Odszedł do Pana mgr Adam Chruszczewski

W latach 1951-1955 odbył studia z zakresu historii na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL i w 1956 r. uzyskał tytuł magistra historii. Od 1956 r. związany z KUL jako pracownik naukowy Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce KUL, a także wykładowca w sekcji historii w Katedrze Dziejów Średniowiecznych i Nauk Pomocniczych, dyplomowany pracownik dokumentacji naukowej. Od 1968 r. instruktor teatralny Teatru Akademickiego KUL, a latach 1973-1979 jego kurator. W latach 1976-1996 nauczyciel na kursach języka i kultury polskiej dla studentów z zagranicy.

 

Inicjator kontaktów z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, beneficjent stypendiów i staży naukowych, m.in. w pracowni kartograficznej prof. Jacquesa Bertina w Paryżu. Kierownik Ośrodka Wypoczynkowego ZNP KUL w Rogóźnie, organizator wczasów pracowniczych.

Od początku w Solidarności KUL. Był Członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność Pracowników KUL. Był w Komisji wniosków i postulatów jako przedstawiciel WNH. Reprezentował Związek na posiedzeniach Senatu KUL.

 

8 grudniu 1980 roku w wyniku wyborów został wybrany kierownikiem działu socjalnego. W wyborach 13 grudnia 1980 roku wszedł w skład siedmioosobowego prezydium. W kolejnych wyborach 13 listopada 1981 roku został członkiem prezydium.

Miesiąc po powstaniu Związku na KUL utworzono 12 kół zrzeszających rożne kategorie pracowników (Adam Chruszczewski został przewodniczącym koła pracowników zakładów międzywydziałowych).

 

W lecie 1981 roku zorganizował wczasy rodzinne w Rogóźnie. Był Kierownikiem Ośrodka Wypoczynkowego ZNP KUL w Rogóźnie i organizatorem wczasów pracowniczych.

 

Podczas strajków szkolnych zorganizowano zajęcia specjalne w celu wypełnienia "białych plam w wiedzy uczniów - prowadził je również Adam Chruszczewski.

 

Żegnamy Ciebie Drogi Adamie w imieniu pracowników, studentów, przyjaciół, koleżanek i kolegów z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Organizacji Związkowej „Solidarność”.

 

Z woli Boga - opuszczasz doczesny dom w rok po obchodach 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z którym przez większą część tego czasu kroczyłeś wspólną drogą; najpierw jako student Historii na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL, a potem pracownik Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce. Byłeś cenionym i jakże lubianym nauczycielem akademickim.

 

Młodzieńczym ideałem bez reszty angażowałaś się w każdą podejmowaną pracę, zyskując uznanie ludzi z każdego środowiska, które doświadczało Twojej obecności. Byłeś ostoją universitas – żywiąc przekonanie, że każdy owoc pracy ma służyć kościołowi powszechnemu.

Z taką postawą współtworzyłeś naszą KUL-owską „Solidarność”, odwołującą się do drugiego z przykazań Bożych „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”. Byłeś szczególnie zaangażowany w działalność pomocową, także podczas stanu wojennego.

 

To dzięki Takiej osobie jak Ty - pouczenie św. Pawła z Listu do Rzymian - „Zło dobrem zwyciężaj” – wielokrotnie przypominane przez kapelana „Solidarności” – błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę – można było poznać, zrozumieć, a także nauczyć się – „Jak to sprawiać”. Kiedy byłeś przekonana do końca – nie uznawałaś kompromisów. Nie zabiegałeś o tytuły i stopnie naukowe, będąc jednak rzetelnym w swojej pracy.

 

W taki właśnie sposób byłeś zaangażowany w naprawę Rzeczpospolitej. To dzięki takiej postawie jak Twoja – Drogi Adamie – pokolenie Polaków XXI wieku otrzymało dziedzictwo o jakim Twoje pokolenie – jedynie marzyło.

 

Dzisiaj, w Twoim imieniu, z Tobą i dla Ciebie - prosimy Pana, aby zechciał przyjąć ludzkie owoce Twojej pracy; na wieczność zaprosił do swojego stołu. Twojej Rodzinie, najbliższym, a także nam – pozwolił godnie podjąć żałobę po Tobie.

 

Dziękujemy Bogu za Ciebie. Do zobaczenia Adamie - Przyjacielu i Współpracowniku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego JP II – mówi Tobie „Solidarność KUL”, dziękując Ci za wszelką „Solidarność”, w jakiej byłeś obecny.

 

W imieniu Organizacji Związkowej Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II –

 

zmarłego pożegna Andrzej Januszewski – przewodniczący związku zawodowego


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona