Pracownicy Naszej katedry uhonorowani!

 

2 marca 2023 w trakcie Rady Instytutu Psychologii tradycyjnie zostały wręczone Nagrody im. prof. Josepha B. Sidowskiego. Nagroda przyznawana jest co roku pracownikom i doktorantom Instytutu Psychologii KUL za publikacje umieszczone w obiegu międzynarodowym, głównie w formie artykułów opublikowanych w czasopismach figurujących na liście Journal Citation Index (JCI). Z Katedry Psychologii Emocji i Motywacji nagrodzeni zostali prof. Agata Błachnio, dr hab. Aneta Przepiórka oraz dr Paweł Kot.

 

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i w nowym semestrze życzymy kolejnych sukcesów.

 

 

---------------------

 

 

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że właśnie ukazał się nowy numer Roczników Psychologicznych / Annals of Psychology dedykowany emocjom. Jest to numer specjalny powstały jako pokłosie ubiegłorocznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej Bliżej Emocji VIII.

cover_issue_1265_en_us
Serdecznie zapraszamy do lektury zamieszczonych w nim artykułów.

Paweł Kot i Aneta Przepiórka

Redaktorzy Numeru Specjalnego

 

Prace nad tym Numerem Specjalnym zostały wsparte w ramach programu 
„Doskonała Nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
Grant Konferencji Naukowej „Bliżej Emocji 8” dla Pawła Kota
(nr rej. DNK/SP /466490/202015).

 

---------------------

 

Visiting Professor of Middle-Eastern Europe Research and training project

 

Conference program and Conference proceedings

 

IX International research & training conference

 

Public health social, educational and psychological dimensions

Polish-Ukrainian actions

in the context of the war in Ukraine

 

 

19-21 July 2022

Lublin, Poland

 

 

The John Paul II Catholic University of Lublin

Department of Emotion and Motivation , KUL

Department of general psychology, KUL

In cooperation with

Institute of Psychoprophylaxis and Psychotherapy of Lublin

 

 

Conference program: 2022_conference_program-lublin-eng_ 

Conference proceedings: 2022_conference_proceedings 

 

 

-------------------

 

Katedra Psychologii Emocji i Motywacji Instytutu Psychologii,

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

organizuje

 

IX Międzynarodową konferencję naukowo-szkoleniową

„Zdrowie publiczne – psychologiczny, socjalny i pedagogiczny wymiar.

Działania polsko-ukraińskie w kontekście sytuacji wojny na Ukrainie

w terminie 19.07.2022 – 21.07.2022 w Lublinie

 

W Konferencji wezmą udział eksperci z Ukrainy i Polski w zakresie niesienia pomocy psychologicznej ofiarom wojny na Ukrainie

 

W ramach konferencji przewidziane są moduły szkoleniowe:

  1. „Metodologia badań naukowych w zakresie nauk społecznych i nauk o zdrowiu” (5 godzin).
  2. „Metodyka pracy psychologa terenowego na okupowanych terytoriach” (5 godzin).
  3. „Praca z dzieckiem doświadczającym traumy wojennej” (5 godzin).

 

Dla osób z zagranicy przewidziana jest krótka forma kształcenia mająca na celu zwiększenie kompetencji języka polskiego w zakresie specjalistycznej terminologii psychologicznej (5 godzin).

 

Kierownik konferencji: dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL, kontakt: jgorban@kul.pl

 

Szczegółowe informację zostaną podane po 30.04.2022.

...................

 

Szanowni Państwo,

 

Z duma informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu za najlepiej punktowaną publikację naukową opublikowaną w roku 2021, pracownicy Katedry Psychologii Emocji i Motywacji: prof. Agata Błachnio, dr Aneta Przepiórka, dr Piotr Mamcarz oraz dr Paweł Kot otrzymali nagrody finansowe. Serdecznie gratulujemy osobom nagrodzonym. Wszystkich zachęcamy do publikowania prac naukowych w najlepszych czasopismach i wydawnictwach naukowych oraz do aplikowania o nagrodę w roku 2022.

 

--------------

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie dziękujemy za udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Bliżej Emocji VIII. Przez dwa dni mieliśmy możliwość wysłuchać fascynujących wykładów, zapoznać się z najnowszymi doniesieniami z badań czy włączyć się w dyskusję dotyczącą pomiar emocji w różnych podejściach metodologicznych.

