Materiały na zajęcia, które odbędą się 3.10.2013:

 1. Program zajęć [pobierz]

Materiały na zajęcia, które odbędą się 10.10.2013:

 1. P. Celiński, Renesansowe korzenie cyfrowego zwrotu, [w:] Zwrot cyfrowy w humanistyce. Internet/Nowe media/Kultura 2.0, red. A. Radomski, R. Bomba, Lublin 2013, [online], s. 13-36.
 2. A. Nacher, Humanistyka cyfrowa, czyli jak zostać księżniczką [23 lutego 2013 r., wpis na blogu Anna Nacher Weblog. Media – kultura – technologie], [online].

Materiały na zajęcia, które odbędą się 17.10.2013:

 

 

 

Materiały na zajęcia, które odbędą się 31.10.2013:

 1. A. Radomski, Digital Storytelling, kilka słów o wizualizacji wiedzy w humanistyce, [w:] Zwrot cyfrowy w humanistyce. Internet/Nowe media/Kultura 2.0, red. A. Radomski, R. Bomba, Lublin 2013, [online], s.73-82.

Materiały na zajęcia, które odbędą się 7.11.2013:

 • uprzejmie informuję, że w godzinach 10:30-12:30 są godziny dziekańskie, w czasie których odbędzie się Gala XII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego w sali GG-110. Serdecznie zapraszam do udziału!

 

Materiały na zajęcia, które odbędą się 14.11.2013 r.:

 1. Materiały z dnia 31.10.2013 r. (kontynuacja)
 2. Analiza materiałów zamieszczonych na stronie Narodowego Instytutu Audiowizualnego (zakładka Digitalizacja)

Materiały do zajęć:

 1. Centrum Kompetencji ds. digitalizacji audiowizualnej
 2. Przykłady digitalizacji w crowdsourcingu: 1940 Census Community ProjectDigitalkoot
 3. Digitalizacja i wizualizacja "w służbie nauki": Europeana; Filmoteka Narodowa; Clarin
 4. Centrum Humanistyki Cyfrowej

Materiały na zajęcia, które odbędą się 21.11.2013 r.:

 

Materiały na zajęcia, które odbędą się 28.11.2013 r.:

 1. K. Gajewski, Kutura uczestnictwa w produkcji wiedzy, [online].

 2. Przewodnik po otwartej nauce, [online] (obowiązkowo rozdział 2. Ruch OpenAccess, rozdział 5. Otwarta nauka oraz rozdział 6. Aneks pierwszy; dla chętnych całość).

Materiały do zajęć:

 1. Mirko Tobias Schäfer, Bastard Culture. How User Participation Transforms Cultural Production [online];
 2. Otwarty dostęp (OA) [Wikipedia];
 3. Wolne licencje w nauce. Instrukcja [online];
 4. Poznaj licencje CC [online].

Materiały na zajęcia, które odbędą się 5.12.2013 r.:

 1. R. Bomba, Narzędzia cyfrowe jako wyznacznik nowego paradygmatu badań humanistycznych, [w:] Zwrot cyfrowy w humanistyce. Internet/Nowe media/Kultura 2.0, red. A. Radomski, R. Bomba, Lublin 2013, [online], s. 57-71.

Materiały do zajęć:

 

Materiały na zajęcia, które odbędą się 12.12.2013 r.:

 1. J. Stasieńko, Perspektywy wykorzystania wizualizacji cyfrowych w badaniu utworów literackich, [w:] Od liberatury do e-literatury, red. E. Wilk, M. Górska-Olesińska, Opole 2011, s. 65-79.

Materiały na zajęcia, które odbędą się 19.12.2013 r.:

 1. P. Idzik, Analiza Big Data, badania niereaktywne w erze Internetu 2.0, [w:] Zwrot cyfrowy w humanistyce. Internet/Nowe media/Kultura 2.0, red. A. Radomski, R. Bomba, Lublin 2013, [online], s. 153-167.

Materiały na zajęcia, które odbędą się 9.01.2014 r.:

 1. Ł. Mirocha, Poszerzona przestrzeń ery cyfrowej, analiza poziomów ontologicznych oraz sieci relacji między mediami, artefaktami ery cyfrowej i człowiekiem, [w:] Zwrot cyfrowy w humanistyce. Internet/Nowe media/Kultura 2.0, red. A. Radomski, R. Bomba, Lublin 2013, [online], s. 177-184.
 2. P. Pradel, Przegląd ważniejszych zagadnień rozszerzonej rzeczywistości, [w:] „Studia Informatica” 2009, nr 1 (82), s. 35-63 [online].

ZADANIE:

 

Na podstawie lektury powyższych artykułów proszę uzupełnić mapę myśli pt. „Wirtualne światy?” tak, by stanowiła ona wyczerpującą notatkę dotyczącą zagadnienia Rozszerzonej Rzeczywistości. Mapa może zostać uzupełniona tekstem, obrazem lub opatrzona linkami do odpowiednich stron internetowych. Wyniki zadania proszę przesłać (wraz z imionami i nazwiskami członków grupy) na adres: adziak@kul.pl

 

Materiały na zajęcia, które odbędą się 16.01.2014 r.:

 1. M. Bartosik, A. Filip, P. Kozera, Poszerzone rzeczywistość w edukacji, [online].

Zadanie:

 

Inspirując się pomysłami Michała Bartosika, Andrzeja Filipa oraz Przemysława Kozery, które zostały opisane w powyższym artykule proszę w grupach dwuosobowych opracować krótki projekt zastosowania Poszerzonej Rzeczywistości w szeroko rozumianej kulturze. Swój pomysł należy rozpisać według załączonego schematu [pobierz].

 

Materiały na zajęcia, które odbędą się 23.01.2014 r.:

 1. Małe podsumowanie pracy w I semestrze:

ZADANIE

 

W trakcie zajęć z Humanistyki cyfrowej zapoznaliście się Państwo z szeregiem zagadnień, które są niezmiernie ważne dla rozwoju metodologii badań humanistycznych. To także powinno wpłynąć na Wasze postawy i poglądy młodych humanistów cyfrowych.

Ostatnie zadanie będzie polegało na napisaniu krótkiego eseju, w którym ustosunkujecie się do hasła „Po co humanistyka cyfrowa?”

Zanim przystąpicie do pracy, skorzystajcie z pomocy w zakresie konstrukcji eseju tutaj.


Materiały na zajęcia, które odbędą się 30.01.2014 r.:

 

Spotkanie odbędzie się o 10:00-10:45 w sali CN-205

 

Odrobienie zajęć z 19.12.2013 r. o godz. 10:50-11:35 w sali CN-205

 1. Prezentacja wyników prac projektowych
 2. Wpisy do indeksów
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2014, godz. 09:30 - Aleksandra Dziak