Dział Teleinformatyczny administruje siecią strukturalną Uniwersytetu włączając w to sieć bezprzewodową. DTI odpowiada za mechanizmy autoryzacji użytkowników, konfiguruje i administruje szkieletem sieci opartej na zarządzanych urządzeniach sieciowych, administruje ośmioma klasami C, prowadzi serwis DNS.

W szkielecie sieci pracuje kilkadziesiąt serwerów. Dział Teleinformatyczny utrzymuje serwery pocztowe dla pracowników i studentów KUL, serwery plików, aplikacji i baz danych a także ogólnouczelniane serwisy WWW.

Przyłączenie do sieci wykonywane jest przez pracowników DTI – SUI. Podłączony do sieci komputer otrzymuje własny numer IP, konfigurowana jest strona kliencka wymaganych usług sieciowych.

Autor: Michał Szych
Ostatnia aktualizacja: 31.08.2020, godz. 08:52 - Krystyna Szawłowska