 

Już dziś zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej, IX edycji konferencji. Mamy nadzieję, będzie ona mogła odbyć się już zgodnie z tradycją stacjonarnie w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Osoby, potrzebujące certyfikatu uczestnictwa w konferencji prosimy o kontakt e-mailowy z Komitetem Organizacyjnym Konferencji. Zaświadczenie o udziale zostaną przygotowane i rozesłane w formie elektronicznej.

 

Z wyrazami szacunku,

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL

dr Aneta Przepiórka

dr Paweł Kot

dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL

dr Piotr Mamcarz

dr Małgorzata Torój

dr Mariusz Wołońciej

 

 

----------------

 

 

Program Konferencji Bliżej Emocji VII:

 

program_konferencj_be8

 

Księga Abstraktów

 

ksiega_abstraktow_be

 

Program konferencji z linkami do poszczególnych sesji w MSTeams zostanie rozesłany indywidualnie do uczestników konferencji drogą e-mailową

 

-------------

 

Szanowni Państwo,

 

 

Miło nam poinformować, że w dniach 18-19 listopada 2021 odbędzie się Konferencja Naukowa Bliżej Emocji VIII. Tegoroczna edycja ma charakter międzynarodowy z udziałem gości zagranicznych (m.in. Włochy, Izrael, Wielka Brytania). Podobnie jak poprzednie edycje, będzie okazją do prezentacji aktualnych wyników badań, do wymiany doświadczeń oraz pogłębionej dyskusji naukowej. Z uwagi na aktualną niepewną sytuację epidemiczną tegoroczna edycja konferencji odbędzie się w wersji online.

 

W ramach konferencji planowane są: panel dyskusyjny, wykłady zapraszane oraz sesje referatowe i krótkie prezentacje w zastępstwie plakatów. 

 

W programie:

 

Wykład dr hab. Romany Kadzikowskiej-Wrzosek, prof. Uniwersytetu SWPS Sopot „Regulacja emocji a skuteczność i wytrwałość w osiąganiu długoterminowych celów

 

Wykład dr hab. Wojciecha Cwaliny, prof. UMCS „Zaćmione okulary Pollyanny: Skutki sprostowania błędnych informacji negatywnych i pozytywnych w formowaniu wrażeń o innych ludziach”.

 

Panel dyskusyjny pt. „Pomiar emocji w różnych podejściach metodologicznych” prowadzony przez dr hab. Kamila Imbira, prof. UW z udziałem gości (dr Tomasz Baran, dr hab. Tomasz Grzyb, prof. Uniwersytetu SWPS, dr hab. Łukasz Kaczmarek, prof. UAM, dr hab. Magdalena Śmieja-Nęcka, prof. UJ, dr hab. Monika Wróbel, prof. UŁ)

 

Specjalna sesja referatowa w języku angielskim prowadzony przez dr Monikę McNeill (podczas panelu wystąpią m.in. prof. Elvis Mazzoni, prof. Menachem Ben-Ezra).

 

Planowana jest również specjalna sesja referatowa poświęcona śp. prof. dra hab. Zbigniewa Zaleskiego.

 

 

Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w konferencji. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej https://forms.gle/xDkqVRwkPsyxsHrR9

 

Ważne terminy:

 

  • Przedłużony czas nadsyłania zgłoszeń do 22 października za pomocą dostępnego formularza https://forms.gle/xDkqVRwkPsyxsHrR9
  • 25 października 2021 rozesłaliśmy decyzję Komitetu Naukowego o akceptacji zgłoszeń
  • Do 31 października 2021 wnoszenie opłat konferencyjnych
  • 18-19 listopada 2021 spotykamy się on-line na konferencji Bliżej Emocji VIII

 

Opłaty:

 

Opłata konferencyjna wynosi 250 zł dla pracowników naukowych/150 zł ze zniżką dla studentów i doktorantów (koszt zawiera obsługę techniczną konferencji, materiały konferencyjne, dostęp do wszystkich części konferencji).

