BIOTECHNOLOGIA

Studia I stopnia

 

 I semestr

Przedmioty obligatoryjne

Fizykochemia układów biologicznych

Logika

Matematyka ze statystyką w biologii
Ochrona własności intelektualnej

Podstawy cytofizjologii i ontogenezy zwierząt

Podstawy taksonomii

Techniki laboratoryjne

 

Przedmioty do wyboru

Lektoraty:

opis znajomości poziomów języków nowożytnych

opisy egzaminów na poszczególnych poziomach zaawansowania

Wychowanie fizyczne

 

Przedmioty do wyboru - Chemia I

Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej

 

Przedmioty do wyboru - Chemia II

Chemia ogólna i nieorganiczna

 

II semestr

Przedmioty obligatoryjne

Matematyka ze statystyką w biologii
Podstawy cytofizjologii i ontogenezy roślin

Przedsiębiorczość

Techniki chromatograficzne

 

Przedmioty do wyboru

Lektoraty:

opis znajomości poziomów języków nowożytnych

opisy egzaminów na poszczególnych poziomach zaawansowania

Wychowanie fizyczne

 

Przedmioty do wyboru - Chemia I

Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej

Chemia organiczna - kurs rozszerzony

 

Przedmioty do wyboru - Chemia II

Chemia fizyczna

Chemia organiczna - kurs podstawowy

 

 

III semestr

Przedmioty obligatoryjne

Biochemia z enzymologią

Etyka

Fizjologia roślin

Fizjologia zwierząt

Mikrobiologia ogólna

 

Przedmioty do wyboru

Lektoraty:

opis znajomości poziomów języków nowożytnych

opisy egzaminów na poszczególnych poziomach zaawansowania

 

IV semestr

Przedmioty obligatoryjne

Biologia molekularna

Genetyka

Historia filozofii

Inżynieria genetyczna

Mikrobiologia medyczna

 

Przedmioty do wyboru

Lektoraty:

opis znajomości poziomów języków nowożytnych

opisy egzaminów na poszczególnych poziomach zaawansowania

 

 

V semestr

Przedmioty obligatoryjne

Kultury komórkowe i tkankowe roślin i zwierząt

Mikrobiologia przemyslowa

 

Przedmioty o wyboru

Specjalość: Biotechnologia przemysłowa

Metody biotechnologiczne w farmacji

Technologie i inżynieria bioprocesowa-kurs rozszerzony

 

Zajęcia seminaryjne:

Seminarium - analiza toksykologiczna

Seminarium - molekularne podstawy sygnalizacji komórkowej

Seminarium - substancje biologicznie czynne

 

Ppraktyka zawodowa

 

VI semestr

Przedmioty obligatoryjne

Kultury komórkowe i tkankowe roślin i zwierząt

Technologia informacyjna

 

Przedmioty do wyboru

Wykłady monograficzne:

Metody immunocytochemiczne w biotechnologii i medycynie

Toksykologia żywności

Wirusologia i epidemiologia

 

Specjalość: Biotechnologia przemysłowa

Immunologia - kurs rozszerzony

Metody analityczne w biotechnologii - kurs podstawowy

 

Zajęcia seminaryjne:

Seminarium - analiza toksykologiczna

Seminarium - molekularne podstawy sygnalizacji komórkowej

Seminarium - substancje biologicznie czynne

 

Autor: Iwona Wysk
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2020, godz. 08:19 - Iwona Wysk