BIOTECHNOLOGIA studia II stopnia

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok I semestr I

Przedmioty obligatoryjne

Biblia - istota i rola w kulturze

Bioinformatyka

Biotechnologia roślin

GMO - zyski i zagrożenia

Metodologia pracy doświadczalnej

Systemy zarządzania jakością i procedury ochrony własnosci intektualnej
Technologie bioenergetyczne

Praca na zwierzętach laboratoryjnych

 

Przedmioty do wyboru

Zajęcia seminaryjne (seminarium, pracownia dyplomowa):

Molekularne podstawy regulacji aktywności enzymatycznej

Biotechnologia mikroorganizmów

Analiza cytotoskyczności ksenobiotyków

 

 

Rok I semestr II

Przedmioty obligatoryjne

Biotechnologia ścieków i materiałów odpadowych

Metodologia pracy doświadczalnej

Materiały nieorganiczne i kompozytowe w biotechnologii

Specjalistyczny język obcy nowożytny - język angielski

Wybrane zagadnienia z metabolizmu

 

Przedmioty do wyboru

Wykłady monograficzne:

Chemoprewencja nowotworów

Zajęcia seminaryjne (seminarium, pracownia dyplomowa):

Molekularne podstawy regulacji aktywności enzymatycznej

Biotechnologia mikroorganizmów

Analiza cytotoskyczności ksenobiotyków

Ogólnouniwersytecki przedmiot do wyboru w języku obcym:

-

 

Rok II semestr III

Przedmioty obligatoryjne

Cytogenetyka molekularna

Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II

Metody termoanalityczne i próżniowe w badaniach bionanomateriałów

 

Przedmioty do wyboru

Specjalność Biotechnologia eksperymentalna:

Analiza fitochemiczna

Degradacja polimerów

Niekonwencjonalne źródła energii

Wybrane zagadnienia diagnostyki laboratoryjnej

Zastosowanie immobilizacji w biotechnologii

 

Specjalność Biotechnologia związków bioaktywnych:

Lecznicze związki roślinne

Molekularne podstawy diagnostyki chorób genetycznych

Molekularne podstawy projektowania leków

 

Zajęcia seminaryjne:

Molekularne podstawy regulacji aktywności enzymatycznej

Biotechnologia mikroorganizmów

Roślinne substancje bioaktywne

 

 

Rok II semestr IV

Przedmioty obligatoryjne

Ekonomiczne zagadnienia biotechnologii

 

Przedmioty do wyboru

Specjalność Biotechnologia eksperymentalna:

Toksykologia molekularna

 

Specjalność Biotechnologia związków bioaktywnych:

Mechanizmy patogenności mikroorganizmów

 

Zajęcia seminaryjne:

Molekularne podstawy regulacji aktywności enzymatycznej

Biotechnologia mikroorganizmów

Roślinne substancje bioaktywne

 

 

 

 

 

BIOTECHNOLOGIA studia II stopnia

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok I semestr I

Przedmioty obligatoryjne

Biblia - istota i rola w kulturze

Bioinformatyka

Biotechnologia roślin

GMO - zyski i zagrożenia

Metodologia pracy doświadczalnej

Systemy zarządzania jakością i procedury ochrony własnosci intektualnej
Technologie bioenergetyczne

 

Przedmioty do wyboru

Zajęcia seminaryjne (seminarium, pracownia dyplomowa):

Molekularne podstawy regulacji aktywności enzymatycznej

Biotechnologia mikroorganizmów

 

 

Rok I semestr II

Przedmioty obligatoryjne

Biotechnologia ścieków i materiałów odpadowych

Metodologia pracy doświadczalnej

Materiały nieorganiczne i kompozytowe w biotechnologii

Specjalistyczny język obcy nowożytny - język angielski

Wybrane zagadnienia z metabolizmu

 

Przedmioty do wyboru

Wykłady monograficzne:

Chemoprewencja nowotworów

Zajęcia seminaryjne (seminarium, pracownia dyplomowa):

Molekularne podstawy regulacji aktywności enzymatycznej

Biotechnologia mikroorganizmów

Ogólnouniwersytecki przedmiot do wyboru w języku obcym:

-

 

Rok II semestr III

Przedmioty obligatoryjne

Cytogenetyka molekularna

Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II

Metody termoanalityczne i próżniowe w badaniach bionanomateriałów

 

Przedmioty do wyboru

Specjalność Biotechnologia eksperymentalna:

Analiza fitochemiczna

Degradacja polimerów

Niekonwencjonalne źródła energii

Wybrane zagadnienia diagnostyki laboratoryjnej

Zastosowanie immobilizacji w biotechnologii

 

Specjalność Biotechnologia związków bioaktywnych:

Lecznicze związki roślinne

Molekularne podstawy diagnostyki chorób genetycznych

Molekularne podstawy projektowania leków

 

Zajęcia seminaryjne:

Molekularne podstawy regulacji aktywności enzymatycznej

Biotechnologia mikroorganizmów

Roślinne substancje bioaktywne

 

 

Rok II semestr IV

Przedmioty obligatoryjne

Ekonomiczne zagadnienia biotechnologii

 

Przedmioty do wyboru

Specjalność Biotechnologia eksperymentalna:

Toksykologia molekularna

 