Udział bierny - 100 zł

 

Opłaty za uczestnictwo w konferencji winny być uiszczane przelewem bankowym na konto:

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Bank PeKaO SA III O/Lublin

24 1240 5497 1111 0010 6772 5644

 

z dopiskiem: Bliżej Emocji 8, 18-19.11.2021, imię oraz nazwisko uczestnika konferencji

Na wpłaty dokonane przelewem na konto Uniwersytetu, wystawione zostają po otrzymaniu wpłaty, faktury VAT i wysyłane do wpłacającego. Dane do faktury proszę podawać w momencie zgłoszenia udziału w konferencji poprzez wypełnienie odpowiednich pól w formularzu rejestracji.

 

 

Wytyczne co do formy i czasu prezentacji

 

Sympozja

 

Czas przeznaczony na sympozjum to 90 minut.

Organizatora sympozjum prosimy o przesłanie abstraktów 4 prezentacji zorganizowanych tematycznie oraz wskazanie dyskutanta/dyskutantki uczestniczących w sympozjum. Na każdą prezentację w ramach sympozjum przeznaczono taką samą ilość czasu (tj. 15 min + 5 minut dyskusji), niezależnie od liczby prezentacji zawartych w sympozjum (tj. przy sympozjach z 3 prezentacjami pozostały czas przeznaczony zostanie dla dyskutanta/dyskutantki). Zgłoszenia sympozjum oraz przesłania plików prezentacji w pdf w ramach danego sympozjum dokonuje organizator/organizatorka sympozjum. Można również wskazać jedną osobę współorganizującą sympozjum. Zgłoszenia sympozjum muszą zawierać jedno streszczenie opisujące ogólne cele sympozjum i streszczenia dla każdego wystąpienia.

Prosimy o przesłanie plików z prezentacjami do dnia 12 listopada.

 

Referaty

 

Czas przeznaczony na pojedyncze wystąpienie w trakcie sesji tematycznych obejmuje 15 minut (5 minut po prezentacji zarezerwowane jest na pytania i dyskusję). Sesje zostaną wyznaczone przez organizatorów. Prosimy o przesłanie abstraktu wystąpienia oraz pliku z prezentacją w formacie pdf.

Prosimy o przesłanie pliku z prezentacją do dnia 12 listopada.

 

Krótka prezentacja (zamiast tradycyjnego posteru)

 

„Krótka prezentacja” to 5-slajdowa i trwająca 5-minut prezentacja, w której autorzy przedstawiają badania w celu przedyskutowania uzyskanych wyników z uczestnikami konferencji i otrzymania od nich informacji zwrotnych. Krótkie prezentacje zostaną zgrupowane wokół wspólnego tematu. Czas na dyskusję zostanie zapewniony na koniec sesji po wszystkich prezentacjach. Ten typ wystąpienia odpowiedni jest do prezentacji pojedynczych badań na nowe tematy lub badań pilotażowych. Prosimy o przesłanie abstraktu wystąpienia oraz pliku z prezentacją w formacie pdf.

Prosimy o przesłanie pliku z prezentacją do dnia 12 listopada.

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt info@blizejemocji.pl

 

 

Serdecznie zapraszamy

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL

dr Aneta Przepiórka

dr Paweł Kot

dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL

dr Piotr Mamcarz

dr Małgorzata Torój

dr Mariusz Wołońciej

 

 

Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt.: Konferencja Naukowa „Bliżej emocji 8”, (nr rejestracyjny DNK/SP/466490/202015).

 

---------------------

Szanowni Państwo,

 

W linku poniżej znajdziecie Państwo materiały konferencyjne z sesji posterowej Public Health – Social, Educational & Psychological Dimensions - VIІ International Research & Training Conference organizowanej w ramach Letniej Szkoły Doktorskiej:

 

conference_proceedings_2021

 

Kierownik szkoły letniej

dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL

e-mail: julia.gorbaniuk@ku.pl

 

 

--------------------

 

Szanowni Państwo,

 

W linku poniżej znajdziecie Państwo Program zajęć letniej szkoły nt.:  „Podniesienie kompetencji zawodowych i językowych w zakresie metodologii badań w  naukach społecznych i naukach o zdrowiu” oraz  Program VII Międzynarodowej konferencji naukowej: Public health – social, educational and psychological dimensions.

