Czyli skąd zdobyć legalne oprogramowanieOPEN SOURCE

DTI wspiera rozwiązania Open Source. Programy na licencji Open Source są instalowane domyślnie na komputerach Uczelni. Dotyczy to zarówno pakietów biurowych (OpenOffice), przeglądarki (Firefox), programu pocztowego (Thunderbird). Powszechnie używane są również programy do edycji zdjęć, map myśli, kompresji czy też zarządzania plikami.

LICENCJE ZBIOROWE

Corocznie Uczelnia dokonuje zakupu nowych licencji na systemy i oprogramowanie użytkowe. Staramy się, aby ilość posiadanych licencji odpowiadała ilości faktycznie zainstalowanych programów. Generalnie, ze względu na fakt, że licencje zbiorowe są o wiele tańsze od normalnych pakietów, staramy się nie dopuszczać do indywidualnych zakupów popularnego oprogramowania (systemy operacyjne i pakiety biurowe, oprogramowanie antywirusowe i inne).

 

Systemy operacyjne oraz pakiety biurowe instalowane są przez pracowników DTI.

Autor: Michał Szych
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2009, godz. 16:08 - Krystyna Szawłowska