"Wychowanie to twórczość o przedmiocie najbardziej osobowym.

Wszystko, co z natury zawiera się w wychowywanym człowieku,

stanowi tworzywo dla wychowawców,

tworzywo, po które winna sięgać ich miłość".

                                                                  [Karol Wojtyła]

 

 Pracownicy katedry pedagogiki Chrześcijańskiej; od lewej dr Dorota Bis, dr katarzyna Braun, prof. nadzw. Alina Rynio, dr Iwona Szewczak, s. dr hab. Maria Opiela

 

 

Pracownicy Katedry:

 

  • dr hab. Alina Rynio 
  • dr Iwona Szewczak - adiunkt

 

Obszary badań prowadzonych

w Katedrze Pedagogiki Chrześcijańskiej 

 


AKTUALNOŚCI

KATEDRY PEDAGOGIKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

 


Pracownicy Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL

 

zorganizowali ogólnopolską konferencję naukową nt.

 

KUL w hołdzie swojemu Rektorowi.

Pedagogiczno-etyczne przesłanie Ojca Jacka Woronieckiego

 

woroniecki_klein

 

Termin i miejsce: dn. 10 maja 2019r.

KUL, Collegium JPII, s. 1031

 

Konferencja odbyła się pod patronatem JM Księdza Rektora KUL

oraz Prowincjała Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce.

 

Plakat/Program 

 

Fotorelacja z konferencji


 

Pracownicy Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL,

Katedry Pedagogiki Rodziny KUL, Katolickiego Stowarzyszenia

"Civitas Christiana" oraz Towarzystwa Naukowego KUL

 

zorganizowali uroczystą promocję książki

 

Społeczna potrzeba pamięci. Osoba i dzieło Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

(red. A. Rynio, M. Parzyszek, Lublin 2017), 

 

Termin i miejsce: dn. 13 marca 2018r.

Ratusz, Plac Łokietka 1

 

ZAPROSZENIE_ Społeczna potrzeba pamięci...

 

Promocja_Książki - PREZENTACJA

 

 Promocja książki Społeczna potrzeba pamięci. Osoba i dzieło Stefana Kardynała Wszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

FOTORELACJA

 


FENIKS 2017

 

feniks_books

 

Z radością informujemy,

 

że za książki: Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita. Tom I i II

pod redakcją Edwarda Gigilewicza i siostry M. Loyoli Opiela

(Wyd.: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP, Lublin 2016)

 

oraz Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego

pod redakcją siostry M. Loyoli Opiela

(Wyd.: Episteme, Lublin 2016)

 

została przyznana w kategorii "duchowość"

Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2017.

 

W uzasadnieniu czytamy:

„Publikacje te stanowią cenne źródło do poznania myśli religijnej, społecznej

i pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego, której trafność i znaczenie pozostają wciąż aktualne. Niezwykle efektywne połączenie teorii i praktyki wiedzy pedagogicznej, łączące ze sobą wskazania o charakterze religijnym, społecznym, rodzinnym i narodowościowym, które dają możliwość permanentnej edukacji świadomych obywateli”.

 

Feniks_siostra

 

Serdecznie gratulujemy Siostrze dr hab. Marii Opieli, prof. KUL

tego ważnego wyróżnienia!

 

 


 

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Collegium Bobolanum

we współpracy z Katedrą Pedagogiki Chrześcijańskiej

zorganizował

Ogólnopolską konferencję naukową nt.

 

Ochronić wychowując. Promocja dzieł i myśli pedagogicznej błogosławionego Edmunda Bojanowskiego

 

Termin i miejsce: dn. 28 października 2017r.

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Collegium Bobolanum

 

Program

 


Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej

wraz z Fundacją Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej

zorganizowali XVII Ogólnopolską Konferencję Nauczycieli i Wychowawców nt.

 

Nauczyciel i szkoła w trosce o dobro dziecka

 

Termin i miejsce: dn. 10 marca 2018r.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Aula Centrum Transferu Wiedzy (CTW -113)

 

Zaproszenie Nauczyciel_i_szkoła_w_trosce_o_dobro_dziecka

 


Pracownicy Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej

współorganizowali konferencję naukową nt.