 

prom___pl__letnia_szkola_ukraina

 

 

Kierownik szkoły letniej

dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL

e-mail: julia.gorbaniuk@ku.pl

 

 

 

-------------

 

Miło nam poinformować, iż Pracownicy Katedry Psychologii Emocji i Motywacji uzyskali dofinasowanie z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na organizację Konferencji Naukowej Bliżej Emocji VIII (DNK/SP/466490/202015). Uzyskane dofinasowanie pozwoli zorganizować kolejna edycję Konferencji Naukowej Bliżej Emocji na najwyższym, międzynarodowym poziomie.

 

-----------------

 

Szanowni Państwo,

 

W najnowszym numerze Przeglądu Uniwersyteckiego (nr 1/2021) ukazało się sprawozdanie z Wieczoru wspomnień poświęconego Profesorowi Zbigniewowi Zaleskiemu.

 

Zapraszamy do lektury.

 

 

-------

 

Pracownicy Naszej katedry uhonorowani!

 

18 lutego 2021 w trakcie Rady Instytutu Psychologii tradycyjnie zostały wręczone Nagrody im. prof. Josepha B. Sidowskiego. Nagroda przyznawana jest co roku pracownikom i doktorantom Instytutu Psychologii KUL za publikacje umieszczone w obiegu międzynarodowym, głównie w formie artykułów opublikowanych w czasopismach figurujących na liście Journal Citation Index (JCI). Z Katedry Psychologii Emocji i Motywacji nagrodzeni zostali dr hab. Agata Błachnio, dr hab. Julia Gorbaniuk, dr Aneta Przepiórka, dr Małgorzata Torój, dr Piotr Mamcarz oraz dr Paweł Kot.

 

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i w nowym semestrze życzymy kolejnych sukcesów.

---------------

 

Pracownicy Katedry Psychologii Emocji i Motywacji uhonorowani!

 

 

Profesor Agata Błachnio oraz doktor Aneta Przepiórka zostały wyróżnione Nagrodą Indywidualną II stopnia Rektora KUL za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi. Z kolei dr Piotr Mamcarz również za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi został nagrodzony Nagrodą Indywidualną III stopnia Rektora KUL.

 

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i w Nowym Roku życzymy kolejnych sukcesów.

 

-----------

Szanowni Państwo,


Miło nam poinformować, że w wyniku rozstrzygniętego konkursu za najlepiej punktowane publikacje wydane w roku 2020 nagrody Prorektora ds. Nauki zostały przyznane prof. Agacie Błachnio i dr Anecie Przepiórce.

 

Naszym Koleżankom serdecznie gratulujemy.

 

-------------

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie dziękujemy za Państwa udział w Wieczorze Wspomnień poświęconemu Profesorowi Zbigniewowi Zaleskiemu, który miał miejsce w miniony czwartek.

 

Jednocześnie przypominamy o możliwości nadsyłania przez Państwa wspomnień o Profesorze w formie pisemnej do 4 grudnia na adres e-mail: wspomnienieprofesora@gmail.com (przesłane wspomnienia będą wydane w formie e-booka). Zachęcamy do dołączania zdjęć. 

 

 

Członkowie Komitetu Organizacyjnego,

dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL

dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL

dr Aneta Przepiórka

dr Małgorzata Torój

dr Piotr Mamcarz

dr Mariusz Wołońciej

dr Paweł Kot

 

 

------------------------

Szanowni Państwo,

 

Właśnie rozpoczynamy nowy rok akademicki 2020/2021. Zgodnie z rozporządzeniem Ks. Rektora KUL, z powodu pandemii w semestrze zimowym będziemy pracować w systemie hybrydowym, co oznacza, że część zajęć będzie odbywać się stacjonarnie, natomiast większość będzie realizowana drogą on-line. Pracownicy Katedry Psychologii Emocji i Motywacji realizują zajęcia korzystając z Platformy Office365. Kody do poszczególnych zajęć znajdują się w aktualnościach na platformie e-kul.

 

W zakładce konsultacje znajdują się adresy e-mail do pracowników Naszej Katedry.

 

 

Wszystkim Studentom życzymy owocnego i dobrego roku akademickiego 2020/2021.

 

Pracownicy Katedry Psychologii Emocji i Motywacji

 

 

 -------------

* Na temat projektów LAB A&A można zapoznać się na stronie: LABA&A

 

 

Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2023, godz. 19:50 - Paweł Kot