Zarządzenie Rektora KUL w sprawie organizacji udzielania zamówień publicznych i dokonywania zakupów na KUL

Kompetencje jednostek realizujących

Regulamin udzielania zamówień i dokonywania zakupów na KUL
z dn. 11 stycznia 2021 r.

 

Załączniki do pobrania:

Wniosek o zakup do 5 000 zł

zał. nr 7 wzór wniosku o zakup do 5 000 zł

Wniosek o zakup od 5 000 zł do 130 000 zł

zał. nr 8 wzór wniosku o zakup od 5 000 zł do 130 000 zł

Wniosek o zakup powyżej 130 000 zł

zał. nr 10 wzór wniosku o zakup powyżej 130 000 zł

 

notatka z szacowania wartości przedmiotu zamówienia

zał. nr 11 wzór notatki z szacowania wartości zamówienia

oświadczenie o bezstronności

zał. nr 6 wzór oświadczenie o bezstronności

 

zamówienie na asortyment laboratoryjny

zamówienie na asortyment laboratoryjny z umowy

 

 

Kody CPV i SWIF dla asortymentu medycznego na potrzeby kierunków medycznych:

Asortyment medyczny

Autor: Daniel Klich
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2021, godz. 10:16 - Anita Marszelewska