Realizatorzy zakupów na Wydziale Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL

 

 

mgr Iwona Kuta-Wysmulska

e-mail: biotech@kul.pl; ikuta@kul.pl

 

mgr Iwona Wysk

e-mail: binos@kul.pl; iwona.wysk@kul.pl

 

 

ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin,
sekretariat Wydziału, pokój nr 304 (III piętro)

tel. +48 81 445 46 10

Autor: Iwona Wysk
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2021, godz. 11:32 - Anita Marszelewska