BIBLIOTEKA KATEDRY PEDAGOGIKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

(Redaktor serii - dr hab. Alina Rynio)

 1. Łobacz M., Wartość ubóstwa w urzeczywistnianiu się osoby, Lublin, Wydawnictwo KUL,  2011.
 2. Parzyszek M., Rodzina w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Aspekt pedagogiczny, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2012.
 3. Braun K., Wolontariat  - młodzież - wychowanie,  Lublin, Wydawnictwo KUL, 2012.
 4. Wychowanie integralne w teorii i praktyce pedagogicznej, s. M.L. Opiela, D. Bis (red.), Lublin, Wydawnictwo KUL, 2013.
 5. Jeziorański M., Bł. Jana Pawła II koncepcja wychowania małżonków, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2013.
 6. Świdrak E., Świadomość wychowawcza we współczesnej rodzinie, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2013.
 7. Wychowanie integralne w edukacji katolickiej. Idee - twórcy - instytucje, M. Opiela,  E. Świdrak, M. Łobacz (red.), Lublin, Wydawnictwo KUL, 2014.
 8. Rodzina miejscem integralnego rozwoju i wychowania, D. Opozda, s. M.L. Opiela, D. Bis,  E. Świdrak (red.), Lublin, Wydawnictwo Episteme, 2015.

                                              20171115_212932_2

 

9. Obudzić (nie)odkryty potencjał małżeństwa i rodziny, A. Rynio, K. Braun, M. Jeziorański, I. Szewczak (red.), Lublin, Wydawnictwo Episteme,  2015.

                                             obudzic_.

 

10. Sowińska A., Innowacje w edukacji języka angielskiego w liceach ogólnokształcących w świetle teorii szkoły twórczej, Lublin, Wydawnictwo Episteme, 2016.

 

 

11. Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego, s. M.L. Opiela (red.), Lublin, Wydawnictwo Episteme, 2016.

 

20171115_212952

 

14. W kręgu integralnego wychowania. Refleksja teologiczno-pedagogiczna, s. M.L. Opiela, K. Braun (red.), Lublin, Wydawnictwo Werset, 2017.

                                    

 

15. Społeczna potrzeba pamięci. Osoba i dzieło Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, A. Rynio, M. Parzyszek (red.), Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2017.

                                           

 

16. Szewczak I., Wychowanie i pedagogika Wolfganga Brezinki, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2021.

 

Brezinka

 

 

Inne wybrane publikacje książkowe pracowników Katedry:

 • Pedagogika katolicka. Zagadnienia wybrane, A. Rynio (red.), Stalowa Wola, Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli,1999.
 • Wychowanie człowieka otwartego. Rola "Zmysłu religijnego" Luigi Giussaniego w kształtowaniu osoby, A. Rynio (red.), Kielce, "Jedność", 2001.
 • Rynio A. Wychowanie młodzieży w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2001. (wyd. II.)
 • W trosce o integralne wychowanie, M. Nowak, T. Ożóg, A. Rynio (red.), Lublin, Wydawnictwo KUL, 2003.
 • Rynio A., Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, Lublin, Wydawnictwo KUL,  2004.
 • Edukacja w ramach strategii lizbońskiej. Wybór dokumentów, D. Bis, I. Szewczak (red.), Lublin,Wydawnictwo KUL, 2007.
 • Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, A. Rynio (red.), Lublin, Wydawnictwo KUL, 2007.
 • Łobacz M., Telewizja szanse i zagrożenia wychowawcze, Tychy, Maternus Media, 2007.
 • Wychowanie chrześcijańskie metodą harcerską, A. Petkowicz (red.), Lublin, Wydawnictwo KUL, 2009.
 • Opiela M., Dynamika przemian działalności opiekuńczo – wychowawczej Sióstr Służebniczek BDNP w ochronkach, Dębica, Zgromadzenie SSł. BDNP, 2011.
 •  Opiela M., Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego. Kontynuacja i zmiana, Wyd. KUL, Lublin 2013.

 • Ochronić wychowując. Przewodnik metodyczny do „Programu wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego”, M. Opiela (red.), cz. 1 i 2, Dębica, Zgromadzenie SSł. BDNP,  2009.

 • Służyć i wychowywać do miłości, M. Opiela, A. Smagacz, S. Wilk (red.), Lublin, Wydawnictwo KUL, 2009.

 • Wychowanie integralne dziecka w wieku przedszkolnym według koncepcji pedagogicznej bł. E. Bojanowskiego, M. Opiela (red.), Dębica, Zgromadzenie SSł. BDNP, 2010.

 • Aktualność koncepcji pedagogicznej bł. E. Bojanowskiego, M. Opiela (red.), Dębica, 2011.

 • Drogowskazy wychowania, S. Wilk SDB, A. Kiciński, A. Łuczyński, M. Opiela, A. Smagacz (red.), Lublin, Wydawnictwo KUL, 2012.

 • Od dzieci trzeba zacząć. Programy integralnego wychowania według koncepcji pedagogicznej bł. E. Bojanowskiego, M. Opiela (red.), Dębica, Zgromadzenie SSł. BDNP, 2012.

 • Dziedzictwo myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie, M. Opiela (red.),  Lublin, Wydawnictwo KUL, 2014.

 

    

Autor: Iwona Szewczak
Ostatnia aktualizacja: 17.06.2023, godz. 21:00 - Iwona Szewczak