Konwersatorium Multimedia w edukacji polonistycznej jest prowadzone on-line na platformie e-KUL.

 

Zapraszam do zapoznania się z

Przewodnikiem po kursie

 

oraz z efektami pracu studentów w ramach knwersatorium

w roku akademickim 2011/2012

WebQuest: Internet: świat swobody komunikacyjnej?

Rozwiązanie WebQuestu

w roku akademickim 2012/2013

WebQuest: e-Kształcenie polonistyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2013, godz. 15:08 - Aleksandra Dziak