"W życiu przydaje się Mentor, Nauczyciel. Ktoś życzliwy, kto popchnie nawet leciutko, ale we właściwym kierunku. Puknie palcem w mapę i wskaże drogę, której początku sami nie umieliśmy odnaleźć" – Andrzej Pilipiuk

 

 


 

 

Czym jest mentoring:

 

“Mentoring pomaga i wspiera ludzi w pokierowaniu własną nauką, tak aby mogli zrealizować w pełni swój potencjał, rozwinąć umiejętności, poprawić wyniki, stać się tym, kim stać  się chcą. (…) Mentoring jest ochronną relacją, w ramach której wyniki mierzy się raczej zdobytymi kompetencjami niż przerobionym materiałem.” David Clutterbuck

 

Podczas partnerskiej relacji z Mentorem rozwijasz przynajmniej jedną kompetencję branżową. W okresie styczeń 2023 – lipiec 2023 odbędziesz minimum 6 spotkań mentoringowych.

 

Mentorzy to doświadczeni eksperci, którzy chętnie podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Będąc podopiecznym Mentora (Mentee) rozwijasz także samoświadomość oraz dążysz do lepszego wykorzystania własnego potencjału. Dodatkowo w trakcie programu uzyskujesz wsparcie z zakresu poradnictwa zawodowego oraz coachingu świadczone przez Biuro Karier KUL.

 

Co zyskasz uczestnicząc w Programie Mentoringowym:

 • autentyczny obraz środowiska pracy (branża, stanowisko, niuanse zawodowe);
 • możliwość nawiązana kontaktów zawodowych oraz uzyskania rekomendacji
  od ekspertów;
 • weryfikację własnego potencjału (predyspozycji, kompetencji, postaw) w odniesieniu do interesującej Cię ścieżki zawodowej;
 • rozwój osobisty;
 • wzrost kompetencji miękkich i organizacyjnych;
 • wzmocnienie zaufania do własnych kompetencji, możliwości oraz motywacji;
 • poznanie interesujących ludzi, wymiana doświadczeń, inspiracji, wiedzy;
 • kształtowanie gotowości zawodowej (samodyscyplina, odpowiedzialność za zadanie oraz relację zawodową);
 • świadome kształtowanie marki osobistej opartej na predyspozycjach, kompetencjach oraz znajomości specyfiki zawodu;
 • weryfikację planów zawodowych w oparciu o doświadczenie mentoringowe;
 • weryfikację motywacji zawodowej niezbędnej do świadomego podejmowania decyzji zawodowych; 
 • wyróżniający Cię punkt w CV.

 

 

 

                                          Regulamin-programu-mentoringowego

 

                                    Formularz zgłoszeniowy - Kandydaci na Mentees

 

 

Koordynator programu mentoringowego

   

Marta Wziątek

psycholog/doradca zawodowy/coach

 

Zapraszam do kontaktu:

marta.wziatek@kul.pl

tel. 081 445 41 31Koordynator ds. wizualizacji i promocji

   

Barbara Szymczak

Specjalista

 

Zapraszam do kontaktu:
barbara.szymczak@kul.pl

tel. 081 445 41 31

 

 

Autor: Marta Wziątek
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2022, godz. 15:34 - Marta Wziątek