Kontakt:

 

Instytut Psychologii KUL    

Al. Racławickie 14 
20-950 Lublin
Pokój C-311

Tel. 81 44 53 311

e-mail: etalik@kul.pl

  

 

 

Zainteresowania naukowe:

 

Moje zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień z pogranicza psychologii klinicznej dzieci i młodzieży oraz psychologii religii i psychologii osobowości, a w szczególności:

* specyficzne stresory oraz strategie radzenia sobie w różnych okresach rozwojowych;

* włączanie religii w proces radzenia sobie ze stresem (religious coping);

* pozytywne aspekty negatywnych wydarzeń życiowych (stres, kryzys, trauma) (post-traumatic growth)

* martwienie się u dzieci i młodzieży (worrying)

 

 

ResearchGate

Google Scholar

KUL


 

Przynależność do towarzystw naukowych

 

Polskie Towarzystwo Psychologiczne - od 2009r.

Polskiego Towarzystw0 Psychiatryczne-  od 2015r.


 

Wykształcenie:

  1. 1994-1998, Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim

  2. 1998-2003, Studia magisterskie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II,  w Instytucie Psychologii KUL, specjalizacja: psychologia kliniczna, osobowości, zdrowia i psychoterapii

  3. 2003, Dyplom ukończenia studiów psychologicznych (z wyróżnieniem); uzyskanie tytułu magistra psychologii. Temat pracy magisterskiej: Religijne aspekty radzenia sobie ze stresem u nastolatków z rodzin z problemem alkoholowym

  4. 2003- 2007, Studia doktoranckie w Instytucie Psychologii KUL; seminarium z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży

  5. 2008.03.06. Publiczna obrona pracy doktorskiej.  Temat pracy doktorskiej: Religijne i poza- religijne strategie radzenia sobie a poczucie kontrolowalności sytuacji stresowej u młodzieży.

  6. 2017, I I stopień szkolenia w zakresie psychodramy.
  7. 2019, Dyplom 4,5 letniego kursu psychoterapii, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, nurt integratywny (dominujące podejścia: psychodynamiczne i systemowe). Kurs organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej we współpracy z Katedrą Psychiatrii Collegium Medicum UJ.

 

Dydaktyka:

 

Prowadzę zajęcia dydaktyczne w Instytucie Psychologii KUL, w Katedrze Psychologii Klinicznej.

 

 

Działalność organizacyjna:

 

2012 - członek Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia

2012 - 2013 - przewodnicząca Zespołu ds. Jakości Kształcenia i Strategii Rozwoju (m.in. tworzenie programu studiów magisterskich i doktoranckich w Instytucie Psychologii KUL)

 

 

Aktywność pozanaukowa:

 

praktyka psychoterapeutyczna

diagnoza psychologiczna kadydatów do zgromadzeń zakonnych;

szkolenia i warsztaty psychologiczne dla różnych grup;

Autor: Elżbieta Talik
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2021, godz. 19:10 - Elżbieta Talik