Biotechnologia (studia I stopnia) - III rok

Tezy egzaminacyjne seminarium: Molekularne podstawy sygnalizacji komórkowej

Tezy egzaminacyjne seminarium: Analiza toksykologiczna 

 

Biotechnologia - grupa w języku angielskim (studia I stopnia) - III rok

Tezy egzaminacyjne seminarium: Molecular basis of cellular signaling

 

Biotechnologia (studia II stopnia) - II rok

Tezy egzaminacyjne seminarium: Analiza cytotoksyczności ksenobiotyków

Tezy egzaminacyjne seminarium: Biotechnologia mikroorganizmów

Tezy egzaminacyjne seminarium: Molekularne podstawy regulacji aktywności enzymatycznej

Tezy egzaminacyjne seminarium: Roślinne substancje bioaktywne 

 

Autor: Iwona Wysk
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2022, godz. 09:24 - Katarzyna Kowal