Oprogramowanie

Oprogramowanie

Open Source

DTI powszechnie stosuje rozwiązania Open Source. Programy na tej licencji są instalowane domyślnie na komputerach Uczelni. Dotyczy to zarówno pakietów biurowych (OpenOffice), przeglądarki (Firefox), programu pocztowego (Thunderbird). Powszechnie używane są również programy do edycji zdjęć, map myśli, kompresji czy też zarządzania plikami.

Licencje zbiorowe

Corocznie Uczelnia dokonuje również zakupu nowych licencji na systemy i oprogramowanie użytkowe. Generalnie, ze względu na fakt, że licencje zbiorowe są o wiele tańsze od normalnych pakietów, staramy się nie dopuszczać do indywidualnych zakupów popularnego oprogramowania. Uczelnia zbiorowo zakupuje oprogramowanie antywirusowe oraz oprogramowanie statystyczne. Dział zajmuje się redystrybucja takiego oprogramowania.

Oprogramowanie jako usługa, bazy danych

W ten sposób dostępny jest np. Lex. Zgodnie z umową licencyjną można z niego korzystać na terenie całej Uczelni.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona