Kogo szukają pracodawcy? Analiza ofert pracy pokazuje, że u kandydatów do pracy najbardziej pożądane kompetencje to w większości kompetencje psychospołeczne tzw. „miękkie”. Właśnie dlatego pracownicy Biura Karier KUL przeprowadzą cyklicznie szkolenia dotyczące poruszania się po rynku pracy oraz budujące umiejętności miękkie. Poniżej lista szkoleń prowadzona przez fachowców z Biura Karier KUL. Szkolenia prowadzą również przedstawiciele pracodawców, dzięki czemu przekazywana wiedza jest wyjątkowo cenna, bo oparta o doświadczenie praktyków biznesu. Obserwuj nas na Facebooku oraz zapisz się do newslettera (formularz dostępny w Biurze Karier KUL), by nie umknęła Ci żadna okazja do skorzystania z bezpłatnych szkoleń.

 

*Coś ekstra dla STUDENCKICH ORGANIZACJI!

Jeśli działasz w organizacji studenckiej, kole naukowym możemy dla Was zorganizować specjalnie dedykowane szkolenie. Skontaktuj się z pracownikiem Biura i ustal szczegóły.

 

Wszystkie szkolenia są bezpłatne.

 


WARSZTATY PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW BIURA KARIER KUL:

  


 1. Aktywne metody poszukiwania pracy. Celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do efektywnego wejścia na rynek pracy, przedstawienie sposobów poszukiwania zatrudnienia. Metody pracy to prezentacja multimedialna, krótki wykład tematyczny, dyskusja, itp. (czas trwania warsztatu: 2 godziny - 120 minut).
 1. Asertywna komunikacja. Celem warsztatu jest nauka formułowania komunikatów asertywnych poprzez ćwiczenia praktyczne pomagające jasno i skutecznie wyrażać swoje zdanie, opinię i poglądy w relacjach interpersonalnych oraz radzić sobie z krytyką, presją i  manipulacją. (czas trwania warsztatu: 2,5 godziny - 150 minut).
 1. Nowoczesna technika selekcji personelu - Assessment Center. Zajęcia praktyczne, ukazujące specyfikę AC w kontekście procesu selekcji. Metoda ta wykorzystywana jest także do celów rozwojowych (Development Center). Uczestnicy zajęć: poznają metody i techniki stosowane podczas programów AC, sprawdzą się w zadaniach stosowanych podczas sesji, poznają teoretyczne podstawy metody(czas trwania warsztatu: 3,5 godziny - 210 minut).
 1. Autoprezentacja. Warsztat, na którym uczestnicy nabywają wiedzę i umiejętności dotyczące skutecznej i pozytywnej autoprezentacji. Uczą się w jaki sposób zwiększyć swoją atrakcyjność w oczach pracodawcy, jak się ,,sprzedać” na rozmowie kwalifikacyjnej,  jak umiejętnie zaprezentować swoje mocne strony i kompetencje oraz jak świadomie budować swój pozytywny wizerunek. (czas trwania warsztatu: 3 godziny - 180 minut).
 1. CV i list motywacyjny. Warsztat praktyczny, którego celem jest nauka profesjonalnego sporządzania dokumentów aplikacyjnych (CV i listu motywacyjnego). Dokumenty aplikacyjne to nasza wizytówka - od ich wyglądu zależy, czy zostaniemy zaproszeni przez pracodawców do dalszych etapów selekcji. (czas trwania warsztatu: 2,5 godziny - 150 minut).
 1. Jak przewodzić ludziom – osobowość lidera. Trening umiejętności kierowniczych, funkcje przywódcze, cechy dobrego lidera, style zarządzania, formułowanie celów zespołu, motywowanie, jak przydzielać zadania i kierować pracą zespołu. (czas trwania warsztatu: 2,5 godziny - 150 minut).
 1. Metody selekcji. Jak pracodawcy wybierają najlepszych kandydatów do pracy, omówienie poszczególnych technik rekrutacji i selekcji. Przykłady, case’y, symulacje wybranych metod, ćwiczenie poszczególnych technik w praktyce. (czas trwania warsztatu: 2,5 godziny - 150 minut).
 1. Motywacja w pracy. Celem warsztatu jest przedstawianie rodzajów motywacji oraz  kształtowanie automotywacji (sposoby motywowania samego siebie, techniki automotywacji). Aspekty zarządzania zasobami ludzkimi: jak motywować innych (zasady motywowania, czynniki motywacyjne w pracy). (czas trwania warsztatu: 2,5 godziny - 150 minut).
 1. Planowanie kariery zawodowej. Jak kształtować własną przyszłość zawodową, jak rozpoznać własne predyspozycje: cechy, umiejętności, zainteresowania. Uczestnicy uczą się jak formułować cele zawodowe i nabywają umiejętność planowania rozwoju drogi zawodowej wykorzystując różne narzędzia. (czas trwania warsztatu: 3 godziny - 180 minut).
 1. Rozmowa kwalifikacyjna. Jak przygotować się  do rozmowy kwalifikacyjnej, jak zaprezentować się pracodawcy. Jakich błędów nie popełniać. Symulacje rozmów kwalifikacyjnych. (czas trwania warsztatu: 3 godziny - 180 minut).
