherichia coli izolowanych od ptaków żyjących na wolności jako rezerwuar odzwierzęcego odpornego patogenu. XIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2022 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, Lublin 24-27 marca 2022. Poster

2021

Łopucki R., Klich D., Kiersztyn A., Kitowski I., Kozina P. 2021. Behawioralne i fizjologiczne konsekwencje urbanizacji dla drobnych ssaków. Ogólnopolska Konferencja Zoologiczna „Zoologia dziś: trendy, wyzwania, kierunki na przyszłość”, Rzeszów 7-8 września 2021. Referat.

 

Kiersztyn A., Kiersztyn K., Karczmarek P., Kamiński M., Kitowski I., Zbyryt A., Łopucki R., Pitucha G., Pedrycz W. 2021. Classification of Complex Ecological Objects with the Use of Information Granules. IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), Luxembourg 2021. Referat.

 

Kitowski I., Jakubas D., Łopucki R., Wiacek D., Stachniuk A., Fornal E., Grzywaczewski G., Sujak A. 2021. Co zatruwa bieliki (Haliaeetus albicilla) i myszołowy (Buteo buteo) na wschodzie Polski? Ogólnopolska Konferencja Zoologiczna „Zoologia dziś: trendy, wyzwania, kierunki na przyszłość”, Rzeszów 7-8 września 2021. Referat

 

Kiersztyn A., Łopucki R., Kiersztyn K., Karczmarek P., Powroźnik P., Czerwiński D., Pedrycz W. 2021. A Comprehensive Analysis of the Impact of Selecting the Training Set Elements on the Correctness of Classification for Highly Variable Ecological Data. IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), Luxembourg 2021. Referat.

 

Kiersztyn A., Karczmarek P., Kiersztyn K., Łopucki R., Grzegorski S., Pedrycz W. 2021. The Concept of Granular Representation of the Information Potential of Variables. IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), Luxembourg 2021. Referat.

 

Klich D., Łopucki R., Kitowski I., Stachniuk A., Wojciechowska M., Olech W. 2021. Potencjalne zagrożenia środowiskowe dla populacji żubra w Polsce. Ogólnopolska Konferencja Zoologiczna „Zoologia dziś: trendy, wyzwania, kierunki na przyszłość” , Rzeszów 7-8 września 2021. Referat.

 

Stachniuk A., Goral K., Łopucki R., Klich D., Fornal E. 2021. Development of LC-Q ToF method for determination of cortisol and its metabolites in human plasma and animal faeces. QUO VADIS Life Sciences Conference, 23-27 June 2021 Opole, Poland. Poster.

 

Klich D., Kitowski I., Łopucki R., Olech W. 2021. Differences in the mineral status of European bison populations (Poland). Międzynarodowa Konferencja Żubry w Puszczy Augustowskiej, Augustów, 9–10 września 2021. Referat

2020

Kiersztyn A., Karczmarek P., Łopucki R., Pedrycz W., Al E., Kitowski I., Zbyryt A. 2020. Data Imputation in Related Time Series Using Fuzzy Set-Based Techniques. IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), 19 – 24th July, 2020, Glasgow, United Kingdom. Referat.

 

Czerwinski D., Kiersztyn A., Łopucki R., Karczmarek P., Kitowski I., Zbyryt A. 2020. An Application of Fuzzy C-Means, Fuzzy Cognitive Maps, and Fuzzy Rules to Forecasting First Arrival Date of Avian Spring Migrants. 2020 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), 19 – 24th July, 2020, Glasgow, United Kingdom. Referat.

 

Autor: Rafał Łopucki
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2022, godz. 14:28 - Rafał Łopucki