Artykuły w recenzowanych czasopismach naukowych/ Journal Articles

 

Skowroński, B., Talik, E. (2020). Metaphysical quality of life and its correlates in prisoners. Journal of Religion & Spirituality in Social Work. DOI: 10.1080/15426432.2020.1804514

 

Skowroński, B., Talik, E. (2020). Psychosocial Quality of Life and Its’ Correlates in People Serving Prison Sentences in Penitentiary Institutions. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. DOI: 10.1177/0306624X20944685

 

Skowroński, B., Talik, E. (2020). Resilience and Quality of Life Among People Serving Prison Sentences in Penitentiary Institutions: The Mediating Role of Social Support. International Journal of Social Research, 4, (44). DOI: 10.28933/ijsr-2020-02-2805

 

Skowroński, B., Talik, E. (2018). Coping with stress and the sense of quality of life in inmates of correctional facilities. Psychiatria polska 52(3):525-542.

 

Skowroński, B., Talik, E. (2018). Radzenie sobie ze stresem a jakość życia osób osadzonych w placówkach penitencjarnych. Psychiatria polska 52(3). DOI: 10.12740/PP/77901

 

Talik, E. Skowroński, B.(2017). The Sense of Quality of Life and Religious Strategies of Coping with Stress in Prison Inmates. Journal of Religion and Health 57(7). DOI: 10.1007/s10943-017-0455-4

 

Olszewski, K., Talik, E., Oleś, M. (2016). Martwienie się młodzieży w okresie dorastania a percepcja postaw rodzicielskich. Psychologia Rozwojowa, 21(3), 89-103. DOI: 10.4467/20843879PR.16.018.5529

 

Talik, E., Król, K. (2014). Lęk szkolny a strategie radzenia sobie ze stresem u dzieci. Moderująca rola uogólnionego poczucia własnej skuteczności. Psychologia Rozwojowa, 19(3), 85-99.

 

Talik, E. (2013). The Adolescent Religious Coping Scale. Translation and Cultural Adaptation of Pargament's RCOPE Scale for Polish Adolescents. Journal of Religion and Health, 52, 143-158.

 

Talik. E. (2013). Psychologiczne aspekty niedojrzałości religijnej. Katecheta, 7-8, 83-85.

 

Talik, E., Laguna, M., Wawrzenczyk-Kulik, M., Talik, W., Wiacek, G., Vingoe, G., Huyghe, P. (2012). The Astra-Manager Tool: A Method of Measuring Competencies of Micro Firm’s Managers, Human Resource Management Research, 2(3): 9-14.

 

Talik, E. (2011). Specyfika stresu szkolnego i strategie radzenia sobie z nim przez młodzież w okresie dorastania. Horyzonty Psychologii, 1 (1), 127-137.

 

Talik, E. (2010). Wybrane zasoby osobiste a strategie radzenia sobie ze stresem u nastolatków. Polskie Forum Psychologiczne, 15 (2), s. 154-168.

 

Talik, E. (2010). Poczucie kontrolowalności sytuacji stresowej a strategie radzenia sobie ze stresem u adolescentów. Polskie Forum Psychologiczne, 15 (1), 49-65.

 

Talik, E. (2009). Strategie radzenia sobie ze stresem u młodzieży w okresie dorastania. Psychologia Rozwojowa, 14 (4), 73-86.

 

Talik, E. (2009). Jak trwoga, to do Boga! O religijnym radzeniu sobie ze stresem przez młodzież dorastającą. Katecheta, 7-8, 95-99.

  

Talik, W., Łaguna, M., Talik, E. (2008). Kompetencje managerskie a zadowolenie z osiągnięć firmy. Organizacja i Kierowanie, 4 (34), 67-81.

 

Talik, E., Szewczyk, L. (2008). Ocena równoważności kulturowej religijnych strategii radzenia sobie ze stresem na podstawie adaptacji kwestionariusza RCOPE - Kennetha I. Pargamenta. Przegląd Psychologiczny, 51 (4), 513-538.

 

Weinmüller E., Szewczyk L. (2006). Religious aspects of coping with stress among adolescents from families with alcohol problems. Mental Health, Religion and Culture,9 (4), 389-400.

 

Łaguna M., Wawrzeńczyk-Kulik M., Weinmüller E., Talik W., Huyghe P., Wiącek G., Vingoe G., Tarkowski K. (2006). Competences of starter entrepreneurs and the measurement method "ASTRA - STARTER". Journal for Perspectives of Economic, Political and Social Integration. Journal for Mental Changes, 12 (1-2), 9-31.

 

Łaguna M., Weinmüller E., Wawrzeńczyk M., Talik W., Wiącek G., Iwanek-Chachaj E., Tarkowski K. (2006).  Metoda do pomiaru kompetencji osób zamierzających założyć własną firmę „ASTRA - STARTER". Organizacja i Kierowanie 2, 67-83.

 

Weinmüller E., Szewczyk L. (2006). Religious strategies of coping with stress among adolescents (suppl). Journal of Psychosomatic Research, 61, 420.

 

 

Książki/ Books

 

Talik, E. (2012). Jak trwoga, to do Boga? Psychologiczna analiza religijnego radzenia sobie ze stresem u młodzieży w okresie dorastania. Sopot: GWP.

 

 

Redakcja książek i prac zbiorowych/ Edited Books

 

Szewczyk, L., Talik. E. (red.) (2009). Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychologia kliniczna nastolatka. Lublin: TN KUL. 