Specjalność Biotechnologia związków bioaktywnych:

Mechanizmy patogenności mikroorganizmów

 

Zajęcia seminaryjne:

Molekularne podstawy regulacji aktywności enzymatycznej

Biotechnologia mikroorganizmów

Roślinne substancje bioaktywne

 

 

BIOTECHNOLOGIA studia II stopnia

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok I semestr I

Przedmioty obligatoryjne

Biblia - istota i rola w kulturze

Bioinformatyka

Biotechnologia roślin

GMO - zyski i zagrożenia

Metodologia pracy doświadczalnej

Systemy zarządzania jakością i procedury ochrony własnosci intektualnej
Technologie bioenergetyczne

 

Przedmioty do wyboru

Zajęcia seminaryjne (seminarium, pracownia dyplomowa):

Analiza cytotoksyczności ksenobiotyków

Biosyntezy

Roślinne substancje bioaktywne

 

 

Rok I semestr II

Przedmioty obligatoryjne

Biotechnologia ścieków i materiałów odpadowych

Metodologia pracy doświadczalnej

Materiały nieorganiczne i kompozytowe w biotechnologii

Specjalistyczny język obcy nowożytny - język angielski

Wybrane zagadnienia z metabolizmu

 

Przedmioty do wyboru

Wykłady monograficzne:

Chemoprewencja nowotworów

Zajęcia seminaryjne (seminarium, pracownia dyplomowa):

Analiza cytotoksyczności ksenobiotyków

Biosyntezy

Roślinne substancje bioaktywne

Ogólnouniwersytecki przedmiot do wyboru w języku obcym:

-

 

Rok II semestr III

Przedmioty obligatoryjne

Cytogenetyka molekularna

Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II

Metody termoanalityczne i próżniowe w badaniach bionanomateriałów

 

Przedmioty do wyboru

Specjalność Biotechnologia eksperymentalna:

Analiza fitochemiczna

Degradacja polimerów

Niekonwencjonalne źródła energii

Wybrane zagadnienia diagnostyki laboratoryjnej

Zastosowanie immobilizacji w biotechnologii

Zajęcia seminaryjne:

Analiza cytotoksyczności ksenobiotyków

Biosyntezy

Roślinne substancje bioaktywne

 

 

Rok II semestr IV

Przedmioty obligatoryjne

Ekonomiczne zagadnienia biotechnologii

 

Przedmioty do wyboru

Specjalność Biotechnologia eksperymentalna:

Toksykologia molekularna

Zajęcia seminaryjne:

Analiza cytotoksyczności ksenobiotyków

Biosyntezy

Roślinne substancje bioaktywne

 

 

 

 

Rok akademicki 2019/2020

I semestr

Przedmioty obligatoryjne

Biblia – istota i rola w kulturze

Bioinformatyka

Biotechnologia roślin

GMO - zyski i zagrożenia

Metodologia pracy doświadczalnej

Systemy zarządzania jakościa i procedury ochrony własności...
Technologie bioenergetyczne

 

Przedmioty do wyboru

Zajęcia seminaryjne:

Analiza cytotoksyczności ksenobiotyków

Biosyntezy

Molekularne podstawy regulacji aktywności enzymatycznej

Otrzymywanie właściwości bionanomateriałów

Roślinne substancje bioaktywne

 

II semestr

Przedmioty obligatoryjne

Biotechnologia ściekow i materiałów odpadowych

Metodologia pracy doświadczalnej

Materialy nieorganiczne i kompozytowe w biotechnologii

Specjalistyczny język obcy nowożytny

Wybrane zagadnienia z metabolizmu

 

Przedmioty do wyboru

Wykłady monograficzne:

Biologia molekularna nowotworów

Chemoprewencja nowotworów

Laboratory techniques in protein purification

Mechanizmy oddzialywania substancji na układ odpornościowy

Oddzialywanie toksyn na organizm

Probiotyki, prebiotyki i synbiotyki

Zajęcia seminaryjne:

Analiza cytotoksyczności ksenobiotyków

Biosyntezy

Molekularne podstawy regulacji aktywności enzymatycznej

Otrzymywanie właściwości bionanomateriałów

Roślinne substancje bioaktywne

 

III semestr

Przedmioty obligatoryjne

Cytogenetyka molekularna

Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II

Metody termoanalityczne i próżniowe w badaniach bionanomateriałów

 

Przedmioty do wyboru

Specjalność Biotechnologia eksperymentalna:

Analiza fitochemiczna

Degradacja polimerow

Niekonwencjonalne źródla energii

Wybrane zagadnienia diagnostyki laboratoryjnej

Zastosowanie immobilizacji w biotechnologii

Zajęcia seminaryjne:

Biosyntezy

Molekularne podstawy regulacji aktywności enzymatycznej

Roślinne substancje bioaktywne

 

IV semestr

Przedmioty obligatoryjne

Ekonomiczne zagadnienia biotechnologii

 

Przedmioty do wyboru

Specjalność Biotechnologia eksperymentalna:

Toksykologia molekularna

Zajęcia seminaryjne:

Biosyntezy

Molekularne podstawy regulacji aktywności enzymatycznej

Roślinne substancje bioaktywne

Autor: Iwona Wysk
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2023, godz. 15:04 - Katarzyna Kowal