Wsparcie - helpdesk

Pracownicy Działu Teleinformatycznego służą pomocą w ramach tzw. Interwencji bieżących. Termin ten został przyjęty dla określenia pomocy technicznej świadczonej Pracownikom Uniwersytetu w ich codziennej pracy z komputerem.

 

Charakter spraw jest bardzo różny. Różny jest też czas jaki musi zostać poświęcony dla rozwiązania konkretnej sprawy. "Drobiazgi" zajmują kilka do kilkunastu minut, poważne interwencje do kilku godzin. Porady, informacje, "drobiazgi" realizowane są praktycznie na bieżąco. Większość zleceń załatwiana jest jednak w terminach późniejszych, uzgadnianych podczas zgłoszenia. Jest to związane z interwencjami zgłoszonymi wcześniej oraz z faktem, że część pracowników DTI ma ruchome godziny pracy.

Autor: Michał Szych
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2009, godz. 16:07 - Krystyna Szawłowska