Rozmieszczanie plakatów na KUL

Rozmieszczanie plakatów na KUL

1. Na tablicach własnych wydziały i inne agendy KUL plakaty wieszają samodzielnie. Za ich treść i aktualizację odpowiadają kierownicy jednostek.

2. Na tablicach ogólnouczelnianych osoby zainteresowane plakaty wieszają samodzielnie po zatwierdzeniu przez Dział Administracji Obiektami KUL (pok. 105 GG);- jednorazowo max. 15 sztuk !

 

3. Plakaty komercyjne umieszczane są po uiszczeniu opłaty w gablotach zamykanych, którymi dysponuje Dział Administracji Obiektami KUL.

Cennik za plakaty:

format A4 i mniejszy- 5 zł netto/tydz.

format A3- 10 zł netto/tydz.

format większy od A3- 15 zł netto/tydz.

Wszelkie plakaty umieszczane w innych miejscach, niż wskazane, będą usuwane.

Miejsca przeznaczone na plakaty

Gmach Główny KUL:

  • dwie tablice informacyjne na ścianach Auli Kard. Wyszyńskiego (od strony klatki schodowej zachodniej- część zamykana i otwarta, oraz od strony wejścia głównego do Auli- część otwarta);
  • tablica informacyjna umieszczona obok szatni na parterze budynku;
  • trójnóg nieoszklony znajdujący się na parterze naprzeciw zachodniej klatki schodowej;
  • tablica znajdująca się po lewej stronie przy wejściu na Stołówkę KUL.

Ponadto istnieje możliwość umieszczenia plakatów agend KUL (przez pracowników Działu Informacji i Promocji) w oszklonych gablotach na parterze holu Gmachu Głównego oraz przy wejściu zachodnim na dziedziniec.

Collegium Jana Pawła II:

  • tablice informacyjne umieszczone na parterze budynku (część zamykana i otwarta);

Prosimy nie wieszać plakatów na ścianach, słupach i klatkach schodowych.

 

Istnieje możliwość umieszczenia odpłatnej reklamy na stronie internetowej e-kul:

Cennik:

250 zł netto- 1 tydzień

500 zł netto- 2 tygodnie


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona