BIOTECHNOLOGIA studia I stopnia

Rok akademicki 2022/2023

 Rok I semestr I

Przedmioty obligatoryjne

Fizykochemia układów biologicznych

Matematyka ze statystyką w biologii

Ochrona własności intelektualnej

Podstawy cytofizjologii i ontogenezy zwierząt

Podstawy taksonomii

Techniki laboratoryjne

 

Przedmioty do wyboru

Lektoraty:

opis znajomości poziomów języków nowożytnych

opisy egzaminów na poszczególnych poziomach zaawansowania

Wychowanie fizyczne:

 

Przedmioty do wyboru - Chemia I:

Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej

 

Przedmioty do wyboru - Chemia II:

Chemia ogólna i nieorganiczna

 

Rok I semestr II

Przedmioty obligatoryjne

Matematyka ze statystyką w biologii

Podstawy cytofizjologii i ontogenezy roślin

Przedsiębiorczość 

Techniki chromatograficzne

 

Przedmioty do wyboru

Lektoraty:

opis znajomości poziomów języków nowożytnych

opisy egzaminów na poszczególnych poziomach zaawansowania

Wychowanie fizyczne:

 

Przedmioty do wyboru - Chemia I:

Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej

Chemia organiczna - kurs rozszerzony

 

Przedmioty do wyboru - Chemia II:

Chemia fizyczna

Chemia organiczna - kurs podstawowy

 

 

Rok II semestr III

Przedmioty obligatoryjne

Biochemia z enzymologią

Etyka

Fizjologia roślin

Fizjologia zwierząt

Mikrobiologia ogólna

 

Przedmioty do wyboru

Lektoraty:

opis znajomości poziomów języków nowożytnych

opisy egzaminów na poszczególnych poziomach zaawansowania

 

Rok II semestr IV

Przedmioty obligatoryjne

Biologia molekularna

Genetyka

Historia filozofii

Inżynieria genetyczna

Mikrobiologia medyczna 

Podstawy bioinformatyki

 

Przedmioty do wyboru

Lektoraty:

opis znajomości poziomów języków nowożytnych

opisy egzaminów na poszczególnych poziomach zaawansowania

 

 

Rok III semestr V

Przedmioty obligatoryjne

Kultury komórkowe i tkankowe roślin

Mikrobiologia przemysłowa

 

Przedmioty o wyboru

Specjalność: Biotechnologia eksperymentalna:

Metody analityczne w biotechnologii - kurs rozszerzony

Toksykologia doświadczalna

Technologie i inżynieria bioprocesowa - kurs podstawowy

 

Zajęcia seminaryjne:

Seminarium - Molekularne podstawy sygnalizacji komórkowej

Seminarium - Analiza toksykologiczna

 

Praktyka zawodowa:

Praktyka zawodowa

 

 

Rok III semestr VI

Przedmioty obligatoryjne

Kultury komórkowe i tkankowe  zwierząt

 

Przedmioty do wyboru

Wykłady monograficzne:

Wirusologia i epidemiologia

 

Specjalność: Biotechnologia eksperymentalna:

Immunologia z immunodiagnostyką

Strategie bioprocesów

 

Zajęcia seminaryjne:

Seminarium - Molekularne podstawy sygnalizacji komórkowej

Seminarium - Analiza toksykologiczna

 

 

 

 

BIOTECHNOLOGIA studia I stopnia

Rok akademicki 2021/2022

 Rok I semestr I

Przedmioty obligatoryjne

Fizykochemia układów biologicznych

Matematyka ze statystyką w biologii

Ochrona własności intelektualnej

Podstawy cytofizjologii i ontogenezy zwierząt

Podstawy taksonomii

Techniki laboratoryjne

 

Przedmioty do wyboru

Lektoraty:

opis znajomości poziomów języków nowożytnych

opisy egzaminów na poszczególnych poziomach zaawansowania

Wychowanie fizyczne:

 

Przedmioty do wyboru - Chemia I:

Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej

 

Przedmioty do wyboru - Chemia II:

Chemia ogólna i nieorganiczna

 

Rok I semestr II

Przedmioty obligatoryjne

Matematyka ze statystyką w biologii

Podstawy cytofizjologii i ontogenezy roślin

Przedsiębiorczość 

Techniki chromatograficzne

 

Przedmioty do wyboru

Lektoraty:

opis znajomości poziomów języków nowożytnych

opisy egzaminów na poszczególnych poziomach zaawansowania

Wychowanie fizyczne:

 

Przedmioty do wyboru - Chemia I:

Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej

Chemia organiczna - kurs rozszerzony

 

Przedmioty do wyboru - Chemia II:

Chemia fizyczna

Chemia organiczna - kurs podstawowy

 

 

Rok II semestr III

Przedmioty obligatoryjne

Biochemia z enzymologią

Etyka

Fizjologia roślin

Fizjologia zwierząt

Mikrobiologia ogólna

 

Przedmioty do wyboru

Lektoraty:

opis znajomości poziomów języków nowożytnych

opisy egzaminów na poszczególnych poziomach zaawansowania

 

Rok II semestr IV

Przedmioty obligatoryjne

Biologia molekularna

Genetyka

Historia filozofii

Inżynieria genetyczna

Mikrobiologia medyczna 

 

Przedmioty do wyboru

Lektoraty:

opis znajomości poziomów języków nowożytnych

opisy egzaminów na poszczególnych poziomach zaawansowania

 

 

Rok III semestr V

Przedmioty obligatoryjne

Kultury komórkowe i tkankowe roślin

Mikrobiologia przemysłowa

 

Przedmioty o wyboru

Specjalność: Biotechnologia eksperymentalna:

Metody analityczne w biotechnologii - kurs rozszerzony

Toksykologia doświadczalna

Technologie i inżynieria bioprocesowa - kurs podstawowy

 

Zajęcia seminaryjne:

Seminarium - Molekularne podstawy sygnalizacji komórkowej

Seminarium - Analiza toksykologiczna

 

Praktyka zawodowa:

Praktyka zawodowa

 

 

Rok III semestr VI

Przedmioty obligatoryjne

Kultury komórkowe i tkankowe  zwierząt

 

Przedmioty do wyboru

Wykłady monograficzne:

Wirusologia i epidemiologia

 

Specjalność: Biotechnologia eksperymentalna:

Immunologia z immunodiagnostyką

Strategie bioprocesów

 

Zajęcia seminaryjne:

Seminarium - Molekularne podstawy sygnalizacji komórkowej

Seminarium - Analiza toksykologiczna

 

 

 

 

 

BIOTECHNOLOGIA studia I stopnia

Rok akademicki 2020/2021

 Rok I semestr I

Przedmioty obligatoryjne

Fizykochemia układów biologicznych

Logika

Matematyka ze statystyką w biologii

Ochrona własności intelektualnej

Podstawy cytofizjologii i ontogenezy zwierząt

Podstawy taksonomii

Techniki laboratoryjne

 

Przedmioty do wyboru

Lektoraty:

opis znajomości poziomów języków nowożytnych

opisy egzaminów na poszczególnych poziomach zaawansowania

Wychowanie fizyczne:

 

Przedmioty do wyboru - Chemia I:

Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej

 

Przedmioty do wyboru - Chemia II:

Chemia ogólna i nieorganiczna

 

Rok I semestr II

Przedmioty obligatoryjne

Matematyka ze statystyką w biologii

Podstawy cytofizjologii i ontogenezy roślin

Przedsiębiorczość 

Techniki chromatograficzne

 

Przedmioty do wyboru

Lektoraty:

opis znajomości poziomów języków nowożytnych

opisy egzaminów na poszczególnych poziomach zaawansowania

Wychowanie fizyczne:

 

Przedmioty do wyboru - Chemia I:

Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej

Chemia organiczna - kurs rozszerzony

 

Przedmioty do wyboru - Chemia II:

Chemia fizyczna

Chemia organiczna - kurs podstawowy

 

 

Rok II semestr III

Przedmioty obligatoryjne

Biochemia z enzymologia

Etyka

Fizjologia roślin

Fizjologia zwierząt

Mikrobiologia ogólna

 

Przedmioty do wyboru

Lektoraty:

opis znajomości poziomów języków nowożytnych

opisy egzaminów na poszczególnych poziomach zaawansowania

 

Rok II semestr IV

Przedmioty obligatoryjne

Biologia molekularna

Genetyka

Historia filozofii

Inżynieria genetyczna

Mikrobiologia medyczna 

 

Przedmioty do wyboru

Lektoraty:

opis znajomości poziomów języków nowożytnych

opisy egzaminów na poszczególnych poziomach zaawansowania

 

 

Rok III semestr V

Przedmioty obligatoryjne

Kultury komórkowe i tkankowe roślin i zwierząt

Mikrobiologia przemysłowa

 

Przedmioty o wyboru

Specjalość: Biotechnologia środowiskowa:

Metody analityczne - biotechnologii - kurs podstawowy

Podstawy toksykologii

Technologie i inżynieria bioprocesowa - kurs podstawowy

 

Zajęcia seminaryjne:

Seminarium - bioremediacja w środowisku

Seminarium - substancje biologicznie czynne

 

Praktyka zawodowa:

Praktyka zawodowa

 

 

Rok III semestr VI

Przedmioty obligatoryjne

Kultury komórkowe i tkankowe roślin i zwierząt

 

Przedmioty do wyboru

Wykłady monograficzne:

Metody immunocytochemiczne w biotechnologii i medycynie

 

Specjalość: Biotechnologia środowiskowa:

Immunologia - kurs podstawowy

Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska

 

Zajęcia seminaryjne:

Seminarium - bioremediacja w środowisku

Seminarium - substancje biologicznie czynne

 

 

 

Rok akademicki 2019/2020

I semestr

Przedmioty obligatoryjne

Fizykochemia układów biologicznych

Logika

Matematyka ze statystyką w biologii
Ochrona własności intelektualnej

Podstawy cytofizjologii i ontogenezy zwierząt
Podstawy taksonomii

Techniki laboratoryjne

 

Przedmioty do wyboru

Lektoraty:

opis znajomości poziomów języków nowożytnych

opisy egzaminów na poszczególnych poziomach zaawansowania

Wychowanie fizyczne:

 

Przedmioty do wyboru - Chemia I:

Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej

 

Przedmioty do wyboru - Chemia II:

Chemia ogólna i nieorganiczna

 

II semestr

Przedmioty obligatoryjne

Matematyka ze statystyką w biologii
Podstawy cytofizjologii i ontogenezy roślin

Przedsiębiorczość

Techniki chromatograficzne

 

Przedmioty do wyboru

Lektoraty:

opis znajomości poziomów języków nowożytnych

opisy egzaminów na poszczególnych poziomach zaawansowania

Wychowanie fizyczne:

 

Przedmioty do wyboru - Chemia I:

Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej

Chemia organiczna - kurs rozszerzony

 

Przedmioty do wyboru - Chemia II:

Chemia fizyczna

Chemia organiczna - kurs podstawowy

 

 

III semestr

Przedmioty obligatoryjne

Biochemia z enzymologią

Etyka

Fizjologia roślin

Fizjologia zwierząt

Mikrobiologia ogólna

 

Przedmioty do wyboru

Lektoraty:

opis znajomości poziomów języków nowożytnych

opisy egzaminów na poszczególnych poziomach zaawansowania

 

IV semestr

Przedmioty obligatoryjne

Biologia molekularna

Genetyka

Historia filozofii

Inżynieria genetyczna

Mikrobiologia medyczna

 

Przedmioty do wyboru

Lektoraty:

opis znajomości poziomów języków nowożytnych

opisy egzaminów na poszczególnych poziomach zaawansowania

 

 

V semestr

Przedmioty obligatoryjne

Kultury komórkowe i tkankowe roślin i zwierząt

Mikrobiologia przemysłowa

 

Przedmioty o wyboru

Specjalość: Biotechnologia przemysłowa:

Metody biotechnologiczne w farmacji

Technologie i inżynieria bioprocesowa-kurs rozszerzony

 

Zajęcia seminaryjne:

Seminarium - analiza toksykologiczna

Seminarium - molekularne podstawy sygnalizacji komórkowej

Seminarium - substancje biologicznie czynne

 

Praktyka zawodowa

 

VI semestr

Przedmioty obligatoryjne

Kultury komórkowe i tkankowe roślin i zwierząt

Technologia informacyjna

 

Przedmioty do wyboru

Wykłady monograficzne:

Metody immunocytochemiczne w biotechnologii i medycynie

Toksykologia żywności

Wirusologia i epidemiologia

 

Specjalość: Biotechnologia przemysłowa:

Immunologia - kurs rozszerzony

Metody analityczne w biotechnologii - kurs podstawowy

 

Zajęcia seminaryjne:

Seminarium - analiza toksykologiczna

Seminarium - molekularne podstawy sygnalizacji komórkowej

Seminarium - substancje biologicznie czynne

 

Autor: Iwona Wysk
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2023, godz. 13:07 - Katarzyna Kowal