Personalizacji kart procesorowych

Pracownicy Sekcji Usług Informatycznych w ramach Działu Teleinformatycznego zapewniają obsługę procesu przygotowania w Uniwersytecie elektronicznych legitymacji studenckich, doktoranckich, legitymacji służbowych nauczycieli akademickich.

 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona