Kierunkowe efekty uczenia się - obowiązujące od cyklu kształcenia 2019/2020

 

Biotechnologia

 

Kierunkowe efekty kształcenia

 

Biotechnologia

 

Kierunkowe efekty kształcenia - przedmiotów ogólnouniwersyteckich
 
Autor: Daniel Klich
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2020, godz. 10:06 - Iwona Wysk