 

 

Rozdziały w książkach/ Book Chapters

 

 

Talik, E. (2015). Dojrzałość religijna. W: M. Guzewicz, J. Czerkawski (red.), Praktyczna psychologia dla teologów. T. 1 (s. 317-347). Lublin: TN KUL.

 

Talik, E. (2011). Kwestionariusz do badania religijnych strategii radzenia sobie ze stresem u młodzieży (RCOPE). W: M. Jarosz (red.), Psychologiczny pomiar religijności (s. 187-216). Kielce.

 

Talik, E. (2011). Religijne radzenie sobie ze stresem szkolnym przez młodzież w okresie dorastania. W: Z. B. Gaś (red.). Profesjonalna profilaktyka w szkole. Nowe wyzwania (s. 243-249). Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji.

 

Talik, E. (2010). Nadzieja na sukces i strategie radzenia sobie ze stresem a niezadowolenie z własnego ciała u nastolatek. W: A. Brytek-Matera (red.), Ciało w dobie współczesności. Wybrane zagadnienia z problematyki obrazu własnego ciała (123-131). Warszawa: Difin SA

 

Talik, E. , Szewczyk, L. (2009). Stresory specyficzne dla nastolatków w okresie późnej adolescencji. W: L. Szewczyk, E. Talik (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychologia kliniczna nastolatka (s. 17-36). Lublin: TN KUL. 

 

 

Talik E., Wiącek G., Talik W., Łaguna M. (2007). Metody pomiaru kompetencji przedsiębiorczych i ich wykorzystanie w doradztwie zawodowym osób niepełnosprawnych. W: A. Biela (red.), Nauka pracy, doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość młodzieży., ss. 107 - 117. Warszawa: Kancelaria Senatu RP

 

Weinmüller E.,Szewczyk L. (2005). Style radzenia sobie ze stresem u nastolatków z rodzin z problemem alkoholowym. W: S. Steuden, M. Ledwoch (red). Wybrane zagadnienia z psychologii kliniczneji osobowości. Lublin: TN KUL, 121-141 

 

Szewczyk L. Weinmüller E. (2005). Religijne aspekty radzenia sobie ze stresem u nastolatków z rodzin z problemem alkoholowym. W: P. Francuz, W. Otrębski, Z. Uchnast (red). Studia z psychologii w KUL, t. XII. Lublin: Wyd. KUL, 103-138

 

Szewczyk L., Weinmüller E. (2005). Religijne aspekty radzenia sobie ze stresem /prace nad polską wersją kwestionariusza RCOPE/. W: M. Oleś (red.) Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Tom VI- Metody diagnostyczne w badaniach dzieci i młodzieży. Lublin: TN KUL, 23-40

 

 

 

Sprawozdania, recenzje, raporty z badań i inne publikacje / Reports, Reviews and Other

 

 

Talik, E. (2011). Opracowanie hasła: PSYCHOPATOLOGIA W: Encyklopedia Katolicka, tom XVI (s. 879). Lublin: TN KUL

 

Talik, E. (2011). Opracowanie hasła: PSYCHOPROFILAKTYKA W: Encyklopedia Katolicka, tom XVI (s. 864-865). Lublin: TN KUL

 

Talik, E. (2011). Opracowanie hasła: PSYCHOSOMATYKA W: Encyklopedia Katolicka, tom XVI (s. 880-881). Lublin: TN KUL

 

Talik, E., Łaguna, M., Talik, W., Wiącek, G., Wawrzeńczyk-Kulik, M. (2008). Na właściwym poziomie. Metoda "Astra-Manager" jako narzędzie do mierzenia kompetencji menedżerów małych firm. Personel i Zarządzanie, 4, 52-56.

 

 

Talik E., Talik W. (2007). Recenzja: John D. Mayer „Personality: A Systems Approach" Boston - Sydney: Pearson and AB 2007. Roczniki Psychologiczne, T. 10, nr 1. ss. 212-213.

 

Weinmüller E., Szewczyk, L. (2005). Recenzja: Philip C. Kendall „Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji”. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2004, ss. 248. Przegląd Psychologiczny, 48 (2), 225-228.

 

 

 

Artykuły popularno-naukowe / Articles for Practitioners

 

Talik, E. (2011). Zdradzona przyjaźń… i co dalej? Biuletyn Salezjańskich Wspólnot Ewangelizacyjnych, 26 (76), 14-17.

 

Talik, E. (2009). Czarno to widzę...Depresja młodzieńcza. Biuletyn Salezjańskich Wspólnot Ewangelizacyjnych, 18 (68), 20-21.

 

Talik, E. (2008). Psychomanipulacja w sektach. Biuletyn Salezjańskich Wspólnot Ewangelizacyjnych, 15 (65), 20.

 

 

 

Niepublikowane metody diagnostyczne / Unpublished Measures

 

 

Talik, E. (2016), Kwestionariusz do Oceny Martwienia się u Dzieci (The Penn State Worry Questionnaire for Children – PSWQ-C). Maszynopis nieopublikowany. Instytut Psychologii KUL, Lublin.

 

Talik. E. (2011). Kwestionariusz do badania religijnych strategii radzenia sobie ze stresem u młodzieży (RCOPE). Maszynopis nieopublikowany. Instytut Psychologii KUL, Lublin. 

 

Autor: Elżbieta Talik
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2020, godz. 23:50 - Elżbieta Talik