 

Czas rodzinny - dar i zadanie

 

oraz warsztaty dla młodzieży

 

Czas - dar i zadanie

 

Konferencja i warsztaty zostały zorganizowane w ramach

VI Dębickiej debaty o wychowaniu

 

Termin i miejsce: dn. 21 kwietnia 2017r.

Dębica

 

 

plakat_sympozjum_warsztaty_poprawione

plakat_sympozjum_4_poprawione

 

 

VI_Debicka_debata_o_wychowaniu PROGRAM


Federacja Zgromadzeń Sióstr Służebniczek NMP

oraz Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej zorganizowali

ogólnopolską konferencję naukową nt.

 

Aktualność przekazu źródeł i myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego

dla współczesnej edukacji

 

Termin i miejsce: dn. 1 kwietnia 2017r.

Święta Góra - Grabonóg

 

Program


Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej

we współpracy z Fundacją Servire Veritati Instytutu Edukacji Narodowej zorganizowała

XVI Ogólnopolską Konferencję Nauczycieli i Wychowawców nt.

 

Współczesne możliwości integralnego wychowania

 

Termin i miejsce: dn. 11 marca 2017r.

KUL, Aula Centrum Transferu Wiedzy (CTW-408), Al. Racławickie 14

 

Program

 


Serdecznie dziękujemy za udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.

 

Społeczna potrzeba pamięci osoby i dzieła Prymasa Tysiąclecia

Stefana Kardynała Wyszyńskiego

 

Termin i miejsce: dn. 28 lutego 2017r. ,

KUL, Collegium Jana Pawła II, C-1031; Al. Racławickie 14

 

Zaproszenie na konferencję

 

041_o_stefan_wyszynski_kul_0217 Fotorelacja

 Społeczna potrzeba pamięci osoby i dzieła Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego


Serdecznie dziękujemy za udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej nt.

 

Perły polskiej myśli edukacyjnej.

Nowe źródła do poznania myśli i dzieła Edmunda Bojanowskiego

 

Termin i miejsce: dn. 10 marca 2017r.

KUL, Collegium Jana Pawła II, C-1031; Al. Racławickie 14

 

Plakat_Perły polskiej myśli edukacyjnej

 

Zaproszenie na konferencję


Szanowni Państwo,

pracownik Wydziału nauk Społecznych KUL

dr Marek Gędek potrzebuje naszej pomocy

w walce z raklem.


Pan Marek od czterech lat walczy z bardzo rzadkim i agresywnym nowotworem. Do tej pory przeszedł już 11 operacji i żmudne leczenie. Pomimo choroby prowadzi zajęcia dydaktyczne w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej naszego Wydziału i pracuje naukowo.


W 2015 roku wynaleziono lek, który skutecznie zatrzymuje postęp choroby.
Niestety, nie znajduje się on na liście leków refundowanych przez NFZ, a miesięczna kuracja to co najmniej 28 tys. złotych.

Fundusze potrzebne na leczenie Marka Gędka zbiera Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia. Aby leczenie mogło byś kontynuowane, potrzebne są kolejne wpłaty, które można przekazywać na konto:

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia
konto bankowe dla darowizn: 49124024961111001044831755 z dopiskiem "DLA MARKA"

 

W duchu koleżeńskiej solidarności wspierajmy dr Marka Gędka zarówno wpłatami, jak i serdeczną modlitwą.

Ewa Domagała-Zysk
Prodziekan WNS KUL

 

 

 


W roku 2015 Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej świętowała jubileusz dziesięciolecia.

 

        Pierwsza Dekada_KPCh_prezentacja

 

Z okazji jubileuszu dziesięciolecia

odbyło się Sympozjum o wychowaniu dzieci w Roku Życia Konsekrowanego

nt. Wychowanie integralne dziecka w rodzinie i przedszkolu katolickim

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, w dn. 23-24. października 2015r.

 

Szczegóły: Sympozjum:_Wychowanie_integralne_dziecka...

 

 

Autor: Iwona Szewczak
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2021, godz. 17:06 - Iwona Szewczak