Prof. dr hab. Andrzej Sękowski

Kierownik Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych

 

Kierownik Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych, jest autorem ok. 300 publikacji, m.in.: książek
- Osiągnięcia uczniów zdolnych,

- Osobowość a osiągnięcia artystyczne uczniów szkół muzycznych,
- Osobowościowe uwarunkowania postaw wobec osób niepełnosprawnych,

- Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań,

- LMI - Inwentarz Motywacji Osiągnięć H. Schulera, G. C. Thorntona, A. Frintrupa i M. Prochaski. Podręcznik,

- Świat wartości uczniów zdolnych,

- Interpersonalne Skale Przymiotnikowe IAS Jerry’ego S. Wigginsa. Podręcznik. Adaptacja polska,

- Rodzina uczniów zdolnych.

 

Publikuje w prestiżowych, międzynarodowych czasopismach naukowych takich jak:

- Journal of Personality and Social Psychology,

- Science,
- High Ability Studies,
- Gifted Education International,
- Journal of Visual Impairment & Blindness,
- Zeitschrift fűr Heilpädagogik,
- Journal of Personality,
- Assessment,
- Psychology and Aging.

Publikuje również w International Handbook on Giftedness.

 

Obecnie obejmuje funkcje redakcyjne w czasopismach naukowych:

- Journal of Individual Differences (jako Associate Editor),

- Gifted Education International (jako członek Editorial Board).

- Creativity. Theories - Research - Applications (jako członek Editorial Board)

W okresie od 1999 do 2018 roku pełnił funkcję Redaktora Naczelnego Przeglądu Psychologicznego (Editor-in-Chief) oficjalnego czasopisma Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

 

Odbywał liczne staże zagraniczne m.in.: w USA, Niemczech, Holandii, Belgii i we Włoszech, będąc stypendystą Fundacji Fulbrighta i Humboldta oraz Fundacji Kościuszkowskiej.
W czasie stypendiów prowadził badania na Uniwersytecie Yale w PACE Center (Investigating the Psychology of Abilities, Competencies and Expertice) kierowanym przez prof. R.J. Sternberga oraz na Uniwersytecie Ludwika Maximiliana w Monachium we współpracy z prof. Kurtem Hellerem.

 

Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim problematyki wybitnych zdolności oraz postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych. Od dziesięciu lat prowadzi treningi i warsztaty psychologiczne ze szczególnie uzdolnionymi dziećmi i dorosłymi w Polsce, Niemczech i USA.

 

Jest członkiem zarządów organizacji naukowych i społecznych:
- Societas Humboldtiana Polonorum
- Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

- Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta

- Rady Naukowej Instytutu Psychologii PAN

- Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (uczestniczy w pracach Rady Naukowej CKE)

- Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

- Delegat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w European Federation of Psychologists' Asoociations (EFPA - Europejska Federacja Towarzystw Psychologicznych) oraz w International Union of Psychological Science (IUPSyS - Międzynarodowa Unia Nauk Psychologicznych)

- W latach 2005-2012 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Nauk Społecznych KUL

 

Kongresy i konferencje:

 

- 31st International Congress of Psychology: Diversity in Harmony: Insights from Psychology. Invited speaker. Wykład pt. Psychological perspective and conditions of giftedness. Yokohama, Japonia, 24–29.07.2016 r.

 

- 2nd International Conference Giftedness and Creativity Developing trajectories of human potential. Wykład pt. Creativity and Intelligence in giftedness. Mediolan, Włochy, 6–7.11.2015 r.

 

- 14th European Congress of Psychology: Psychological conditions of human achievements. Wykład pt. Human Achievements as a Subject of Psychological Research in Europe. Mediolan, Włochy 7–10.07.2015 r. 

 

- 12th International Conference on Excellence and Innovation in Education: The Creativity - Innovation Challenge. Wykład pt. Intelligence, Creativity & Achievements Motivation as Predictors of Outstanding Achievements of Gifted Students. Kraków: 01-04.07.2015 r. (Uczestnictwo w Komitecie Naukowym Konferencji).

 

- XXII Konferencja Aktualności Psychologicznych AKTUALIA 2015. Międzynarodowe sympozjum News and current trends in psychology. Wykład pt. „Współczesne kierunki badań nad inteligencją, twórczością i wybitnymi zdolnościami” [Current trends in research on intelligence, creativity and giftedness]. Lublin, 20-21.04.2015 r.

 
17 lutego 2015 Miło nam poinformować, że Prof. dr hab. Andrzej Sękowski został wybrany do Rady Naukowej Instytutu Psychologii PAN.

 

 


Creativity
swiat_wartosci_025lmi_1

 

 

 

Autor: Ewelina Soszyńska
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2023, godz. 12:33 - Barbara Cichy-Jasiocha