Witamy Państwa na stronie czasopisma naukowego

PRZEGLĄD PRAWNO-EKONOMICZNY
Review of Law, Business & Economics

 

 

„Przegląd Prawno-Ekonomiczny” został utworzony dnia 21 maja 2007 r. decyzją Rady Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli. Obecnie jest kwartalnikiem publikującym artykuły naukowe dotyczące istotnych zagadnień z dziedziny prawa, ekonomii, finansów i zarządzania o charakterze zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Czasopismo umożliwia polskim i zagranicznym badaczom dyskusję naukową nad aktualnymi problemami ze wskazanego obszaru.

 

Kwartalnik jest indeksowany w bazach: CEJSH, ERIH PLUS oraz BazEkon. „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” został też ujęty w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. (poz. 28589), a publikacja artykułu pozwala uzyskać 20 punktów na potrzeby ewaluacji działalności naukowej.

 

Redakcja przyjmuje oryginalne opracowania naukowe w języku polskim i angielskim, przygotowane rzetelnie z zachowaniem zasad etyki obowiązujących w nauce. Publikacja w „Przeglądzie Prawno-Ekonomicznym” jest bezpłatna. Wytyczne dla autorów zamieszczone są tutaj.

 

Numer bieżący oraz inne numery w wersji papierowej można zakupić w Księgarni Internetowej Wydawnictwa KUL.

 

Numery w wersji elektronicznej są udostępniane w archiwum internetowym Kwartalnika.

 

 

Redakcja

 

 
Autor: Redakcja PPE
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2019, godz. 20:19 - Joanna Nucińska