Współpraca zagraniczna (w ramach wydań specjalnych czasopism naukowych)

 • Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Mexico
 • Old Dominion University, Norfolk, USA
 • University of Granada, Granada, Spain
 • Universidade do Algarve, Faro, Portugal

 

Współpraca krajowa

 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku:

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Toksykologii

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny:

Zakład Biochemii i Diagnostyki Laboratoryjnej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

Collegium Medicum, Zakład Biochemii i Diagnostyki Laboratoryjnej

 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie:

Katedra Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Regeneracyjnej

 • I Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie:

Katedra Genetyki i Ochrony Zwierząt

 • Politechnika Lubelska:

Katedra Informatyki

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie:

Katedra Zoologii i Ekologii Zwierząt

Katedra Biochemii i Chemii Żywności

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie:

Zakład Bioanalityki

Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku, Katedra Hematologii

 • Instytut Agrofizyki PAN
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej:

Katedra Chemii Nieorganicznej

Katedra Immunobiologii

 

 

 

 

 

 

Autor: Emil Zięba
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2022, godz. 20:35 - Rafał Łopucki