Witamy Państwa na stronie internetowej czasopisma naukowego

PRZEGLĄD PRAWNO-EKONOMICZNY
Review of Law, Business & Economics

 

 

 

W dniu 21 maja 2007 r. Rada Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli podjęła decyzję o powołaniu nowego kwartalnika wydziałowego, który otrzymał nazwę „Przegląd Prawno-Ekonomiczny". Zadaniem czasopisma jest ukazywanie nowych trendów w naukach prawnych i ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wyników badań prowadzonych przez pracowników Instytutu Prawa i Ekonomii Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. Zapraszamy do publikacji na naszych łamach także pracowników innych wydziałów i ośrodków akademickich.

 

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za publikację w czasopiśmie przyznawanych jest 8 punktów.

 

Wytyczne dla autorów zamieszczone są tutaj.

 

Numer bieżący oraz inne numery w wersji papierowej można zakupić w Księgarni Internetowej Wydawnictwa KUL

 

Numery archiwalne są systematycznie udostępniane do pobrania w formacie pdf w archiwum internetowym Kwartalnika.

 

 

Redakcja

 

 
Autor: Dominik Tyrawa
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2017, godz. 14:33 - Filip Ciepły