Kalendarium

KALENDARIUM KONFERENCJI I SYMPOZJÓW

 

Rok 2008

Lp

Termin konferencji

Temat

Miejsce

Organizator

1.

10.03.2008-14.03.2008

Tydzień Filozoficzny

Gmach Główny KUL

Koło Naukowe Studentów Filozofii KUL

2.

09.04.2008

Targi zakonne

Gmach Główny KUL

Collegium Jana Pawła II

Duszpasterstwo Akademickie KUL

3.

08.04.2008-10.04.2008

Międzynarodowa sesja nukowa
"Myśl filozoficzna i teologiczna bł. Jana Dunsa Szkota"


Gmach Główny KUL
Aula kard. Stefana Wyszyńskiego

Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Wydziału Filozofii KUL

4.

10.04.2008-12.04.2008

Bliżej emocji III"

Collegium Jana Pawła II KUL

Katedra Psychologii Emocji i Motywacji

 5.  21.04.2008-23.04.2008  "Kreowanie tożsamości szkoły- historia-teraźniejszość- przyszłość"  Kazimierz Dolny  Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej Instytutu Pedagogiki KUL
 6.  

28.04.2008

 

Konferencja „Chiny, Indie- ekonomiczne skutki rozwoju"

 

Collegium Jana Pawła II

Aula C 1031

 

Katedra Międzynarodo-wych Stosunków Gospodarczych Instytutu Ekonomii i Zarządzania

 7.

12.05.2008-14.05.2008

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura a rynek"

Centrum Szkoleniowo- Wypoczynkowe „ENERGETYK" w Nałęczowie

Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych.

Instytut Socjologii.

 8.  20.05.2008  "O personalistyczny wymiar filozofii wychowania"  Collegium Jana Pawła II
C 1031
 Katedra Filozofii Wychowania
Instytut Pedagogiki

 9.

23.10.2008-24.10.2008

Religijność u progu nowoczesności"


Katedra Literatury Współczesnej

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona