Treść Zarządzenia wprowadzającego INSTRUKCJĘ

 

Instrukcje postępowania w sytuacjach miejscowego zagrożenia na podstawie zarządzenia ROP-0101-53/16 Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie procedury bezpieczeństwa w obiektach KUL:

 

Zał. nr. 20 - formularz zawierający informacje dotyczące bezpieczeństwa imprezy o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub sportowym na terenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła I

Autor: Wiesława Chibowska
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2017, godz. 10:07 - Wiesława Chibowska