BIOTECHNOLOGIA

Studia II stopnia

 

I semestr

Przedmioty obligatoryjne

Biblia – istota i rola w kulturze

Bioinformatyka

Biotechnologia roślin

GMO - zyski i zagrożenia

Metodologia pracy doświadczalnej

Systemy zarządzania jakościa i procedury ochrony własności...
Technologie bioenergetyczne

 

Przedmioty do wyboru
Zajęcia seminaryjne

Analiza cytotoksyczności ksenobiotyków

Biosyntezy

Molekularne podstawy regulacji aktywności enzymatycznej

Otrzymywanie właściwości bionanomateriałów

Roślinne substancje bioaktywne

 

II semestr

Przedmioty obligatoryjne

Biotechnologia ściekow i materiałów odpadowych

Metodologia pracy doświadczalnej

Materialy nieorganiczne i kompozytowe w biotechnologii

Specjalistyczny język obcy nowożytny

Wybrane zagadnienia z metabolizmu

 

Przedmioty do wyboru

Wykłady monograficzne

Biologia molekularna nowotworów

Chemioprewencja nowotworów

Laboratory techniques in protein purification

Mechanizmy oddzialywania substancji na układ odpornościowy

Oddzialywanie toksyn na organizm

Probiotyki, prebiotyki i synbiotyki

 

Zajęcia seminaryjne

Analiza cytotoksyczności ksenobiotyków

Biosyntezy

Molekularne podstawy regulacji aktywności enzymatycznej

Otrzymywanie właściwości bionanomateriałów

Roślinne substancje bioaktywne

 

III semestr

Przedmioty obligatoryjne

Cytogenetyka molekularna

Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II

Metody termoanalityczne i próżniowe w badaniach bionanomateriałów

 

Przedmioty do wyboru

Specjalość: Biotechnologia eksperymentalna

Analiza fitochemiczna

Degradacja polimerow

Niekonwencjonalne źródla energii

Wybrane zagadnienia diagnostyki laboratoryjnej

Zastosowanie immobilizacji w biotechnologii

 

Zajęcia seminaryjne

Biosyntezy

Molekularne podstawy regulacji aktywności enzymatycznej

Roślinne substancje bioaktywne

 

IV semestr

Przedmioty obligatoryjne

Ekonomiczne zagadnienia biotechnologii

 

Przedmioty do wyboru

Specjalość: Biotechnologia eksperymentalna

Toksykologia molekularna

 

Zajęcia seminaryjne

Biosyntezy

Molekularne podstawy regulacji aktywności enzymatycznej

Roślinne substancje bioaktywne

Autor: Iwona Wysk
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2019, godz. 15:00 - Iwona Wysk