KATEDRA  PEDAGOGIKI  CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

   INSTYTUT  PEDAGOGIKI

   KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

   Al. Racławickie 14, 20-950 LUBLIN, C-329,  tel. +48 81 445-33-29 e-mail: dbis@kul.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lublin, dn. 10 marca 2008 r.

KOMUNIKAT I

 

           Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej Instytutu Pedagogiki KUL organizuje międzynarodową konferencję naukową na temat: MEDIA W WYCHOWANIU CHRZEŚCIJAŃSKIM, która odbędzie się w dniu 19 listopada 2008 r. w Lublinie.

Przygotowywana konferencja, wpisuje się w cykl międzynarodowych konferencji organizowanych w ramach KPCh, które podejmują zagadnienia wychowania chrześcijańskiego wobec nowych wyzwań edukacyjnych.

            Celem konferencji jest analiza roli, zarówno tradycyjnych, jak też nowych mediów w procesie wychowania człowieka. Wydaje się, że taka debata jest niezwykle istotna w sytuacji, gdy powszechność i dostępność do mediów staje się płaszczyzną dynamicznych zmian w procesie wychowania rodzinnego oraz edukacji szkolnej i pozaszkolnej. Podejmując te kwestie, chcemy zastanowić się nad aktualnymi zagadnieniami, które łączą się z problematyką mediów w wychowaniu chrześcijańskim. Proponowana w ramach konferencji dyskusja,  dotyczyć będzie następujących obszarów:

  1. Nowe technologie w procesie kształcenia
  2. Moralne i etyczne aspekty mediów (np.: etyka dziennikarska, problemy moralne w dziedzinie społecznego przekazu i odbioru mediów, moralne aspekty internetu)
  3. Ewangelizacja poprzez media (np.: prasa katolicka, radio katolickie, film, teatr, programy  i stacje telewizyjne, strony internetowe)
  4. Wychowanie do odbioru mediów i poprzez media (rola rodziny, szkoły, Kościoła, ruchów katolickich i stowarzyszeń).

Wyrażamy przekonanie, że podjęta debata naukowa zaowocuje publikacją i zainspiruje teoretyków i praktyków do dalszych poszukiwań badawczych oraz innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych z zastosowaniem najnowszych technologii informacyjnych.

 

 

Zespół Organizacyjny:                                                          Komitet Naukowy:

Mgr Iwona Szewczak                                                               Dr hab. Alina Rynio, prof. KUL

Mgr Katarzyna Braun                                                                Dr Dorota Bis (sekretarz naukowy)

Autor: Iwona Szewczak
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2008, godz. 12:41 - Iwona Szewczak