Główne kierunki prowadzonych badań naukowych

 

W zakresie zainteresowań pracowników Katedry znajdują się badania nad źródłami prawa Katolickich Kościołów Wschodnich oraz innych wspólnot chrześcijańskich i niechrześcijańskich. Prowadzi się także studia nad dialogiem ekumenicznym i międzyreligijnym. Z inicjatywy pracowników Katedry zostało przygotowane polskie tłumaczenie Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich (Lublin 2002) wraz z wersją elektroniczną.

Staraniem pracowników Katedry na kierunku Prawo Kanoniczne utworzono w 1998 r. specjalizację Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich, posiadającą odrębny program dydaktyczny. Obejmuje on m.in. historię instytucji prawnych tych Kościołów, elementy prawa liturgicznego i sakramentologii wschodniej. Studiujący pochodzą z Polski, Ukrainy, Białorusi, Słowacji, Czech, Bułgarii, Francji, a także ze Stanów Zjednoczonych. W ten sposób Katedra wnosi wkład w budowanie jedności Kościoła w różnorodności jego tradycji obrządkowych. Katedra współpracuje z ośrodkami naukowymi w Polsce i Europie, w tym z Papieskim Instytutem Nauk Wschodnich, biorąc aktywny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych oraz wykładach. W Katedrze powstało szereg rozpraw dyplomowych z zakresu prawa wschodnich Kościołów katolickich, w tym rozprawy w języku polskim, ukraińskim, czeskim i słowackim. 

 

Zorganizowane konferencje:

  • Międzynarodowa Konferencja z okazji prezentacji polskiego tłumaczenia Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich Unitas in varietate, 20 lutego 2002 r.
  • Międzynarodowa Konferencja z okazji 15-lecia wejścia w życie KKKW Ustrój hierarchiczny katolickich Kościołów wschodnich, 20 października 2006 r.
  • Międzynarodowa Konferencja Sacri canones – dwadzieścia lat doświadczeń z okazji 20. rocznicy promulgowania KKKW, Sandomierz, 13 lutego 2010 r.
  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich - 25 lat od promulgacji", KUL, Lublin, 26 marca 2015 r.

  

 

Autor: Grzegorz Wojciechowski
Ostatnia aktualizacja: 01.04.2015, godz. 09:30 - Grzegorz Wojciechowski