Historia Katedry Psychologii Emocji i Motywacji

 

Katedra Psychologii Emocji i Motywacji wyodrębniła się w 1997 roku z Katedry Psychologii Eksperymentalnej. W tym czasie siedziba nowej katedry została przeniesiona ze Starego Budynku KUL do sali C - 511 w Collegium Jana Pawła II.

 

 

Od początku powstania Katedry w 1997 roku do przejścia na emeryturę w 2016 roku jej kierownikiem był prof. Zbigniew Zaleski (ur. 29 kwietnia 1947 w Rogozińcu, zm. 31 sierpnia 2019).

 

 

Zbigniew Zaleski w 1972 ukończył studia z zakresu psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1978 uzyskał stopień doktora, dziesięć lat później obronił habilitację. W 1994 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Był wykładowcą m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim (1998-2005) oraz na KUL, na którym w latach 1999-2005 pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Społecznych. Prowadził również wykłady na uczelniach zagranicznych, między innymi w Los Angeles (USA), Nancy (Francja) i Leuven (Belgia).

 

Zainteresowania naukowe prof. Zbigniewa Zaleskiego to: wartości, cele, przyszłościowa perspektywa czasowa, procesy atrybucji, procesy integracji europejskiej, własność i prywatność, wpływ społeczny, ludzkie emocje i motywacja, np. pokusa z pogranicza prawa i psychologii.

 

Oprócz aktywności naukowej, poseł do Parlamentu Europejskiego VI i VII kadencji z ramienia Platformy Obywatelskiej.

 

Od 2017 roku funkcję kierownika Katedry Psychologii Emocji i Motywacji pełni dr hab. Agata Błachnio prof. KUL.

 Początkowo pracownikami Katedry Psychologii Emocji i Motywacji byli: dr Michał Janson i mgr Paweł Petrusewicz. Przez te kilka lat pracowały i współtworzyły Katedrę także inne osoby: mgr Celina Timoszyk – Tomczak, mgr Agata Błachnio, mgr Anna Cycoń, mgr Agnieszka Dziubińska, mgr Paweł Koniak, mgr Ewa Bogusz, mgr Katarzyna Jędruszczak.

 

Aktualnie w Katedrze Psychologii Emocji i Motywacji pracują dr hab Agata Błachnio, dr hab. Julia Gorbaniuk, dr Aneta Przepiórka, dr Małgorzata Torój, dr Piotr Mamcarz, dr Mariusz Wołońciej, dr Paweł Kot. 

 

 

W dniach 10 - 13 lipca 2018 roku pracownicy naszej katedry organizowali w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 39 edycję Międzynarodowej Konferencji Naukowej STAR Conference Stress, Anxiety, and Resilience. W konferencji wzięło udział ponad 200 osób reprezentujących ośrodki naukowe z całego świata. Wykłady wygłosili Stevan Hobfoll, Albert Sesé, Siobhan Howard, Erica Frydenberg, Noa Vilchinsky, Bogdan Zawadzki wspólnie z Agnieszką Popiel.

 

1

 

img_3400

 

Pracownicy Katedry sprawują także opiekę nad Laboratorium Eksperymentalnym oraz Pracownią Komputerową Instytutu Psychologii.

Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2019, godz. 19:32 - Paweł Kot