 1. Samoocena. Warsztat pokazuje, czym jest samoocena, jak sprawić, aby dobrze czuć się we własnej skórze i poprawić jakość swojego życia. Samoocena to zbiór przekonań na własny temat, zdanie o sobie. Ma ona decydujący wpływ na wszystkie aspekty życia – relacje z innymi ludźmi, związki, karierę, finanse. (czas trwania warsztatu: 2 godziny - 120 minut)
 1. Zarządzanie sobą w stresie. Celem warsztatu jest określenie, czym jest stres, jakie są techniki i style radzenia sobie ze stresem, jak sobie radzić w sytuacjach trudnych. Uczestnicy warsztatów poznają także techniki relaksacyjne. (czas trwania warsztatu: 2,5 godziny - 150 minut)
 1. Techniki negocjacji. Jak negocjować, przedstawienie technik negocjacyjnych. Omówienie procesu przygotowań do negocjacji. Jak formułować cele w negocjacjach, umiejętności negocjacyjne, jak dojść do porozumienia, negocjacje płacy i warunków zatrudnienia, sprawdzian umiejętności negocjacyjnych. (czas trwania warsztatu: 2,5 godziny - 150 minut).
 1. Zarządzanie czasem. Uczestnicy poznają reguły i normy dotyczące efektywnego zarządzania czasem, jak najefektywniej wykorzystać czas, jak być skutecznym i efektywnym. Zasady formułowania celów. Skuteczne i praktyczne narzędzia ułatwiające efektywność w działaniu, proces właściwego planowania. Metody pracy: praca w grupach, praca indywidualna, prezentacja, dyskusja, itp. (czas trwania warsztatu: 2,5 godziny - 150 minut).
 1. Praca w zespole. Zespół umożliwia niejednokrotnie efektywne osiąganie celów biznesowych i zawodowych. Zasady budowania zespołów, rozpoznawanie indywidualnych ról pełnionych w zespole, cechy lidera, motywowanie zespołu, style zarządzania zespołem, budowanie poczucia wspólnego celu w pracy zespołu. (czas trwania warsztatu: 3 godziny - 180 minut).
 1. Ścieżki zawodowe w kontekście kierunku studiów. Przedstawienie alternatyw, jakie możliwości zatrudnienia mają absolwenci poszczególnych kierunków studiów, uczestnicy rozpoznają własne preferencje i predyspozycje oraz zainteresowania daną ścieżką zawodową. Planowanie rozwoju zawodowego. (czas trwania warsztatu: 2,5 godziny - 150 minut).
 1. Komunikacja interpersonalna. Teoretycznie każdy potrafi  komunikować się. Praktycznie, komunikacja to coś więcej niż mówienie i słuchanie. To rozumienie ukrytych zawartości komunikatów, dzięki czemu rozumiemy to, co niewypowiedziane, lub wypowiedziane destrukcyjnie. To umiejętność łagodzenia konfliktów, a także budowania porozumienia słowem, tonem i gestem. (czas trwania warsztatu: 3 godziny - 180 minut).
 1. Trening twórczości. Czym jest kreatywność? Warsztat praktyczny doskonalący umiejętność twórczego myślenia, bogaty repertuar ćwiczeń grupowych i indywidualnych. Jak pracodawcy sprawdzają posiadanie tej umiejętności podczas procesu rekrutacyjnego, co blokuje proces twórczy. (czas trwania warsztatu: 2,5 godziny - 150 minut).
 1. Prawne aspekty zatrudnienia. Celem warsztatu jest przekazanie podstawowych informacji dotyczących obowiązków i przywilejów pracownika, które wynikają z przepisów prawa pracy. Po ukończeniu warsztatu, każdy uczestnik będzie wiedział czego powinien oczekiwać od swego pracodawcy i gdzie się zwrócić jeżeli jego prawa są łamane. Uczestnicy dowiedzą się również jakie są możliwości rozwiązania stosunku pracy i jak przeprowadzić ten proces najefektywniej. (czas trwania warsztatu: 2 godziny - 120 minut).
 1. „Rekrutacyjny savoir – vivre w pigułce – przejmij dowodzenie nad swoją karierą” Kiedyś tajniki savoir-vivre’u były domeną wyższych sfer. Dziś znajomość reguł grzeczności już na etapie poszukiwania pracy jest jednym z podstawowych oczekiwań pracodawcy. Czy wiesz, jak dobrze wypaść w trakcie rekrutacji? Warsztat ma służyć nabyciu wiedzy i umiejętności dotyczących skutecznej autoprezentacji oraz budowania pozytywnego wizerunku w celu zwiększenia swoich szans w procesie rekrutacji (począwszy od korespondencji elektronicznej z pracodawca, a skończywszy na odpowiednim zachowaniu i stroju podczas rozmowy o pracę). (czas trwania warsztatu: 2,5 godziny - 150 minut).

 

Uwaga!

Na wszystkie warsztaty  obowiązują wcześniejsze zapisy.

 

Informacje i zapisy:

Biuro Karier KUL
Al. Racławickie 14, pok. 131
tel. 445 43 71
kariera@kul.pl

 

 Dołącz do nas na Facebooku :)Autor: Marta Szymańska-Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 07.08.2017, godz. 21:36 - Marta Szymańska-Jarosz