Konsultacje pracowników Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego i Nauki Administracji w okresie sesji egzaminacyjnej prowadzone są w formie zdalnej przy wykorzystaniu platform MS Teams oraz Moodle oraz w terminach wyznaczonych przez prowadzących.

 

Dr hab. Jan Izdebski Prof. KUL - kontakt w sprawie zajęć za pośrednictwem MS Teams lub izdebski@kul.pl

 

Prof. zw. dr hab. Stanisław Wrzosek - kontakt w sprawie zajęć za pośrednictwem MS Teams.

 

Prof. zw dr hab. Magdalena Pyter - kontakt w sprawie zajęć za pośrednictwem MS Teams.

 

Dr hab. Magdalena Kisała -  kontakt w sprawie zajęć za pośrednictwem MS Teams lub kisala@kul.lublin.pl

 

Dr hab. Marcin Szewczak - kontakt w sprawie zajęć za pośrednictwem MS Teams.

 

Dr hab. Wojciech Wytrążek – kontakt w sprawie zajęć za pośrednictwem MS Teams.

 

Dr Maciej Gapski - kontakt w sprawie zajęć za pośrednictwem MS Teams lub mgapski@kul.pl

 

 

 

Autor: Jan Izdebski
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2022, godz. 17:35 - Maciej Gapski