Prawo podatkowe

https://www.kul.pl/egzaminy-zdalne-w-sesji-letniej-2019-2020,art_90686.html

 

Prawo spadkowe

https://www.kul.pl/informacje-dla-studentow,art_19395.html

 

Postępowanie karne

Postępowanie dyscyplinarne

Prawo dowodowe w postępowaniu karnym

Prawo karne wykonawcze

Postępowanie  karne

https://www.kul.pl/zdalne-egzaminy-w-letniej-sesji-egzaminacyjnej-2019-2020,art_90712.html

 

Prawo administracyjne – część ogólna

Ustrojowe prawo administracyjne

Zarządzanie jakością w administracji publicznej

https://www.kul.pl/aktualnosci,art_89591.html

 

Sądownictwo administracyjne

Prawo administracyjne z elementami zarządzania

Prawo zamówień publicznych

Prawo publiczne gospodarcze (studia niestacjonarne)

https://www.kul.pl/aktualnosci,1948.html

 

Prawo publiczne gospodarcze

https://www.kul.pl/informacje-dla-studentow,art_88594.html

 

Sądownictwo międzynarodowe

Introduction to EU law

https://www.kul.pl/informacje-dla-studentow,art_8089.html

 

Postępowanie cywilne

https://www.kul.pl/informacje-dla-studentow-dr-hab-j-misztal-konecka-prof-kul,art_81722.html

 

Postępowanie cywilne (studia niestacjonarne)

https://www.kul.pl/informacje-dla-studentow-dr-pawel-wrzaszcz,art_81724.html

 

Prawo rozwiązywania sporów w międzynarodowym obrocie gospodarczym

Retoryka prawnicza i kultura języka

https://www.kul.pl/katedra-negocjacji-i-mediacji,13178.html

 

Prawo pracy

Prawo urzędnicze

Polityka społeczna

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

https://www.kul.pl/informacje-dla-studentow,art_29468.html

 

Sądowa ochrona rodziny

Zadania samorządu terytorialnego wobec rodziny

formy_i_zasady_weryfikacji_zdalnego_uczenia_sie

 

 

Etyka urzędnicza

https://www.kul.pl/informacje-dla-studentow,art_19388.html

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2020, godz. 14:23 - Adam Jankowski