Pracownicy Sekcji Usług Informatycznych w ramach Działu Teleinformatycznego zapewniają obsługę procesu przygotowania w Uniwersytecie elektronicznych legitymacji studenckich, doktoranckich, legitymacji służbowych nauczycieli akademickich.

 

 

Autor: Monika Lechniak
Ostatnia aktualizacja: 31.08.2020, godz. 08:56 - Krystyna Szawłowska